Show simple item record

dc.contributor.authorKałuża-Kopias, Dorota
dc.date.accessioned2016-10-23T10:14:41Z
dc.date.available2016-10-23T10:14:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDorota Kałuża-Kopias, Migracje w województwie łódzkim, [w:] P. Szukalski (red.), Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI w., Wyd. UŁ, Łódź 2015, 109-144pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-279-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19975
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectprzełom XX i XXI wiekupl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectmigracjepl_PL
dc.subjectwielkie miastapl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.titleMigracje w województwie łódzkimpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderDorota Kałuża-Kopiaspl_PL
dc.page.number109-144pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesHolzer J. Z. [2003], Demografia, Wyd. PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (GUS) [2013], Migracje zagraniczne ludności, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Warszawa, opracowanie dostępne na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2011/migracje-zagraniczne-ludnosci-nsp-2011,1,1.htmlpl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (GUS) [2014], Prognoza ludności na lata 2014−2050, Warszawa, opracowanie dostępne na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.htmlpl_PL
dc.referencesKałuża D. [2006], Migracje seniorów w Polsce, [w:] J. T. Kowaleski (red.), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Łódź, 151−174pl_PL
dc.referencesKałuża D. [2008], Ruch wędrówkowy ludności w Łodzi, [w:] J. T. Kowaleski (red.), Problemy demograficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym, t. 1, Wyd. Biblioteka, Łódź, 67−82pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias D. [2010b], Migracje wewnętrzne a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych największych miast Polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, z. 237, 29−42pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias D. [2010a], Migracje wewnętrzne w Łodzi na tle wybranych największych miast w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, z. 35, 199−217pl_PL
dc.referencesLiszewski S. [2005], Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi, [w:] K. Bald, T. Markowski (red.), Obszar metropolitalny Łodzi – wyzwania i problemy, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 215, 25–47pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Marszał T. [2007], Metropolie − obszary metropolitalne − metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawapl_PL
dc.referencesMikulec A. [2008], Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na przykładzie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989−2007, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódźpl_PL
dc.referencesObraniak W. [2007], Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984−2006, GUS, Łódźpl_PL
dc.referencesRaźniak P. [2006], Migration processes in Polish selected metropolitan areas in the years 2000−2005, „Bulleting of Geography” (Socio-Economic Series), no. 8/2007pl_PL
dc.referencesStrzelecki Z. [1989], Cykl życia rodziny a migracje, „Monografie i Opracowania”, SGPiS , Warszawapl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2012], Sytuacja demograficzna Łodzi, Wyd. Biblioteka, Łódźpl_PL
dc.referencesŚleszyński P. [2013], Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny”, nr 85, 2, 173–197pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska