Show simple item record

dc.contributor.authorJażdżewska, Iwona
dc.contributor.editorJażdżewska, Iwona
dc.date.accessioned2017-01-28T14:55:35Z
dc.date.available2017-01-28T14:55:35Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn83-7171-822-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20398
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie warunków życia mieszkańców małego pol-skiego miasta powiatowego Brzeziny, położonego w aglomeracji łódzkiej. Omówiono uwarun-kowania zewnętrzne i wewnętrzne określające warunki życia i porównano je z innymi miastami województwa łódzkiego. Oceny jakości życia w mieście dokonano na podstawie badań sondażowychpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZróżnicowanie warunków życia ludności w mieście;
dc.relation.ispartofKonwersatorium Wiedzy o Mieście;XVII
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectjakość życiapl_PL
dc.subjectwarunki życiapl_PL
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectBrzezinypl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleWarunki życia mieszkańców Brzezinpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.page.number157-168pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.referencesJabłoński 1997, Brzeziny w okresie 1945–1995, [w:] Badziak K. (red.), Brzeziny. Dzieje miasta do 1995 roku, Łódź–Brzezinypl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2001, Miejska sieć osadnicza i jej przemiany, [w:] Liszewski S. (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, ŁTN, s. 225–240pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2004, Strategia społeczno-ekonomiczna miasta Brzeziny, maszynopis w Urzędzie Miasta Brzezinypl_PL
dc.referencesJażdżewska I., Frykowski M., 2004, The quality of life in the small town of Brzeziny, [w:] Sagan I, Czepczyński M. (red.), Featuring the Quoilty of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk–Poznań, s. 229–239pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, nr 20, s. 207–219pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2001, Sieć transportowa, [w:] Liszewski S. (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, ŁTN, Łódź, s. 310–321pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny województwa łódzkiego 2003, 2004, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.jazdzewska@wp.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska