Now showing items 1-3 of 3

  • Polski spór o »Strach« Jana Tomasza Grossa w perspektywie „pośredniczącej” analizy dyskursu 

   Czyżewski, Marek ORCID (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w WarszawieKomitet Socjologii PANWydział Filozofii i Socjologii UW, 2009)
   Na początku 2008 roku odbyła się główna faza polskiej debaty wokół książki »Strach« Jana Tomasza Grossa, która odnosi się do kwestii polskiego antysemityzmu po II wojnie światowej i tym samym problematyzuje zbiorowy obraz ...
  • Polskość jako przedmiot sporu. Przykład kontrowersji wokół filmu "Pokłosie" w reż. Władysława Pasikowskiego 

   Nowicka, Magdalena (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w WarszawieKomitet Socjologii PANWydział Filozofii i Socjologii UW, 2015)
   Artykuł dotyczy medialnych i spolaryzowanych debat publicznych, których przedmiotem staje się polskość i model osobowy Polaka-patrioty, a kontekstem jest obrachunek z polsko-żydowską przeszłością. Problematyka ta zostanie ...
  • Teorie dyskursu i dyskursy teorii 

   Czyżewski, Marek ORCID (Kultura i Społeczeństwo, 2013)
   Artykuł odnosi się do źródeł i przejawów popularności analizy dyskursu we współczesnych naukach społecznych. W tym kontekście autor formułuje postulat świadomości dyskursowej i wskazuje na odmienne koncepcje dyskursu ...