SPIS TREŚCI

  ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

 1. Medyczna nauka o mleku (γαλακτολογία ἰατρική) zawarta w De medicina Celsusa
  Maciej Kokoszko, Jolanta Dybała
 2. Konwersja Konstantyna Wielkiego na chrześcijaństwo w świetle jego własnego świadectwa – kilka uwag
  Sławomir Bralewski
 3. Pojedynki władców: zagadnienie komunikacji rytualnej
  Piotr Tafiłowski
 4. Sława, chwała i plotka. Władysław Warneńczyk jako król Węgier
  Stanisław A. Sroka
 5. Książęta Jerzy i Krzysztof Zbarascy wobec problemów południowo-wschodniego pogranicza Rzeczypospolitej w drugim i trzecim dziesięcioleciu XVII wieku
  Zbigniew Anusik
 6. Ziemskie urzędy sądowe w życiu politycznym województwa sandomierskiego w latach 1777–1783
  Witold Filipczak
 7. Szkoły matematyczne w międzywojennej Polsce i ich związki z nauką światową
  Małgorzata Przeniosło
 8. DROBNE PRACE I MATERIAŁY

 9. Przypadki niemieckiego odkrywcy i konkwistadora Philippa von Hutten, zwanego Felipe de Utre
  Adam Elbanowski
 10. Opis wizyty dziekańskiej kościoła parafialnego w Małogoszczu z roku 1830
  Małgorzata Karkocha
 11. Włoskie Risorgimento: mit i rzeczywistość
  Pasquale Fornaro
 12. Szczyt E3 w 1884 roku
  Edward Wiśniewski
 13. Powstanie, organizacja i program działania „Polsko-Szwedzkiego Komitetu Współpracy Kulturalnej” przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w 1936 roku
  Andrzej M. Brzeziński
 14. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 15. Bǎlgarskijat zlaten vek. Sbornik v čest na car Simeon Veliki (893–927), săst. V. Gjuzelev, I.G. Iliev, K. Nenov, Fondacija Bǎlgarsko Istoričesko Nasledstvo, Plovdiv 2015, ss. 569
  Mirosław J. Leszka
 16. Andrzej Korytko, »Na których opiera się Rzeczpospolita«. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, ss. 484
  Zbigniew Anusik
 17. Przemysław M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. II (1780–2012), pod red. Doroty Malec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 682
  Małgorzata Przeniosło
 18. Wołodymyr Baran, Wasyl Tokars’ kyj, „Zaczystka”: polityczni represiji w zachidnych obłastiach Ukrajiny 1939–1941, Lwiw 2014, ss. 455
  Albin Głowacki
 19. Kościół krakowski 1939–1945, red. Łukasz Klimek, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2014, ss. 264
  Przemysław Sołga
 20. KRONIKA NAUKOWA

 21. Sprawozdanie z XIV Międzynarodowej Polsko-Rosyjskiej Konferencji Naukowej pt. Podręczniki jako narzędzie kształtowania świadomości narodowej, Łódź, 28 czerwca 2016 roku
  Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 22. Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej ofiarowanej profesor Wandzie Nowakowskiej, Łódź, 7 października 2016 roku
  Małgorzata Karkocha
 23. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. W 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej, Bełchatów, 27–28 października 2016 roku
  Przemysław Waingertner
 24. Sprawozdanie z debaty pt. Wokół rocznicy 11 listopada, Łódź, 9 listopada 2016 roku
  Arkadiusz Rzepkowski

Recent Submissions

View more