Show simple item record

dc.contributor.authorŚwierk, Joanna
dc.date.accessioned2017-05-22T08:50:29Z
dc.date.available2017-05-22T08:50:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21758
dc.description.abstractThe objective of this article is to present the conception of the stakeholders in managing the organization. The paper discussed the typology of stakeholders and ways of engaging stakeholders in the activities of the organization. Next, the process of determining of stakeholders was analyzed and the proposition of value for stakeholders included in the strategy of community was presented on the example of Inowrocław. In order to obtain implementation and monitoring results of strategy prepared stakeholders perspective dedicated to Balanced Scorecard with measures to monitor the effects of realizing strategy goals.en_GB
dc.description.abstractW artykule została zaprezentowana koncepcja interesariuszy w zarządzaniu organizacją. Przedstawiono podział interesariuszy według różnych kryteriów oraz sposoby angażowania interesariuszy w działalność organizacji. Następnie omówiono proces ustalania interesariuszy oraz propozycję wartości zawartą w strategii jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Inowrocław. Celem niniejszego artykułu jest próba opracowania perspektywy interesariuszy dla gminy Inowrocław jako nadrzędnej, warunkującej skuteczność wdrożenia strategii gminy. Dla poszczególnych celów tej perspektywy opracowano mierniki, umożliwiające monitorowanie osiąganych efektów strategicznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;326
dc.subjectstakeholdersen_GB
dc.subjectstrategy of the communityen_GB
dc.subjectstakeholders perspectiveen_GB
dc.subjectinteresariuszepl_PL
dc.subjectstrategia gminypl_PL
dc.subjectperspektywa interesariuszypl_PL
dc.titleKoncepcja interesariuszy w zarządzaniu strategią – analiza przypadku gminy Inowrocławpl_PL
dc.title.alternativeThe conception of stakeholders in managing strategy – case study of the community of Inowrocławen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[29]-43
dc.contributor.authorAffiliationMaria Curie-Sklodowska University in Lublin
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBiałas T. (2009), Komunikacja z interesariuszami w kontekście zarządzania bezpieczeństwem organizacji publicznej, [w:] Białas T., Grzybowski M., Tomaszewski J. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, s. 53–54.pl_PL
dc.referencesBukowska U. (2008), Proces zarządzania interesariuszami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 784.pl_PL
dc.referencesChodyński A. (2013), Od jakości ekologicznej do odpowiedzialności biznesu, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. LIV.pl_PL
dc.referencesFrączkiewicz-Wronka A., (red.) (2012), Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesFreeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Publishing Inc., Boston.pl_PL
dc.referencesGrzybek M., Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/zarzadzanie-relacjami-zinteresariuszami-jako-jeden-z-elementow-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/.pl_PL
dc.referencesHąbek P. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako koncepcja firmy zorientowanej na interesariuszy, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 2 (6).pl_PL
dc.referencesObłój K. (2007), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S. (2006), Balanced Scorecard w sektorze publicznym, Materiały z konferencji zorganizowanej 2 lutego 2006 r. w Warszawie.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPietrzak M. (2006), Opracowanie koncepcji biznesowej Balanced Scorecard – mapa strategii, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 2.pl_PL
dc.referencesRybak M. (2004), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSavage G.T., Nix T.W., Whitehead C.J., Blair J.D. (1991), Strategies for Assesing and Managing Organizational Stakeholders 1991, „Academy of Management Executives”, vol. 5, nr 2.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2013–2020 (2013), Westmor Consulting, Inowrocław.pl_PL
dc.referencesSznajder M. (2013), Korzyści z wdrożenia społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy), „Economics and Management” no 2.pl_PL
dc.referencesŚwierk J. (2014), Koncepcja strategicznej karty wyników w zarządzaniu strategią rozwoju miasta Lublina, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Modele zarządzania kosztami i dokonaniami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 343.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.swierk@umcs.lublin.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.326.03
dc.relation.volume6pl_PL
dc.subject.jelM10
dc.subject.jelG390


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record