Show simple item record

dc.contributor.authorKłosowski, Franciszek
dc.date.accessioned2017-06-27T09:42:49Z
dc.date.available2017-06-27T09:42:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22009
dc.description.abstractThe goal of the study was to present problems related to the application of data concerning workers for the analysis of services. The issue was presented on the basis of Śląskie Province. The study led to the following conclusions: ‒ particular types of data on workers, such as research performed by businesses, or BEAL, or drawn from the REGON system reveal little difference; ‒ a full range of data on workers is non-existent even at the early level of economic sectors in municipalities; ‒ regardless of what type of data is used in analyses, they still do not guarantee that their results are correct. Therefore it seems necessary that National Bureau for Statistics take action to remedy the quality of data on workers, including expansion of their range by workers employed in businesses of under 9 people. A certain solution that would not imply more statistical workload on the part of employers and, at the same time, higher cost level incurred by the Bureau could be integration of information in the existing databases on workers run by Social Security System, IRS, or Social Security System for Farmers.en_GB
dc.description.abstractCelem opracowania jest ukazanie problemów związanych z wykorzystaniem danych o pracujących do badań usług. Zagadnienie to zaprezentowano na przykładzie województwa śląskiego. Wnioski płynące z opracowania wskazują, że: ‒ poszczególne rodzaje danych o pracujących ‒ badania poprzez firmy, BEAL, czy pochodzące z systemu REGON ‒ wykazują znaczące różnice, ‒ brak pełnej kompletności danych o pracujących już na poziomie sekto-rów gospodarczych w ujęciu gmin, ‒ niezależnie od tego, na jakie dane zdecydujemy się w analizach, nie gwarantują one uzyskania poprawnych wyników. Dlatego wydaje się, iż konieczne jest, by GUS podjął działania zmierzające do poprawy „jakości” danych o pracujących, w tym szczególnie rozszerzył dane o pracujących w podmiotach zatrudniających do 9 osób. Pewnym rozwiązaniem (bez zwiększania obciążeń statystycznych pracodawców i kosztów GUS) byłoby powiązanie istniejących już baz gromadzących podobne dane o pracujących, a odnoszące się do ZUS-u, KRUS-u i Urzędów Skarbowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;13
dc.subjectservicesen_GB
dc.subjectworkersen_GB
dc.subjectindicatorsen_GB
dc.subjectŚląskie Provinceen_GB
dc.subjectusługipl_PL
dc.subjectpracującypl_PL
dc.subjectmiernikipl_PL
dc.subjectwojewództwo śląskiepl_PL
dc.titleProblemy z wykorzystaniem pracujących jako miernika rozwoju usług (przykład województwa śląskiego)pl_PL
dc.title.alternativeProblems related to the application of the category of workers as an indicator of service development, on the basis of Śląskie Provinceen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[269]-280
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Ekonomicznej
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesIlnicki D., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowanie badań, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKłosowski F., 2006, Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji. Przykład konurbacji katowickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesNowosielska A., 2002, Sektor usług w aglomeracji warszawskiej w latach dziewięćdziesiątych [w:] Węcławowicz G. (red.), Badania społeczno-ekonomiczne aglomeracji warszawskiej, „Prace Geograficzne” 184, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 195‒227.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesSitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn, J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP-WSL, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesSokołowski J.D., 2006, Funkcje centralne i hierarchia miast w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., 2003, Rozkład przestrzenny działalności gospodarczej w aglomeracji warszawskiej, „Przegląd Geograficzny” 75(3), s. 403‒432.pl_PL
dc.referencesWerwicki A., 1992, Zatrudnienie w usługach wybranych krajów środkowoeuropejskich pod koniec nakazowo-rozdzielczego systemu gospodarczego, „Zeszyty IGiPZ PAN” 10, s. 5‒31.pl_PL
dc.referencesZmiany struktury grup podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w 2012 r., 2013, Informacje i opracowania, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailfranciszek.klosowski@us.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.13.14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record