Show simple item record

dc.contributor.authorRochmińska, Agnieszka
dc.date.accessioned2017-06-27T09:42:50Z
dc.date.available2017-06-27T09:42:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22010
dc.description.abstractPublic spaces understood as areas which can be accessed freely and which offer freedom of behaviour and speech have always been an important element of any city or town. Shopping malls enter urban landscape often becoming city landmarks, thus, competing with traditional public spaces. In terms of qualitative criteria, they function well as public spaces but at the same time those areas include numerous limitations which prevent them from being real public spaces. Within the public-private dimension, they constitute transitional hybrid spaces with the features of a proper public space. Shopping malls focus important social functions, thus, replacing or “relieving” traditional public spaces in city centres. One must remember, though, that their public character is severely limited (time, offer, staff, behaviour, social, or political limitations) which is why it is difficult to consider shopping malls as classic public spaces.Because of the role of those modern shopping and service spaces it is necessary to try and place shopping malls in relation to urban public spaces. The goal should be to define certain relations between traditional public spaces and hybrid spaces (including the areas of shopping malls) in order for them to benefit the inhabitants and to help improve the functioning of cities or towns. The fact that shopping malls have, to a large extent, substituted public spaces, that they are visited often, that they are the place where people spend a considerable amount of their free time and that they are considered by the population as important locations in people's lives seem particularly important.en_GB
dc.description.abstractWażnym elementem każdego miasta zawsze były, są i będą przestrzenie publiczne rozumiane jako obszary, do których jest nieograniczony dostęp dla każdego i w których jest wolność zachowań i wypowiedzi. Centra handlowe wpisują się w przestrzeń miast, nieraz stając się ich wizytówkami rywalizując z tradycyjnymi przestrzeniami publicznymi. Pod względem kryteriów jakościowych są dobrymi przestrzeniami publicznymi, ale jednocześnie są to tereny, w których występuje wiele ograniczeń dyskryminujących je jako takie przestrzenie. W układzie kontinuum publiczno-prywatnym stanowią przestrzenie pośrednie ‒ hybrydowe o cechach dobrej przestrzeni publicznej. Centra handlowe są więc miejscami o koncentracji ważnych funkcji społecznych, zastępując, „wyręczając” w ten sposób tradycyjne przestrzenie publiczne, w tym centra miast. Publiczność tych nowoczesnych kompleksów jest pod wieloma względami ograniczona (ograniczenia czasowe, ofertowe, personalne, w zachowaniach, m.in. społecznych, politycznych), dlatego trudno centra handlowe traktować jako przestrzenie publiczne w czystej postaci. W związku z rolą tych nowoczesnych przestrzeni handlowo-usługowych należy podjąć trud w umiejscowieniu centrów handlowych w relacji do przestrzeni publicznych miast. Powinno się dążyć do wypracowania pewnych relacji między tradycyjnymi przestrzeniami publicznymi a przestrzeniami hybrydowymi (w tym terenami centrów handlowych), aby przynosiły korzyści mieszkańcom oraz sprzyjały lepszemu funkcjonowaniu miast. W literaturze nie ma jednoznacznego stanowiska, jak traktować kompleksy handlowe: czy jako przestrzeń prywatną, publiczną (z wolnym dostępem) lub jako przestrzeń pośrednią zwaną „hybrydową”. Celem artykułu jest zaprezentowanie różnych podejść do roli centrów handlowych jako powierzchni umiejscowionych między przestrzenią publiczną (w czystej postaci) a typową przestrzenią prywatną. Podejmowanie dyskusji na temat roli tych nowoczesnych „świątyń konsumpcji” w kontekście zawłaszczania przestrzeni publicznych wydaje się istotnym zagadnieniem. Należy szczególnie zastanowić się, jak odpowiednio chronić typowe przestrzenie publiczne przed naciskami komercyjnymi oraz jak powinny koegzystować one z przestrzeniami hybrydowymi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;13
dc.subjectshopping mallsen_GB
dc.subjectpublic spaceen_GB
dc.subjecthybrid spaceen_GB
dc.subjectcentra handlowepl_PL
dc.subjectprzestrzeń publicznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń hybrydowapl_PL
dc.titleCentra handlowe jako przestrzenie hybrydowepl_PL
dc.title.alternativeShopping malls as a hybrid spaceen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[281]-297
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAbbasalipour S., Bruce J., 2011, Blurring the boundaries. The interface of shopping centers and surrounding urban public space, http://soac.fbe.unsw.edu.au/2011/papers/SOAC2011_0115_final.pdf.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 2000, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCelińska-Janowicz D., 2011, Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja [w:] Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, „XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 149‒156.pl_PL
dc.referencesChmielewski J.M., 2004, Rola miejskich przestrzeni publicznych, „Urbanista” 4, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDowntown Seattle. Public spaces and public life, 2009, International Sustainability Institute Seattle; consultant Gehl Architects, Copenhagen.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2012, Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGehl J., 2004, Lively, attractive and safe cities ‒ but now?, http://www.botsfor.no/publikasjoner/Litteratur/New%20Urbanism/Lively,%20attractive%20and%20safe%20cities%20but%20how%20by%20Jan%20Gehl.pdf.pl_PL
dc.referencesGhirardo D., 1999, Architektura po modernizmie. Wydawnictwo VIA, Toruń.pl_PL
dc.referencesHopkins J.S.P., 1991, West Edmonton Mall as a Centre for social interactions, „The Canadian Geographer” 35(3), s. 268‒279.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2011, Centra handlowe w Łodzi – zawłaszczona, przestrzeń publiczna? [w:] Jażdżewska I. (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, „XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 157‒165.pl_PL
dc.referencesKarta Przestrzeni Publicznej, 2009, www.tup.org.pl (dostęp 12.06.2011).pl_PL
dc.referencesKochanowska D., 2010, Przestrzeń publiczna ‒ kluczowy element miasta współczesnego ‒ zintegrowana czy podzielona? [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Miasto, Metropolia, Region, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 21‒35.pl_PL
dc.referencesKohn M., 2004, Brave new neighborhoods. The privatization of public space, Routledge, New York London.pl_PL
dc.referencesKrause K., 2010, Przestrzeń publiczna jako przestrzeń handlu [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Miasto, Metropolia, Region, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 100‒106.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski K., 2010, Przestrzeń publiczna i jej uzurpatorskie zawłaszczanie, „Czasopismo Techniczne” 2-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.pl_PL
dc.referencesLedwoń S., 2009, Przekształcenia obszarów śródmiejskich z udziałem funkcji handlowej [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Wybrane zagadnienia z rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 36‒58.pl_PL
dc.referencesLorens P., 2010, Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Miasto, Metropolia, Region, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 6‒20.pl_PL
dc.referencesLorens P., 2010a, Główne typy i rodzaje współczesnych przestrzeni publicznych [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Miasto, Metropolia, Region, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 62‒71.pl_PL
dc.referencesMakowski G., 2003, Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Wydawnictwo Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMironowicz I., 2010, Współczesne dylematy przestrzeni publicznej [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Miasto, Metropolia, Region, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 36‒49.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2012, Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych. Przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 12, s. 163‒187.pl_PL
dc.referencesNissen S., 2008, Urban transformation from public and private space to space of hybrid character, „Czech Sociological Review” 44(6), s. 1129‒1149.pl_PL
dc.referencesOssowicz T., 2009, Przestrzenie publiczne w sferze dyskusji, Konferencja naukowa na temat przestrzeni publicznej, Poznań, 27‒29.05.2009 r.pl_PL
dc.referencesPancewicz Ł., 2010, Prywatyzacja przestrzeni publicznych [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Miasto, Metropolia, Region, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 80‒91.pl_PL
dc.referencesPRCH, http://prch.org.pl/PL/BazaWiedzy/Definicje/Default.aspx.pl_PL
dc.referencesPRCH, http://prch.org.pl/PL/StronaGlowna/Default.aspx.pl_PL
dc.referencesRacoń-Leja K., 2007, Przestrzeń publiczna zagrożona, „Czasopismo Techniczne”, 2-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2011, Zakupy a czas wolny Łodzian, „Acta Univesritatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 11, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 207‒217.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSongülen N., 2012, Space organization in urban block: interfaces among public, common and private spaces based on Conzen method in Bahcelievler, http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12614461/index.pdf.pl_PL
dc.referencesTyndall A., 2010, It`s a public, I reckon: Publicness and a suburban shopping mall in Sydney`s Southwest, „Geographical Research” 48(2), s. 123‒136.pl_PL
dc.referencesUstawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zm.pl_PL
dc.contributor.authorEmailagaroch@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.13.15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record