Show simple item record

dc.contributor.authorPędziwiatr, Kalina
dc.date.accessioned2017-06-27T09:42:51Z
dc.date.available2017-06-27T09:42:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22011
dc.description.abstractA study on the trends and factors that change the spacial structure of services is the latest current of Professor Jerzy Dzieciuchowicz. However, in recent years, he dedicated the most of his attention to it. It is essential to say that he included the whole service sector in his research, together with market services, non-market services as well as services for producers and businesses. At the same time, he made several typologies and set the tendencies for changes. In his works, Jerzy Dzieciuchowicz also drew attention to the new phenomena related to the services. He emphasized the role of large-format trade and showed the way it should be explored.en_GB
dc.description.abstractStudia nad kierunkami oraz czynnikami przemian struktury przestrzennej usług są najmłodszym nurtem badawczym profesora Jerzego Dzieciuchowicza, jednak w ostatnich latach to im poświęcił on najwięcej uwagi. Istotnym jest fakt, iż Profesor objął swoimi badaniami cały sektor usługowy, w tym usługi rynkowe, usługi nierynkowe oraz usługi dla producentów i biznesu. Dokonał przy tym kilku typologii oraz wyznaczył tendencje przemian. W swoich pracach Jerzy Dzieciuchowicz zwracał również uwagę na nowe zjawiska związane z usługami. Wyeksponował także rolę handlu wielkopowierzchniowego oraz ukazał sposób, w jaki należy go badać.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;13
dc.subjectmarket servicesen_GB
dc.subjectnon-market servicesen_GB
dc.subjectservices for producers and businessen_GB
dc.subjecttradeen_GB
dc.subjectacademic achievementsen_GB
dc.subjectusługi rynkowepl_PL
dc.subjectusługi nierynkowepl_PL
dc.subjectusługi dla producentów i biznesupl_PL
dc.subjecthandelpl_PL
dc.subjectdorobek naukowypl_PL
dc.subjectJerzy Dzieciuchowiczpl_PL
dc.titlePrzegląd dorobku Profesora Jerzego Dzieciuchowicza z zakresu studiów nad kierunkami oraz czynnikami przemian struktury przestrzennej usługpl_PL
dc.title.alternativeThe review of Professor Jerzy Dzieciuchowicz achievements in the range of studies on the directions and the changes factors of the services spatial structureen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[299]-310
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesDzieciuchowicz J. (red.), 2005, Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 252 s.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2005, Problematyka badawcza usług rynkowych [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 3‒6.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2005, Rozwój i struktura przestrzenna usług rynkowych [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7‒46.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2005, Tendencje rozwojowe oraz przemiany strukturalne i przestrzenne w usługach rynkowych [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 249‒252.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2005, Typologia przestrzenna usług rynkowych [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 47‒64.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J. (red.), 2006, Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 242.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2006, Ilościowe i jakościowe zmiany sfery usług nierynkowych w przestrzeni miejskiej [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 229‒235.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2006, Istota oraz cechy dystynktywne sfery usług nierynkowych [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 3‒10.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2006, Rozwój i struktura przestrzenna usług nierynkowych [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11‒31.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2006, Typologia przestrzenna usług nierynkowych [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 32‒41.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2008, Spatial typology of market services in Łódź [w:] Rochmińska A. (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, „Space‒Society‒Economy” 8, Wydawnictwo Department of Space Economy and Spatial Planning, Łódź, s. 121‒131.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J. (red.), 2009, Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 190 s.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2009, Indywidualność usług dla producentów i biznesu [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 5‒17.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2009, Rozwój i funkcjonowanie usług dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej Łodzi – ogólne prawidłowości [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 184‒190.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2009, Rozwój usług dla producentów i biznesu w Łodzi [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 18‒31.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2009, Struktura przestrzenna usług dla producentów i biznesu [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 32‒49.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2009, Typologia przestrzenna usług dla producentów i biznesu [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 50‒60.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2012, Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 142 s.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2012 (2013), Nowa geografia handlu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 37‒53.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2013, Handel w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 180 s.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkalinex@vp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.13.16


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record