Show simple item record

dc.contributor.authorGroeger, Lidia
dc.date.accessioned2017-06-27T09:42:57Z
dc.date.available2017-06-27T09:42:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22019
dc.description.abstractIn the description, the main attention has been placed on the housing spacial characteristics connected with the realization of one of the basic human needs such as living in a house. In the description, the housing spacial characteristics of 43 cities from the Łódź Voivodeship have been presented. To characterize the organization of the housing space, nine measurements have been chosen (of which selection has met the expectations of both substantial and statistical criteria). They let us capture the differentiation of special housing of the analyzed cities based on the available statistics. The results of the analysis is the typology of the housing spacial characteristics of the cities of Łódź Voivodeship. It allows you to make complex comparisons of the situation of the city in relation to other cities from Łódź Voivodeship and indicating desirable directions of the development of residential space within the local area.en_GB
dc.description.abstractW opracowaniu szczególną uwagę poświęcono charakterystyce przestrzeni mieszkaniowej związanej z realizacją jednej z podstawowych potrzeb człowieka, a mianowicie mieszkania. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę przestrzeni mieszkaniowej 43 miast województwa łódzkiego. Do charakterystyki organizacji przestrzeni mieszkaniowej wybrano 9 mierników, których dobór spełniał kryteria merytoryczne i statystyczne. Pozwoliły one uchwycić zróżnicowanie przestrzeni mieszkaniowej analizowanych miast na podstawie dostępnych danych statystycznych. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest typologia przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego. Umożliwia ona dokonywanie kompleksowych porównań sytuacji miasta w stosunku do innych miast województwa łódzkiego oraz wskazania pożądanych kierunków rozwoju przestrzeni mieszkaniowej na lokalnym terenie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;13
dc.subjecturban spaceen_GB
dc.subjecthousingen_GB
dc.subjectcitiesen_GB
dc.subjectŁódź Voivodeshipen_GB
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectmieszkalnictwopl_PL
dc.subjectmiastapl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.titlePrzestrzeń mieszkaniowa miast województwa łódzkiegopl_PL
dc.title.alternativeResidential space of the cities from Łódź Voivodeshipen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[149]-171
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesGrabiński T., 1992, Metody aksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2004, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów biur obrotu nieruchomościami, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2013, Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, „Szlakami Nauki” 23, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Kraków.pl_PL
dc.referencesLefebvre H., 1974, La production de l espace, Antropos, Paris.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2012, Geografia urbanistyczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., 2007, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej Łodzi. Studium z zastosowaniem skalowania wielowymiarowego [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo WGiSR UW.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna, istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailgroeger@interia.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.13.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record