Now showing items 548-567 of 1130

  • O (dez)iluzji oraz drogach i bezdrożach przeznaczenia w "Ofierze królewny" Jana Lemańskiego 

   Ratuszna, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   The article analyses the phenomenon of identity crisis in a “modern man” (“at the threshold of modernity”). Lemański employs a fairy-tale convention, the result, however, is an anti-fairy-tale (to use Anna Czabanowska – ...
  • O (nie)moralności dziennikarzy i stosowności ich działania w wywiadach i reportażach radiowych 

   Klimczak, Kinga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
   This article refers morality and responsibility in radios’ reportages and interviews. Text also relates to changes in idea of propriety in reportages together with the changes in political system in Poland.
  • O autorstwie tekstów audialnych w teatrze radiowym 

   Pawlik, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The article discusses the problem of authorship in radio dramas. It focuses on reviewing previous research on this issue and, at the same time, offers suggestions for approaching a dilemma: who is more the author of a given ...
  • O dwóch wieczorach autorskich Wisławy Szymborskiej 

   Brzozowski, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   My reading of the following poems Wieczór autorski [An Author Reading], from the volume Sól [Salt], 1962; and Trema [Stage Fright], from the volume Ludzie na moście [People on the Bridge], 1986, is an attempt to define, ...
  • O Erotykach Franciszka Dionizego Kniaźnina 

   Rogala, Anna (Primum Verbum, 2011)
   The article presents four erotic poems by Franciszek Dionizy Kniaźnin: Spocznienie, Z Anakreonta, Ognie młodości and Pasterka, together with an editorial compilation. All poems come from the first book of Erotics published ...
  • O formie artystycznej kina poetyckiego - refleksja teoretyczna 

   Fiołek-Lubczyńska, Bogumiła ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Die Autorin schildert eine allgemein gehaltene Darstellung des Poetikbegriffs und stellt prüfende Erwägungen über künstlerische Vollkommenheit des poetischen Filmes an. Es wird auch von ihr das Phänomen des poetischen ...
  • O funkcjonalności wiedzy o języku w szkole (na tle tradycji dydaktycznej) 

   Synowiec, Helena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-03-31)
   The present paper reminds us of the tradition of functional teaching about language in polish schools. This tradition goes back to the times between the two world wars. The changes which appeared in the concepts of language ...
  • O intermediach w pijarskim teatrze szkolnym 

   Mieszek, Małgorzata ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   There are two periods in the Piarist’s theatre. First lasted from 1664 till 1743, second - 1744 untill 1782. Information about interludes on Piarist’s stages are included predominately in (printed or hand written) theatre ...
  • O intertekstualności w szkolnym odbiorze dzieła literackiego 

   Cyniak, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   The purpose of this paper is to state and describe realisations of the theoretical literary intertextuality at school. In the perception of literary works both at school and in the study of literature, operation of various ...
  • O kilku kontekstach powieści Joan Lindsay "Piknik pod Wiszącą Skałą" 

   Samborska-Kukuć, Dorota Karolina ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   Piknik pod Wiszącą Skałą, napisana w poł. lat sześćdziesiątych powieść Joan Lindsay, jest w Australii dziełem kultowym o wielu interpretacjach. Jedną z nich jest adaptacja filmowa Petera Weira, która – zwłaszcza dla odbiorcy ...
  • O kilku zapomnianych pomysłach literackich Karoliny z Hołowniów Swarackiej (1815–1846) 

   Berkan-Jabłońska, Maria ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Artykuł omawia tematykę i formę trzech zachowanych powiastek autorstwa zapomnianej literatki doby romantyzmu, Karoliny z Hołowniów Swarackiej. Swój debiut w Wilnie na łamach „Atheneum” w roku 1843 zawdzięczała Józefowi ...
  • O kreacji bohatera pierwszoplanowego w słuchowisku satyrycznym 

   Maćkowiak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The dynamic development and diversity of modern radio dramaturgy allows for deeper reflection on its generic varieties. Over time, the term “radio play” has become too broad, which is why it seems appropriate to differentiate ...
  • O książce Henryka Kurczaba "Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej" 

   Cyniak, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   Henryk Kurczab is a literature specialist, educator, lecturer and professor of Rzeszów Univertsity as well as Rzeszów College of Pedagogics. His book is a plenteous source of knowledge concerning dialogue, translatability ...
  • O literackości "Diariusza wiedeńskiej okazyji" Mikołaja Dyakowskiego 

   Bauer, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
   The paper discusses the literary aspects of the early eighteen century diary of Mikołaj Dyakowski. Its author as an young nobleman has served as the courtier to king John III Sobieski during his most famous war campaign ...
  • O miłości z gimnazjalistami. Projekt dydaktyczno-wychowawczy 

   Marzec, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
   The study carried out among students of gimnazjum school shows that the most widely accepted value for them is love. The article, therefore, aims to emphasise the need of including the value of love in the process of ...
  • O muzyczności Wirów Henryka Sienkiewicza 

   Samborska-Kukuć, Dorota Karolina ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-03-28)
   Alhough Henryk Sienkiewicz’s musical competence was not extensive, his writing shows predilection for the harmony of such eminent composers as Beethoven and Schumann. Musical thematisations that highlight the transcendent ...
  • O narracyjności reportażu radiowego 

   Sygizman, Kinga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   The author takes up the question of the narrativity of the artistic radio message that is radio documentary. It looks at documenatry from the perspective of psychological research on storytelling. Hence it considers the ...
  • O perswazyjnym modelu telewizji, czyli jak "uwieść" współczesnego widza 

   Fiołek-Lubczyńska, Bogumiła ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   Die im Artikel gefassten Erwägungen nehmen als Ausgangspunkt neue Erscheinungen auf. Sie beziehen sich sowohl auf die traditionelle Kultur als auch auf die riesige Entwicklung der Kommunikationsmittel. Dieses Phänomen ...
  • O postaci Przeczystej Rodzicy z "Hymnu na Dzień Zwiastowania" 

   Mazurska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
   Le sujet du travail c ’est ľ image poctique de la femme aux cieux, présentée dans «La hymne pour la Journnće de l’Annonciation» d ’Adam Mickiewicz. L’auteur analyse les sources culturelles (théologiques, littéraires, ...
  • O pozytywistycznym programie „pracy u podstaw” w ujęciu pisarzy polskich i rosyjskich 

   Olaszek, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   Le programme de «petites affaires», mis en formule en Russie en 1880 par les publicistes du journal Niedziela, a été ľhomologue russe á celui de devise polonaise du «travail de base». Ce programme a été représenté par ...