Now showing items 21-40 of 1136

  • Gombrowicz wobec "wielkości" 

   Fiszbak, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   The article deals with Witold Gombrowicz’s autocreational efforts to bring the readers and critics to believe in his own uniqueness, greatness and genius. In Gombrowicz’s opinion literature, having its roots in pure ...
  • Diabeł uczłowieczony - wersje współczesne 

   Błażejewski, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   The author presents the problem of humanizing the demon and giving to the human being the demonic features. The analysis focuses on modern Polish prose, especially on such works: Cz. Miłosz, A. Szczypiorski, J. Broszkiewicz, ...
  • O sztuce słowa w "Potrójnym z Plauta" Piotra Cieklińskiego. (Wybrane zagadnienia) 

   Pirecki, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   The article deals with the question of the language and the style of drama Potrójny z Plauta by Piotr Ciekliński. The author of the treatise emphasized the most important components creating the artistic structure of ...
  • O tradycji literackiej w poezji Mirona Białoszewskiego 

   Kula, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   In the history of Miron Białoszewski as a poet the main issues are on the exploitation of commonplace and the continuation of literary tradition of low and high culture. Apart from the mentioned traditional literary ...
  • Inna wiara, inny Bóg. Problem wiary w twórczości lirycznej Tadeusza Różewicza 

   Krupa, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   At the beginning of my article I present the themes, symbols and quotations which refer to the Bible and I discuss their functions. Afterwards, I show the image of God embodied in Róžewicz’s poetry. First, this God is ...
  • Humor Stanisława Dygata na przykładzie języka i stylu jego prozy 

   Stapkiewicz, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   Stanisław Dygat’s humour is an integral feature of his prose and the language he uses plays a crucial role in it. Flexible, fluent, abounding with original comparisons, flowing gently and with verve, not tiresome. Dygat ...
  • Lekcja jako dyskurs 

   Kudra, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   The author treats the lesson as a discussion, a communicative event. Therefore, the lesson becomes a process, not just an effect with a dialogue structure. The author preceeds further - the lesson with verbal, vocal and ...
  • "Nie-Boska komedia" - romantyczny moralitet 

   Bartczak, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   Das Ziel der von mir vorgestellten Arbeit ist zu beweisen, dass Nie-Boska komedia (Die ungöttliche Komödie) von Zygmunt Krasiński eine romantische Moralität ist. In Beziehung auf das mittelalterliche Oattungsmodell weise ...
  • Miejsce człowieka w dziejach świata (według filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego) 

   Duk, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   The genesic philosophy of Juliusz Słowacki, sometimes called his mysticism, is structured and constituted around four basic historiographic concepts as regards mankind. They are: the idea of spiritual progressive ...
  • Kicz i parodia w prozie Manueli Gretkowskiej : czym jest; jak jest; po co jest? 

   Miszczak, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   The article is an attempt to outline a long-neglected issue and relate a general category, usually placed outside the achievements of “traditional” art, to stricte literary phenomena. The first chapter, Na tropach kiczu ...
  • Mirona Białoszewskiego "czekanie w powietrzu" 

   Matuszyński, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   The aim ol' the article is to draw attention to an important, though frequently left out, aspect of Miron Białoszewskim works, namely their spiritual quality. The expression duch (the spirit), dech - tchu (the spirit o ...
  • Podmiotowość nauczyciela polonisty 

   Worsowicz, Monika ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   The article contains discussion about the most important aspects of subject attitude in teaching of Polish language. The analysis of conditions of perception a student as a subject indicates that a teacher of Polish ...
  • Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego 

   Cieślak, Tomasz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   The author of the article discusses the great variety of the visions of the figure of God and the heaven in the revolutionary poetry between 1918 and 1939. God, the religion, the church or the synagogue were the symbols ...
  • Bóg w utworach lirycznych Juliana Tuwima 

   Cieślak, Tomasz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   This article is a short presentation of God existance in Julian Tuwim’s works. In the early period of Julian Tuwim literal output, in juveniles and Czyhanie na Boga (Wailing fo r God), Sokrates tańczący (Dancing Socrates), ...
  • Między literaturą a filmem - integracja i autonomia sztuk 

   Fiołek-Lubczyńska, Bogumiła ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   Im Artikel beantworte ich die folgende Frage: Ist die Verbindung der Literatur und des Filmes in der schulischen Didaktik möglich? Ich erkläre das Volglich: Die traditionele Kultur könnte dem Lehrer im Filmschprachenunterricht ...
  • Kult drzew w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian 

   Kaczor, Idaliana ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  • Od "Carmina" III 16 Horacego do "Przeważnej legacyji" Samuela Twardowskiego. Między liryką a epiką 

   Kuran, Michał ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   This text presents relations between Horacy’s Carmina III 16 and two short parts The important Mission of His Grace Duke Krzysztof Zbaraski Samuel from Skrzypną Twardowski. Author tries to present the role of the lyric ...
  • Słowo od redakcji 

   Bogołębska, Barbara; Woźniak-Łabieniec, Marzena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  • Klasycyzm i metafizyka. (O wczesnej twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza) 

   Woźniak-Łabieniec, Marzena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   The present article is to recall the general principles of J. M. Rymkiewicz’s classicism and to stress those of his theses that roused a lot of controversies among critics (diagnosis of the culture crisis, time conception, ...
  • Władysław Stanisław Reymont wśród piewców męczeństwa Ziemi Chełmskiej 

   Starnawski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Le sujet du martyre des greco-catholiques des regions Chełm et Polasie a été abordé par tels écrivains que: M. Konopnicka, J. Weyssenhoff et S. Żeromski. Reymont a décrit la question des greco-catholiques en commenęant ...