Show simple item record

dc.contributor.editorOcicka, Barbara
dc.contributor.editorZięba, Magda
dc.date.accessioned2017-07-19T12:03:55Z
dc.date.available2017-07-19T12:03:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationOcicka B., Zięba M., Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku, [w:] Ocicka B., Zięba M. (red.), Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [1]-164, doi: 10.18778/8088-496-0pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-496-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22282
dc.descriptionPublikacja monografii „Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku” jest jednym z najważniejszych projektów zrealizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw – SKN SCM, działające przy Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zostało ono utworzone w 2013 roku. Zrzesza studentów, których ambitne inicjatywy i projekty udowadniają, jak inspirującym i interesującym zagadnieniem jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Żądni wiedzy i chcący poszerzać własne horyzonty Członkowie SKN SCM systematycznie od trzech lat organizują ogólnopolską konferencję naukową, w której uczestniczą zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak i praktyki gospodarczej. Wydarzenie stwarza możliwość prezentacji wyników badań i analiz prowadzonych przez młodych naukowców, w szczególności doktorantów i studentów. Stanowi także wyjątkowe forum wymiany ich wiedzy i doświadczeń z menedżerami logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Niniejsza publikacja zawiera zbiór artykułów zgłoszonych na III edycję konferencji, które udowodniły, jak ważnym i pasjonującym tematem są innowacje w łańcuchach dostaw. Monografia może stanowić inspirację dla kolejnych pokoleń Członków SKN SCM i innych organizacji akademickich w myśl mantry życiowej wielkiego wizjonera i innowatora Steva Jobsa: Stay hungry, stay foolish, którą podzielił się z absolwentami Uniwersytetu Stanford w 2005 roku. Słowa te, dla wielu młodych ludzi na całym świecie, stanowią inspirację do działania, rozwoju, chęci poznawania nowych rzeczy. Dziękujemy wszystkim, którzy prezentując taką postawę, przyczynili się do sukcesu konferencji w 2016 roku, a w szczególności Autorom za przygotowanie artykułów. Realizacja projektów służących rozwijaniu pasji społeczności młodych logistyków stanowi ogromny zaszczyt dla Członków Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Łańcuchem Dostaw, zgodnie z jego misją: Każdy z nas jest ogniwem, wartość tworzymy razem!pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofOcicka B., Zięba M. (red.), Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectłańcuch dostawpl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku”pl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.titleInnowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wiekupl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number164pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostawpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-497-7
dc.identifier.doi10.18778/8088-496-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska