Show simple item record

dc.contributor.authorJakubowska, Honorata
dc.date.accessioned2017-08-23T12:35:12Z
dc.date.available2017-08-23T12:35:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22453
dc.description.abstractThe aim of this paper is to present the main discourses controlling a pregnant body – biomedical and aesthetic and their internalisation. The first is related to the medicalization of the body during pregnancy and focuses on its surveillance from a perspective of a child’s health and life.The second, which is described in this paper, concerns the image of female body and the patterns of femininity. The article is based on the in-depth interviews conducted with the pregnant women from 28 to 40 years old. The results of the author’s own study, as well as, the secondary data, reveal that the time of pregnancy does not liberate women from a pressure to embody the ideals of femininity, imposed by other women, physicians and media. Moreover, the pregnant body is treated as temporary form of embodiment and due to the practices undertaken by nine months, a body should return back to its “normal” form.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie głównych dyskursów kontrolujących ciężarne ciało – biomedycznego i estetycznego − oraz ich internalizacji. Pierwszy z nich powiązany jest z medykalizacją ciała podczas ciąży i skupia się na jego nadzorowaniu z perspektywy zdrowia i życia dziecka. Drugi, na którym koncentruje się autorka artykułu, dotyczy wizerunku i odnosi się do wzorców kobiecości. Artykuł opiera się na wywiadach pogłębionych, przeprowadzonych z ciężarnymi kobietami w wieku 28–40 lat. Wyniki badań własnych, poparte literaturą przedmiotu, wskazują, że czas ciąży nie uwalnia kobiet od presji ucieleśnienia ideałów kobiecości, wywieranej przez inne kobiety, lekarzy i media, a sam czas ciąży traktowany jest jako tymczasowa forma ucieleśnienia, po której ciało, dzięki podejmowanym przez dziewięć miesięcy praktykom, powinno wrócić do „normy”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;58
dc.subjectpregnant bodyen_GB
dc.subjectdiscourseen_GB
dc.subjectcontrolen_GB
dc.subjectaestheticsen_GB
dc.subjectfemininityen_GB
dc.subjectciało ciężarnepl_PL
dc.subjectdyskurspl_PL
dc.subjectkontrolapl_PL
dc.subjectestetykapl_PL
dc.subjectkobiecośćpl_PL
dc.titleKontrolowanie formy ciężarnego ciałapl_PL
dc.title.alternativeThe pregnant body shape under controlen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[89]-102
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Życia Codziennego
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAlcalde M.C. (2011), ‘To make it through each day still pregnant’: pregnancy bed rest and the disciplining of the maternal body, “Journal of Gender Studies”, Vol. 20, No. 3, September, s. 209–221.pl_PL
dc.referencesBetterton R. (2006), Promising Monsters: Pregnant Bodies Artistic Subjectivity, and Maternal Imagination, “Hypatia”, Vol. 21, No.1, s. 80–100.pl_PL
dc.referencesBordo S. (1993), Unbearable Weight. Feminism, Western Culture and the Body, University of California Press, Berkeley.pl_PL
dc.referencesO’Brien Hallstein D.L. (2011), She gives birth, she’s wearing a bikini: mobilizing the postpregnant celebrity mom body to manage the post-second wave crisis in femininity, “Women’s Studies in Communication”, Vol. 34, No. 2, s. 111–138.pl_PL
dc.referencesBrooks-Gardner C. (2003), Pregnant women as social problem, [w:] D.R. Loseke, J. Best (eds.), Social problems: Constructionist readings, Aldine De Gruyter, New York, s. 188–195.pl_PL
dc.referencesBrubaker S.J. (2007), Denied, embracing, and resisting medicalization, “Gender and Society”, Vol. 21, No. 4, s. 528–552.pl_PL
dc.referencesCharles N., Kerr M. (1986), Food for feminist thought, “Sociological Review”, Vol. 34, No. 3, s. 537–572.pl_PL
dc.referencesCopelton D.A. (2010), Eating for two: How pregnant women neutralize nutritional deviance, [w:] A. Thio, T.C. Calhoun, A. Conyers (eds.), Readings in deviant behavior (6th ed.), Allyn and Bacon, Boston, s. 335–341.pl_PL
dc.referencesCummins M. W. (2014), Reproductive Surveillance: The Making of Pregnant Docile Bodies, “Kaleidoscope”, Vol. 13, s. 33–51.pl_PL
dc.referencesCunningham H. (2002), Prodigal bodies: pop culture and post-pregnancy, “Michigan Quarterly Review”, Vol. 41, No. 3, http://hdl.handle.net/2027/spo.act2080.0041.314 [dostęp: 7.08.2016].pl_PL
dc.referencesDraper J. (2003), Blurring, moving and broken boundaries: men’s encounters with the pregnant body, “Sociology of Health and Illness”, Vol. 25, s. 743–767.pl_PL
dc.referencesDworkin S.L., Wachs F.L. (2004), Body panic: gender, health and the selling of fitness, New York University Press, New York.pl_PL
dc.referencesEarle S. (2003), Bumps and boobs: Fatness and women’s experiences of pregnancy, “Women’s Studies International Forum”, Vol. 26, No. 3, s. 245–252.pl_PL
dc.referencesEdin K., Kefalas M. (2005), Promises I Can Keep: Why Poor Women Put Motherhood Before Marriage, University of California Press, Berkeley−Los Angeles.pl_PL
dc.referencesFox B. (2006), Motherhood as a Class Act: The Many Ways in Which ‘‘Intensive Mothering’’ Is Entangled with Social Class, [w:] B. Fox, Social Reproduction, McGill-Queen’s University Press, Montreal, s. 231–262.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (1993), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGibas M. (2014), Pomiędzy sacrum a profanum – dychotomiczny charakter kobiecego ciała i jego wpływ na konstruowanie tożsamości kobiet rodzących, [w:] K. Wódz, J. Klimczak (red.), O współczesnych praktykach genderyzacji ciała, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 78–107.pl_PL
dc.referencesGlaser B. (1978), Theoretical Sensitivity, The Sociology Press, San Francisco.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G., Strauss A.L. (1967), The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine Publishing Company, Chicago.pl_PL
dc.referencesGow R., Lydecker J.A., Lamanna J.D., Mazzeo S.E. (2012), Representations of celebrities’ weight and shape during pregnancy and postpartum: a content analysis of three entertainment magazine websites, “Body Image”, Vol. 9, No. 1, s. 172–175.pl_PL
dc.referencesGraff A. (2008), Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie, W.A.B, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHays S. (1998), The Cultural Contradictions of Motherhood, Yale University Press, New Haven, CT.pl_PL
dc.referencesHryciuk R.E., Korolczuk E. (red.) (2012), Pożegnanie z Matką-Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakubowska H. (2008), Ciało biologiczne w interakcjach społecznych – pomiędzy napiętnowaniem a akceptacją, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 195–213.pl_PL
dc.referencesJakubowska H. (2016), Doświadczanie ciężarnego ciała jako ciała przekraczającego granice – studium socjologii ucieleśnienia, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 4, s. 100–117.pl_PL
dc.referencesKonecki K. (2008), Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 4, nr 3, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/archive_pl.php [dostęp: 1.04.2016].pl_PL
dc.referencesLupton D. (2012), ‘Precious cargo’: foetal subjects, risk and reproductive citizenship, “Critical Public Health”, Vol. 22, No. 3, s. 329–340.pl_PL
dc.referencesMajka-Rostek D. (2010). Wizerunki ciężarnego ciała, [w:] E. Banaszak, P. Czajkowski (red.), Corpus delicti − rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała, Difin, Warszawa, s. 187–203.pl_PL
dc.referencesMarshall H., Woollett A. (2000), Fit to reproduce? The regulative role of pregnancy texts, “Feminism and Psychology”, Vol. 10, No. 3, s. 351–366.pl_PL
dc.referencesNash M. (2005). Oh baby, baby: (Un)veiling Britney Spears’pregnant body, “Michigan Feminist Studies”, Fall 2005–Spring 2006, s. 27–49.pl_PL
dc.referencesNash M. (2012), Making ‘postmodern’ mothers: pregnant embodiment, baby bumps and body image, Palgrave Macmillan, Basingstoke.pl_PL
dc.referencesNash M. (2015), Shapes of motherhood: exploring postnatal body image through photographs, “Journal of Gender Studies”, Vol. 24, No. 1, s. 18–37.pl_PL
dc.referencesNeiterman E. (2013), Pregnant Bodies in Social Context: Natural, Disruptive, and Unrecognized Pregnancy, “Symbolic Interaction”, Vol. 36, Issue 3, s. 335–350.pl_PL
dc.referencesOliver K. (2010), Motherhood, Sexuality, and Pregnant Embodiment: Twenty-Five Years of Gestation, “Hypatia”, Vol. 25, No. 4, s. 760–770.pl_PL
dc.referencesRichardson P. (1990), Women’s experience of body change during normal pregnancy, “Maternal and Child Nursing Journal”, Vol. 19, No. 2, s. 93–111.pl_PL
dc.referencesWalczewska S. (1999), Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wydawnictwo eFka, Kraków.pl_PL
dc.referencesWiles R. (1994). ‘I’m not fat, I’m pregnant’: The impact of pregnancy on fat women’s body image, [w:] S. Wilkinson, C. Kitzinger (eds.), Women and health: Feminist perspectives, Taylor and Francis, London, s. 33–48.pl_PL
dc.referencesWoliver L. R. (2002), The political geographies of pregnancy, University of Illinois, Urbana, Il.pl_PL
dc.referencesYoung I.M. (1990), Throwing like a Girl and Other Essays in Feminist Philosophy and Social Theory, Indiana University Press, Bloomington−Indianapolis.pl_PL
dc.contributor.authorEmailhonorata@amu.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.58.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record