Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia
Red. Marzena Makowska-Iskierka
Łódź 2015

SPIS TREŚCI

1. Od Redakcji
2. Turystyka jako dyscyplina naukowa – dylematy teoretyczne versus rzeczywistość empiryczna
LESZEK BUTOWSKI
3. Wielodyscyplinarne planowanie turystyczne w kontekście badań nad przyszłością
MATYLDA AWEDYK
4. Ocena szans rozwoju ekoturystyki na terenach zurbanizowanych
ANNA BIAŁK- -WOLF
5. Metody badawcze w kreowaniu produktu astroturystycznego Park Ciemnego Nieba „Roztocze”
GRZEGORZ IWANICKI, TERESA BRZEZIŃSKA-WÓJCIK, MONIKA WIDZ, DOROTA LACHOWSKA, TADEUSZ GRABOWSKI
6. Badania nad biografią turystyczną studentów V roku kierunku „turystyka i rekreacja” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
MAGDALENA KUGIEJKO
7. Badania turystyczno-kulturalne wykorzystania zamku w Inowłodzu w pierwszym roku po rekonstrukcji
JOLANTA LATOSIŃSKA, BOGDAN WŁODARCZYK
8. Niedoskonałości GUS w zakresie turystyki na przykładzie bazy noclegowej polskich powiatów nadmorskich
MARIUSZ MIEDZIŃSKI
9. Różnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnej
JUSTYNA MOKRAS-GRABOWSKA
10. Uwarunkowania zagospodarowania turystycznego Łeby
KRZYSZTOF PARZYCH
11. Zarys założeń metodologicznych badań nad wpływem wydarzeń sportowych i turystyki biznesowej na konkurencyjność miast
NATALIA PIECHOTA
12. Badanie budżetu czasu studentów, w tym ich czasu wolnego – studia przypadków
BARBARA PISARSKA
13. Oczekiwania klienta pokolenia Y w zakresie sposobu obsługi i oferty biur podróży
ANNA PRZYBYLSKA
14. Turystyka wyjazdowa Niemców – rys historyczny od lat pięćdziesiątych XX wieku do współczesności
EWA JOLANTA STROIK
15. Badania wpływu inwestycji turystycznych w Uniejowie na jakość życia mieszkańców
IZABELA WĘGIELNIK, BOGDAN WŁODARCZYK

Recent Submissions