Recent Submissions

 • Warsztaty z Geografii Turyzmu. Tom 13. Turystyka w badaniach podstawowych 

  Makowska-Iskierka, Marzena; Wojciechowska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  Na trzynasty tom „Warsztatów z Geografii Turyzmu” składają się prace prezentujące ciekawy zestaw metod oraz narzędzi stosowanych w badaniach podstawowych z zakresu turystyki. Dobór metod przedstawionych przez autorów wynika ...
 • Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 12, Percepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii Covid-19 

  Makowska-Iskierka, Marzena; Wojciechowska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
 • Krajobraz w turystyce kulturowej – przykład osadnictwa olęderskiego w Wielkopolsce 

  Przewoźny, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Wiejski krajobraz kulturowy coraz częściej stanowi cel turystycznego zainteresowania. Odkrywane są nie tylko zabytki materialnego dziedzictwa, ale także inne, do niedawna nieznane, walory. Do takich należą ślady dawnego ...
 • Minione krajobrazy Zatoki Puckiej 

  Andrulewicz, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Na podstawie opracowań i publikacji naukowych oraz wspomnień starszych rybaków i mieszkańców rejonu Zatoki Puckiej opisano stan Zatoki z lat 50. i 60. XX w. Przeanalizowano przyczyny degradacji Zatoki, w tym wskazano na ...
 • Górnicze krajobrazy kulturowe w południowej Polsce 

  Szuwarzyński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  W południowej Polsce, na terenie województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, od setek lat prowadzone jest wydobycie wielu kopalin: węgla kamiennego i brunatnego, rud metali, soli, siarki oraz ...
 • Krajobrazy zarazy 

  Pawłowska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Od roku trwa pandemia powodowana przez koronawirusa Covid-19. Niespodziewanie życie ludzi na całym świecie zmieniło się diametralnie. W związku z tym zmieniają się także krajobrazy zarówno naturalne, jak i kulturowe. Nikt ...
 • Namuliska jaskiniowe we współczesnym krajoznawstwie polskim – społeczna znajomość zagadnienia 

  Krajcarz, Maciej T. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Ważną rolę w krajoznawstwie turystycznym pełnią jaskinie. Niektóre z nich są chętnie odwiedzane przez turystów ze względu na ciekawą szatę naciekową, możliwość zobaczenia nietoperzy, urok podziemnych korytarzy oraz aurę ...
 • Możliwości wykorzystania metod andragogiki w krajoznawstwie turystycznym 

  Kurek, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Coraz więcej osób starszych bierze udział w turystyce poznawczej, co sprawia, że organizatorzy takich wyjazdów muszą dostosować sposób prezentacji walorów turystycznych do tej grupy odbiorców. Celem artykułu jest przeniesienie ...
 • Rola krajoznawstwa i turystyki w integracji społecznej osób z niepełnosprawnością 

  Lubarska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  W artykule przedstawiono problem integracji społecznej osób z niepełnosprawnością w kontekście turystyki i krajoznawstwa. Opisano dotychczasowe działania, podejmowane przez środowisko akademickie w celu porządkowania oraz ...
 • Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki 

  Majewski, Karol; Zawilińska, Bernadetta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  W artykule dokonano analizy działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM) w zakresie edukacji i rozwoju turystyki. Część empiryczna składa się z analizy działań podejmowanych przez Zespół, ...
 • Dawne i współczesne walory turystyczne ziemi zaborskiej 

  Palmowski, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wzrosło zainteresowanie Pomorzem. Mieczysław Orłowicz, znakomity polski krajoznawca kierujący w latach 1919–1923 Samodzielnym Referatem dla Spraw Turystyki w Departamencie Ogólnym ...
 • Turystyka kolejowa w województwie pomorskim 

  Otta, Damian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Turystyka kolejowa i turystyka koleją to dwa nieczęsto spotykane w literaturze zagadnienia. W niniejszym tekście przedstawiona została krótka definicja obydwu pojęć, rozszerzona o przykłady funkcjonowania tych gałęzi ...
 • Zagospodarowanie powiatu sokólskiego dla turystyki rowerowej 

  Oniszczuk, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Celem artykułu jest zaproponowanie zmian, jakie można wprowadzić w zagospodarowaniu powiatu sokólskiego, aby ulepszyć warunki uprawiania turystyki rowerowej. Dane niezbędne do opracowania zbierano na przełomie 2019 i 2020 ...
 • Miasto-kurort Kołobrzeg po pierwszym roku pandemii COVID-19 

  Miedziński, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Celem pracy jest podjęcie próby ustalenia, jaki wpływ na funkcjonowanie miasta Kołobrzeg miała pandemia COVID-19 w aspekcie cyklicznego zamykania i otwierania obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i bazy noclegowej największego ...
 • Plany turystyczne mieszkańców miast w dobie pandemii COVID-19 

  Zawadka, Jan; Jęczmyk, Anna ORCID; Uglis, Jarosław ORCID; Wojcieszak-Zbierska, Monika Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Celem opracowania jest przybliżenie planów turystycznych mieszkańców polskich miast w dobie pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. W badaniach posłużono się techniką ankiety internetowej. Kwestionariusz rozpowszechniony ...
 • Wstęp 

  Partyka, Józef; Zdebski, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
 • Od Redakcji 

  Makowska-Iskierka, Marzena ORCID; Wojciechowska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
 • Kuchnia regionalna w gastronomii hotelowej na przykładzie Poznania 

  Kozłowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Podstawowym celem gastronomii jest zaspokajanie głodu, ale może być ona także początkiem opowieści o historii, tradycjach i zwyczajach danego regionu. Opracowanie zostało poświęcone daniom regionalnym, przygotowywanym z ...
 • Idea zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie na przykładzie sieci Radisson Blu 

  Jurczuk, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Artykuł ma na celu ukazanie sposobów realizowania idei zrównoważonego rozwoju w sektorze hotelarstwa. Zagadnienie zostało omówione na przykładzie sieci Radisson Blu oraz podejmowanych w niej autorskich działań w zakresie ...
 • Turystyka zrównoważona na obszarach przyrodniczo cennych: konteksty teoretyczne – strategie – zastosowania 

  Majdak, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Prezentowane w artykule rozważania skupiają się wokół problematyki rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych. Poruszane kwestie przybliżają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną stronę zagadnienia rozwoju ...

View more