Show simple item record

dc.contributor.authorDuda-Gromada, Katarzyna
dc.contributor.editorKrakowiak, Beata
dc.contributor.editorLatosińska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-10-25T07:22:55Z
dc.date.available2017-10-25T07:22:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationDuda-Gromada K., W blasku czy w cieniu metropolii? Rozwój podstołecznej miejscowości na przykładzie Konstancina-Jeziorny, [w:] Krakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.145-159, doi: 10.18778/7969-262-0.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-262-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23054
dc.description.abstractShort-term vacations in suburban areas enjoy an undiminished popularity. One of the fundamental functions of towns in the suburban zone is their vacation or recreation function. An example of such a town is Konstancin-Jeziorna, located in the suburban vacation zone of Warsaw. Its tourist and recreational functions are, to a large extent, conditioned by its resort character and its location near Warsaw. The aim of this chapter is to present the development of Konstancin-Jeziorna in a dynamical aspect with particular emphasis on its location near Warsaw. The history of the town has been divided into three periods. The author’s considerations show that in each individual period the proximity of the capital city was of greater or lesser importance for the development of the town.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKrakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectsuburban zonepl_PL
dc.subjectresortpl_PL
dc.subjectKonstancin-Jeziornapl_PL
dc.titleW blasku czy w cieniu metropolii? Rozwój podstołecznej miejscowości na przykładzie Konstancina-Jeziornypl_PL
dc.title.alternativeMetropolitan glitter or shadow ? The development of a town in the Warsaw metropolitan area on the example of Konstancin-Jeziornapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number145-159pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.referencesCLAWSON M., HELD R.B., STODDARD C.H., 1960, Land for the future, John Hopkins Press, Baltimore.pl_PL
dc.referencesDUDA-GROMADA K., 2009, Ewolucja ładu przestrzennego w uzdrowisku Konstancin-Jeziorna, [w:] Architektura kurortowa, materiały konferencyjne, Szczecin, 309-319.pl_PL
dc.referencesDUDA-GROMADA K., DURYDIWKA M., 2013, Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna miasta Konstancin- -Jeziorna, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków, s. 375–383.pl_PL
dc.referencesFARACIK R., 2006, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.pl_PL
dc.referencesHERTEL J., 1997, Znasz-li Konstancin? Stulecie Konstancina 1897–1997.pl_PL
dc.referencesJASIŃSKI A., KOWALCZYK A., 1990, Zagospodarowanie rekreacyjne obszaru modelowego Konstancin-Jeziorna, [w:] A.S. Kostrowicki (red.), Kształtowanie układów ekologicznych w strefie podmiejskiej Warszawy, Wyd. SGGW-AR, Warszawa, s. 105–107.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 1993, Modele lokalizacji wypoczynku podmiejskiego i próba ich zastosowania dla Warszawy, [w:] D. Jędrzejczyk, W. Kusiński (red.), Studia z historii i metodologii geografii ekonomicznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 87–107.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., DUDA-GROMADA K., 2009, Spatial organisation of spa resorts in Poland, „Indian Journal of International Tourism & Hospitality Research” 3(1), s. 18-27.pl_PL
dc.referencesKRÓL B., 1968, Wypoczynek podmiejski, turystyka przyjazdowa, „Miasto” 11/12, s. 38–40.pl_PL
dc.referencesORTHWEIN K., 1969, Przemiany kulturalne i społeczne w podwarszawskim osiedlu Skolimów-Konstancin, Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków.pl_PL
dc.referencesŚWIĄTEK T.W., 2007, Konstancin. Śladami ludzi i zabytków, Wydawnictwo, Pruszków.pl_PL
dc.referencesWIELOŃSKI A., CETNARSKA H., DURYDIWKA M., DZIAKOWSKA H., JĘDRZEJCZYK D., 1990, Charakterystyka i ocena stosunków społeczno-gospodarczych obszaru modelowego Konstancin-Jeziorna, [w:] A.S. Kostrowicki (red.), Kształtowanie układów ekologicznych w strefie podmiejskiej Warszawy, Wyd. SGGW-AR, Warszawa, s. 94–102.pl_PL
dc.references„Wieś Ilustrowana”, maj 1910, 3, V, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referenceswww.konstans-papier.com.pl; 28.01.2009 r.pl_PL
dc.referenceswww.muzeumkonstancina.pl; 05.10.2013 r.pl_PL
dc.referenceswww.stat.gov.pl; 05.10.2013 r.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-262-0.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska