Show simple item record

dc.contributor.authorSzutowski, Dawid
dc.contributor.editorKrakowiak, Beata
dc.contributor.editorLatosińska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-10-25T09:02:32Z
dc.date.available2017-10-25T09:02:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSzutowski D., Przedsiębiorstwa turystyczne na rynkach kapitałowych o różnym stopniu konsolidacji – analiza porównawcza, [w:] Krakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.213-224, doi: 10.18778/7969-262-0.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-262-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23060
dc.description.abstractThe purpose of this study was to determine the relationship between capital market consolidation and tourism enterprises capital rising. Three consolidation levels have been specified – high, medium and low. Current data from 21 stock exchanges, members of World Federation of Exchanges and Federation of European Securities Exchanges have been analysed. Descriptive statistics methods have been employed. On average more tourism companies are listed on highly consolidated stock exchanges. Moreover these are the biggest enterprises. The higher size diversity is observed on stock exchanges with smaller consolidation level. Research concentrated only on main markets passing over alternative ones. Paper offers only a static view neglecting phenomenon changes over time. Paper fulfils important research gap concerning tourism enterprises’ listings on stock exchanges with different consolidation stages.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKrakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjecttourism enterprisepl_PL
dc.subjectcapital marketpl_PL
dc.subjectconsolidationpl_PL
dc.titlePrzedsiębiorstwa turystyczne na rynkach kapitałowych o różnym stopniu konsolidacji – analiza porównawczapl_PL
dc.title.alternativeTourism enterprises listed on capital markets at different consolidation levels – comparative analysispl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number213-224pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniupl_PL
dc.referencesBolsas y Mercados Españoles, What is BME, http://www.bolsasymercados.es/ing/home.htm; 29.01. 2014.pl_PL
dc.referencesCEESEG, The holding company CEESEG AG, http://www.ceeseg.com/about/organization-structure/; 29.01.2014.pl_PL
dc.referencesCZEKAJ J., 2008, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDOBOSIEWICZ Z., 2007, Wprowadzenie do finansów i bankowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFederation of European Securities Exchanges, 2014, Full Members, http://www.fese.eu/en/?inc =page&id=7; 29.01.2014.pl_PL
dc.referencesGOŁEMBSKI G. (red.), 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne, Ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGRUSZCZYŃSKA-BROŻBAR E., 2007, Rynek finansowy państw strefy euro, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek papierów wartościowych strefy euro, Wolters Kluwer, Kraków, s. 17–49.pl_PL
dc.referencesKOWALAK T., 2007, Rynek udziałowych papierów wartościowych w strefie euro, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek papierów wartościowych strefy euro, Wolters Kluwer, Kraków, s. 285–312.pl_PL
dc.referencesLondon Stock Exchange Group, History of London Stock Exchange Group, http://www.lseg.com/ about-london-stock-exchange-group/history; 29.01.2014.pl_PL
dc.referencesNASDAQ OMX, Primary Listing on NASDAQ OMX in Europe, http://www.nasdaqomx.com/ listing/europe/primarylisting; 29.01.2014pl_PL
dc.referencesNYSE Euronext, About Euronext, https://www.euronext.com/about-euronext; 29.01.2014.pl_PL
dc.referencesPŁÓKARZ R., 2013, Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPOLITIS Y., LITOS C., GRIGOROUDIS E., MOUSTAKIS V., 2009, A business excellence model for the hotel sector: implementation to high-class Greek hotels, „Benchmarking: An International Journal”, 16, 4, s. 462–483.pl_PL
dc.referencesSKURAS D., MECCHERI N., MOREIRA M., STATHOPOULOU N., 2005, Business growth and development trajectories in lagging and remote areas of southern Europe, „European Urban and Regional Studies” 12, 4, s. 335–351.pl_PL
dc.referencesTrinity Capital Investment, 2010, Rynki alternatywne w Europie, http://www.tcbn.pl/baza_wiedzy/ poradnik_przedsiebiorcy/artykuly/rynek_akcji_gpw_i_newconnect/rynki_alternatywne_w_e uropie; 28.01.2014.pl_PL
dc.referencesWorld Federation of Exchanges, 2014, Member exchanges. Key information, http://www.worldexchanges. org/member-exchanges/key-information; 29.01.2014.pl_PL
dc.referencesWorld Travel & Tourism Council, Economic Data Search Tool, 2013, http://www.wttc.org/ research/economic-impact-research; 18.03.2014.pl_PL
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18778/7969-262-0.14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska