Show simple item record

dc.contributor.authorGórecki, Mateusz
dc.contributor.authorWacławiak, Grzegorz
dc.contributor.editorŚnieżek, Ewa
dc.contributor.editorPiłacik, Joanna
dc.contributor.editorDoroba, Sylwia
dc.date.accessioned2017-11-14T08:53:12Z
dc.date.available2017-11-14T08:53:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationGórecki M., Wacławiak G., – Idea odroczonego podatku dochodowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, [w:] Śnieżek E., Piłacik J., Doroba S., (red.), Różne kraje – ta sama rachunkowość? VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 55-67, doi: 10.18778/8088-795-4.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-795-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23215
dc.description.sponsorshipSponsorami konferencji byli: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofŚnieżek E., Piłacik J., Doroba S., (red.), Różne kraje – ta sama rachunkowość? VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleIdea odroczonego podatku dochodowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowościpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number55-67pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationStudenci ze Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości KONTO z Poznania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, al. Niepodległości, 106-875 Poznań.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-796-1
dc.referencesCebrowska T. (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGierusz B., Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesJastrzębowski A., Wierzbiński M., Wierzbińska Z., Rachunkowość podatkowa, Wydawnictwo UEP, Poznań 2016.pl_PL
dc.referencesKrajowy Standard Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12 „Podatek dochodowy”.pl_PL
dc.referencesOlchowicz I., Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesStartek K., Winiarska K., Rachunkowość podatkowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [Dz.U. nr 21, poz. 86].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591].pl_PL
dc.referencesWencel A., Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości: krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesWiniarska K., Startek K., Rachunkowość podatkowa: zadania, pytania, testy, C.H. Beck, Warszawa 2014.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-795-4.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska