Show simple item record

dc.contributor.authorPalmowski, Tadeusz
dc.contributor.authorPacuk, Małgorzata
dc.contributor.authorMichalski, Tomasz
dc.contributor.editorJażdżewska, Iwona
dc.date.accessioned2017-11-18T08:46:46Z
dc.date.available2017-11-18T08:46:46Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.isbn83-87749-44-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23304
dc.description.abstractWzajemne relacje miasto-port zmieniały się wraz z upływem czasu i nadal ulegają przemianom. W ewolucji układu powiązań port morski-miasto portowe B. Hoyle (1998) wyróżnił sześć okresów. W końcu czwartej fazy, trwającej do polowy lat siedemdziesiątych, porty opuszczały centra miast. W zakresie funkcji transportowej, nowe technologie i wzrost wielkości statków oraz związane z tym zapotrzebowanie na nowe tereny zaplecza lądowego spowodowały lokalizowanie terminali przeładunkowo-składowych bliżej otwartego morza. W artykule odniesiono się do tego zagadnienia na przykładzie Gdańska i Gdyni.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofMiasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany cz. II;
dc.relation.ispartofseriesKonwersatorium Wiedzy o Mieście;14
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmiasto portowepl_PL
dc.subjectGdańskpl_PL
dc.subjectGdyniapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.titlePrzemiany przestrzeni miejskiej miast portowych na przykładach Gdańska i Gdynipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderautorzypl_PL
dc.page.number33-53pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdańskipl_PL
dc.referencesBańkowska B., 2000, Miasto Gdynia. Nadmorska strefa prestiżu miejskiego, Gdyniapl_PL
dc.referencesDehmel M., 1999, Gdynia - strefa rozwoju centrum miasta, Urząd Miasta Gdyniapl_PL
dc.referencesDutkowski M., 2000, Przybrzeżne strefy miejskie (waterfronty) w wizjach i strategiach regionu pomorskiego, Urząd Miasta Gdyniapl_PL
dc.referencesGrzeszczuk-Brendel H., 2001, Gdynia - początki układu urbanistycznego, Miasto, nr 2pl_PL
dc.referencesHoyle B., 1998, The redevelopment of derelict port areas, The Dock & Harbour Authority, nr 887pl_PL
dc.referencesKasprowicz B., 1958, Port morski i jego miasto, Technika i Gospodarka Morska, nr 4pl_PL
dc.referencesKnaap B. van der and Pinder D. A., 1992, Revitalising the European waterfront: policy evolution and planning issues, [w:] B. Hoyle and D. A. Pinder (red.), European port cites and transition, Belhaven Press, Londonpl_PL
dc.referencesKochanowski M. (red.), 1998, Współczesne metamorfozy miast portowych. Wydawnictwo Politechnik Gdańskiej, Gdańskpl_PL
dc.referencesKochanowski M., Kochanowska D., Lorens P., 2000, Wstępne określenie uwarunkowań programowych rozwoju terenu stoczni gdańskiej, Synergia 99, Gdańskpl_PL
dc.referencesKubera P., 1999, Port z przyszłością, Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska, nr 2pl_PL
dc.referencesKuciewicz P., 1998, Gdańsk- europortem wschodu, Spedycja i Transport, nr 12pl_PL
dc.referencesMazur R., 1998, Port Gdański - możliwości i zamierzenia, Spedycja i Transport, nr 8pl_PL
dc.referencesMcCarthy J., 1998, The regeneration of urban waterfronts: a comparison of practice in the UK and the Netherlands, European Spatial Research and Policy, vol. 5, ner 2pl_PL
dc.referencesRot P., 2001, Pierwsza przymiarka - czy Gdańsk stanie się jednym z największych placów budowy w EuropieP, Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 1(13)pl_PL
dc.referencesSzwankowski S., 2000, Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska