SPIS TREŚCI

  ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

 1. Nauka o mleku zawarta w twórczości Dioskuridesa. Studium źródłowe
  Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Jolanta Dybała
 2. Gustaw III wobec rewolucji francuskiej
  Zbigniew Anusik
 3. Ekspozytury i wpływy Związku Młodzieży Polskiej „Zet” w okresie zaborów (1886–1914)
  Przemysław Waingertner
 4. Plastyka łódzka u schyłku XIX i na początku XX wieku
  Aneta Pawłowska
 5. Major Władysław Car – ofiara zbrodni katyńskiej (1895–1940)
  Witold Jarno
 6. Ucieczki do Polski żołnierzy z krajów sąsiednich w latach 1920–1939
  Remigiusz Kasprzycki
 7. Obraz jest świadectwem niewyobrażalnego. Ekspresjonizm abstrakcyjny i Zagłada (Mark Rothko, Barnett Newman, Frank Stella)
  Eleonora Jedlińska
 8. DROBNE PRACE I MATERIAŁY

 9. Superbia Genueńczyków w połowie XIV wieku w oczach bizantyńskich i weneckich historyków i kronikarzy
  Siergiej Pawłowicz Karpow
 10. Zapomniana panna Lanckorońska. Przyczynek do genealogii kilku rodów kresowych
  Zbigniew Anusik
 11. Wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego w Małogoszczu w świetle inwentarza z 1856 roku
  Małgorzata Karkocha
 12. Antoni Fiedler (1869–1919). Wielkopolski chemigraf, drukarz, wydawca i działacz niepodległościowy
  Adrian Uljasz
 13. „Wiekowy spór” – Boliwia a dostęp do morza
  Mirosław Romański
 14. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 15. Kilka słów o wpływie chrześcijaństwa na obyczaje żywieniowe, czyli książka Béatrice Caseau, Nourritures terrestres, nourritures célestes: la culture alimentaire à Byzance, Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance (Monographies 46), Paris 2015, ss. 399
  Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak
 16. Stanimir Zvezdov, Bǎlgaro-vizantijskite otnošenija pri car Petǎr I, IK Ogledalo, Sofija 2016, ss. 100
  Mirosław J. Leszka
 17. Poszukiwanie łagodnej rewolucji Sejmu Wielkiego. Wokół książki Wojciecha Szczygielskiego (Rec.: W. Szczygielski, Sejm Wielki (1788–1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2015, ss. 198)
  Andrzej Stroynowski
 18. KRONIKA NAUKOWA

 19. Sprawozdanie z konferencji pt. Spotkania i reminiscencje w 70. rocznicę powstania Instytutu Literackiego, Rzym–Paryż–Łódź, Łódź, 10–13 października 2016 r.
  Milena Przybysz
 20. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Europejki w polityce od czasów nowożytnych do współczesności / Europäische Frauen in der politischen Sphäre der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, Wrocław, 1–2 grudnia 2016 r.
  Dorota Wiśniewska
 21. Sprawozdanie z konferencji pt. Międzymorze. Historia, polityka, prawo, Łódź, 22 stycznia 2017 r.
  Żaneta Borowiak
 22. Sprawozdanie z debat poświęconych nowej książce Rafała Ziemkiewicza o Józefie Piłsudskim (Warszawa, 12 maja 2017 r.; Łódź, 17 maja 2017 r.)
  Przemysław Waingertner
 23. PRO MEMORIA

 24. Profesor Edward Wiśniewski (1953–2017)
  Jarosław Kita

Recent Submissions