Show simple item record

dc.contributor.authorBernaciak, Anna
dc.contributor.authorPalicki, Sławomir
dc.date.accessioned2017-12-19T14:04:51Z
dc.date.available2017-12-19T14:04:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23675
dc.description.abstractThe influence of stereotypes on the process of perception is widespread. Its importance, particularly regarding the perception of problematic space, is considerable. It is accompanied by a few additional mechanisms, such as projections, errors and effects associated. Their identification and ability to minimize their impact on the perception are the key challenges to deal effectively with this type of perceptual distortion. This paper presents the basic mechanisms of the impact of stereotypes on the processes of perception and the results of field studies reflecting described regularities. The main objective is to identify the mechanisms present in social perception of revitalized areas and the ability to cope with their negative consequences.en_GB
dc.description.abstractPrzestrzeń miasta, dzielnicy, osiedla przyczynia się do budowania tożsamości społeczności lokalnej, stanowiąc istotny element kultury materialnej i niematerialnej. Jej postrzeganie, oprócz czynników obiektywnych, jak jakość i dostępność przestrzenna, jest uzależnione w dużej mierze od czynników subiektywnych, którymi są wzorce i sposoby korzystania z przestrzeni, relacje w niej nawiązywane czy odczucia i oczekiwania, jakie względem niej są formułowane. W toku procesu rewitalizacji i towarzyszącego mu włączenia społecznego możliwe jest wpływanie na procesy postrzegania przez mieszkańców otaczających ich miejsc. Szczególnie ważna jest w tym zakresie właściwa diagnoza. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wskazania sposobów identyfikacji społecznych mechanizmów postrzegania przestrzeni oraz związanych z nimi stereotypów i błędnych przekonań. Zaprezentowano metody badania społecznego oraz jego wyniki w odniesieniu do programowania działań rewitalizacyjnych na osiedlu Grunwaldzkim w Gnieźnie. Przestawiono także kluczowe metody z zakresu pracy ze stereotypami.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;2
dc.subjectperceptionen_GB
dc.subjectidentityen_GB
dc.subjectstereotypesen_GB
dc.subjecthousingen_GB
dc.subjectrevitalizationen_GB
dc.subjectpercepcjapl_PL
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.subjectstereotypypl_PL
dc.subjectosiedlepl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.titleRola stereotypów w percepcji miejsca a tożsamość mieszkańców w procesie rewitalizacjipl_PL
dc.title.alternativeThe Role of Stereotypes in the Perception of Place and the Identity of Inhabitants in Revitalization Processen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[7]-18
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBartoszek A., Gruszczyński L.A., Szczepański M.S., Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości: katowiczanie o Katowicach, Śląsk, Katowice 1997.pl_PL
dc.referencesBernaciak A., Percepcja przestrzeni miejskiej – uczestnicy procesu i ich rola w przestrzeni, „Studia Periegetica” 2014, 2 (12), s. 13–24.pl_PL
dc.referencesBernaciak A., Portret społeczny – narzędzie diagnostyczne na potrzeby tworzenia programu rewitalizacji, [w:] Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej, red. I Kłóska, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2015, s. 165–186.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Percepcja przestrzeni Warszawy, „Studia Regionalne i Lokalne” 2000, nr 2 (2), s. 79–100.pl_PL
dc.referencesKuć-Czajkowska K.A., Nierówności społeczne w przestrzeni Warszawy, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 193–210.pl_PL
dc.referencesLewicka M., Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje, [w:] Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, red. J. Grzelak, T. Zarycki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 273–315.pl_PL
dc.referencesMackenbach J.D. et al., Exploring why residents of socioeconomically deprived neighbourhoods have less favourable perceptions of their neighbourhood environment than residents of wealthy neighbourhoods, „Obesity Reviews” 2016, nr 17 (S1), s. 42–52.pl_PL
dc.referencesMajer A., Duże miasta Ameryki – „kryzys” i polityka odnowy całości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesSiordia C., Saenz J., On the Relationship Between Neighborhood Perception, Length of Residence and Co-Ethnic Concentration, „Applied Spatial Analysis and Policy” 2013, nr 6 (4), s. 267–284.pl_PL
dc.referencesSzkurłat E., Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska, [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, WGiSR UW, Warszawa 2007, s. 63–72.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z 2017, poz. 1023.pl_PL
dc.referencesWojciszke B., Wiedza jednostki i sądy o świecie społecznym, [w:] Psychologia, red. J. Strelau, t. 3, Gdańsk 2010, s. 27–45.pl_PL
dc.contributor.authorEmailAnna.Bernaciak@ue.poznan.pl
dc.contributor.authorEmailslawomir.palicki@ue.poznan.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.47.01
dc.relation.volume47pl_PL
dc.subject.jelZ13
dc.subject.jelZ18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record