Show simple item record

dc.contributor.authorSzewczyk, Monika
dc.date.accessioned2017-12-19T14:04:55Z
dc.date.available2017-12-19T14:04:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23680
dc.description.abstractMarketing describes the social processes involving the free exchange of goods and services, it is also called the art of selling products. First of all, it is a process based on the planning and execution of ideas, setting prices, as well as the promotion and distribution of ideas, goods and services. The growing importance of the concept of sustainable development and corporate social responsibility makes that the marketing strategies of companies are beginning to be based on responsibility and honesty. That form of marketing leads to the implementation of cause related marketing. It involves combining economic objectives of the company with social objectives. There are many positive examples of such actions and activities led by companies. Unfortunately, there are also controversial cases, often arousing distaste among consumers. They are caused by misunderstanding of ideas and the desire to improve the company’s image and catch the attention to the existence of the brand on the market in an aggressive way. The aim of the study is to present the application of cause related marketing with the principles of corporate social responsibility, as well as the controversy appearing in this area.en_GB
dc.description.abstractMarketing opisuje procesy społeczne polegające na swobodnej wymianie produktów i usług – nazywa się go również sztuką sprzedawania produktów. Przede wszystkim jest to proces oparty na planowaniu i realizacji pomysłów, ustalaniu cen, a także promocji i dystrybucji idei, towarów oraz usług. Wzrost znaczenia koncepcji zrównoważonego rozwoju i idei społecznej odpowiedzialności biznesu powoduje, że strategie marketingowe w firmach zaczynają bazować na odpowiedzialności i uczciwości. Tak postrzegana forma marketingu prowadzi do implementacji marketingu społecznie zaangażowanego. Polega on na łączeniu celów ekonomicznych firmy z celami społecznymi. Można znaleźć wiele pozytywnych przykładów takich akcji i działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa i służących społeczeństwu. Niestety pojawiają się także kontrowersyjne przypadki, budzące często niesmak wśród konsumentów. Spowodowane są one niewłaściwym zrozumieniem idei oraz chęcią poprawy wizerunku firmy i zwrócenia uwagi na istnienie marki na rynku w agresywny sposób. Celem pracy jest przedstawienie zastosowania marketingu społecznie zaangażowanego z uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, a także kontrowersji pojawiających się w tym obszarze.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;2
dc.subjectcause related marketing (CRM)en_GB
dc.subjectcorporate social responsibility (CSR)en_GB
dc.subjectmarketingpl_PL
dc.subjectmarketing społecznie zaangażowanypl_PL
dc.subjectspołeczna odpowiedzialność biznesupl_PL
dc.titleOdpowiedzialny marketing, czyli marketing społecznie zaangażowanypl_PL
dc.title.alternativeResponsible Marketing – Cause Related Marketingen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[77]-88
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBakalarska J., Marketing wartości, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2016.pl_PL
dc.referencesBaran G., Marketing współtworzenia wartości z klientem. Społecznotwórcza rola marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesCause Related Marketing: wprowadzenie i definicje, http://marketingspoleczny.pl/artykul.php?id_artykul=261 (dostęp: 31.07.2016).pl_PL
dc.referencesCele marketingu, https://mfiles.pl/pl/index.php/Cele_marketingu (dostęp: 31.07.2016).pl_PL
dc.referencesDanone – Podziel się posiłkiem, www.danone.pl/Spoleczna-odpowiedzialnosc/Spoleczenstwo/Podziel-sie-Posilkiem (dostęp: 1.08.2016).pl_PL
dc.referencesEncyklopedia CSR, https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/marketing-spolecznie-zaangazowany/ (dostęp: 31.07.2016).pl_PL
dc.referencesFilar D., Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja. Podręcznik dla studentów specjalności komunikacja urzędowa i biznesowa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.pl_PL
dc.referencesFrączek A., Public relations jako narzędzie komunikacji społecznej, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2011, t. 8.pl_PL
dc.referencesFrosta zachęca do dbania o morze, www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm,7340,frosta_zacheca_do_dbania_o_morze (dostęp: 3.08.2016).pl_PL
dc.referencesGranice i zastosowania reklamy społecznej, red. M. Nóżka, K. Keller, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, KOM(2011) 681 wersja ostateczna, Bruksela 2011.pl_PL
dc.referencesKotler P., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015.pl_PL
dc.referencesMaćkowska R., Public relations: efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2010.pl_PL
dc.referencesMarketing wartości społecznych, red. nauk. W. Domachowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, Człowiek i społeczeństwo, t. 21.pl_PL
dc.referencesNasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, tłum. U. Grzelońska, E. Kolanowska, PWE, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesPodziel się posiłkiem, http://podzielsieposilkiem.pl/ (dostęp: 1.08.2016).pl_PL
dc.referencesPodziel się posiłkiem – Banki żywności, www.bankizywnosci.pl/pl/projekty/podziel-sie-posilkiem.html (dostęp: 1.08.2016).pl_PL
dc.referencesReklama rajstop Adrian z grobem i cytatem ks. Twardowskiego. „Pokazujemy, że życie biegnie nieubłaganie”, www.wirtualnemedia.pl/artykuł/reklama-rajstop-adrian-z-grobem-i-cytatem-z-ks-twardowskiego-pokazujemy-że-życie-biegnie-nieubłaganie (dostęp: 12.08.2016).pl_PL
dc.referencesSłownik finansowy, www.findict.pl/slownik/public-relations-pr (dostęp: 31.07.2016).pl_PL
dc.referencesSocial responsibility: 7 core subjects, www.iso.org/iso/sr_7_core_subjects.pdf (dostęp: 31.07.2016).pl_PL
dc.referencesWiedza – definicje. Cause Related Marketing, www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_definicje,2393,cause_related_marketing.pl_PL
dc.contributor.authorEmailszewczyk.monikaa@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.47.06
dc.relation.volume47pl_PL
dc.subject.jelM20
dc.subject.jelM14
dc.subject.jelM31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record