Show simple item record

dc.contributor.authorJaniszewska, Anna
dc.contributor.authorDmochowska-Dudek, Karolina
dc.date.accessioned2017-12-19T14:05:14Z
dc.date.available2017-12-19T14:05:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23682
dc.description.abstractThis article presents the issue of population ageing in the city of Łódź, which currently has the fastest ageing society among the largest Polish cities. The level and the dynamics of population ageing have been analysed, as well as spatial diversification of the ageing process due to information from Local Data Bank of Central Statistical Office and National Census 2011 data.en_GB
dc.description.abstractOpracowanie podejmuje problematykę związaną ze zjawiskiem sta­rzenia się ludności. W artykule przedstawiono starzenie się ludności w Łodzi, w któ­rej obecnie obserwuje się najwyższy poziom zaawansowania procesu starzenia wśród największych miast Polski. W tym celu poddano analizie nie tylko poziom i tempo tego procesu w mieście, ale także zróżnicowanie przestrzenne starzenia się ludności w Łodzi. Analiza procesu starzenia się ludności została przeprowadzona na podsta­wie danych statystycznych pochodzących z bazy BDL (poziom i tempo starzenia), jak również z NSP 2011 (dywersyfikacja przestrzenna).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;20
dc.subjectthe population ageingen_GB
dc.subjectthe elderly peopleen_GB
dc.subjectspatial diversificationen_GB
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectludzie starzypl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titlePrzestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Łodzipl_PL
dc.title.alternativeThe Spatial Diversification of the Population Ageing in the City of Łódźen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[9]-22
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2014, Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesFrątczak E., 2002, Proces starzenia się ludności Polski, „Studia Demograficzne”, 2 (142): 3–27.pl_PL
dc.referencesGiddens A., 2005, Socjologia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrundy E., 1996, Population ageing in Europe, [w:] Coleman D. (red.), Europe’s population in the 1990s, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesGrzelak-Kostulska E., 2016, Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.pl_PL
dc.referencesKowaleski J.T., 2008, Struktura demograficzna starszego odłamu ludności (rozważania metodologiczne i elementy obrazu sytuacji w województwach i powiatach na przełomie stuleci), [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo UŁ, Łódź: 11–27.pl_PL
dc.referencesKurek S., 2008, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.pl_PL
dc.referencesLutz W., Skirbekk V., Testa M.R., 2006, The Low Fertility Trap Hypothesis. Forces that May Lead to Further Postponement and Fewer Births in Europe, „Vienna Yearbook of Population Research”: 115–151.pl_PL
dc.referencesPreston S.H., Himes C., Eggers M., 1989, Demographic Conditions Responsible for Population Ageing, „Demography”, 26 (4): 691–704.pl_PL
dc.referencesRosset E., 1982, Fenomeny demograficzne XX wieku, [w:] Wolański N. (red.), Ekologia populacji ludzkich, Warszawa–Wrocław: 7–47.pl_PL
dc.referencesStatystyczna charakterystyka Łodzi według jednostek osiedlowych oraz miejsc przyłączonych z dniem 01.01.1988 r., 1990, Łódź.pl_PL
dc.referencesStuart-Hamilton I., 2006, Psychologia starzenia się, Poznań.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2010, Starzenie się ludności Łodzi na tle największych polskich miast od początku XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 35: 103–125.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2012, Sytuacja demograficzna Łodzi. Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailannajaniszewska1@wp.pl
dc.contributor.authorEmailkarolina.dmochowska@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.20.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record