Show simple item record

dc.contributor.authorPielesiak, Iwona
dc.date.accessioned2017-12-19T14:05:17Z
dc.date.available2017-12-19T14:05:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23686
dc.description.abstractThe article analyzes participation of senior citizens in urban life of Łódź in the context of spending their free time. The paper is also aimed at revealing obstacles for their mobility within the city. It occurred that the elderly want to participate more in urban life, especially because of their strong desire to meet other people. However, there are still many barriers, mostly relating to public transport and road infrastructure, that make such participation difficult. Also many deficiencies may be found in seniors’ residential environment as well as in public green areas.en_GB
dc.description.abstractW artykule podjęto się zbadania uczestnictwa seniorów w życiu miejskim Łodzi w kontekście spędzania przez nich czasu wolnego. Jego celem było również ukazanie przeszkód utrudniających starszym osobom poruszanie się w obrębie miasta. Badanie potwierdziło, że seniorzy pragną głębszego uczestnictwa w życiu miejskim, szczególnie ze względu na silne pragnienie spotykania innych ludzi. Nie sprzyja temu jednak istnienie wielu barier związanych z transportem publicznym oraz infrastrukturą drogową. Szereg niedostatków zgłoszono również w odniesieniu do otoczenia miejsc zamieszkania seniorów oraz terenów zieleni publicznej.pl_PL
dc.description.sponsorshipThis publication was supported with a grant for young scientists and PhD students at the University of Łódź.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;20
dc.subjectelderlyen_GB
dc.subjecturban lifeen_GB
dc.subjectmobilityen_GB
dc.subjectobstaclesen_GB
dc.subjectŁódźen_GB
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectżycie miastapl_PL
dc.subjectmobilnośćpl_PL
dc.subjectprzeszkodypl_PL
dc.titleParticipation in urban life and obstacles for mobility of the elderly in Łódźen_GB
dc.title.alternativePartycypacja w życiu miasta i przeszkody dla mobilności osób starszych w Łodzipl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[89]-107
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policy
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAgeing in Cities. Policy Highlights, 2015, OECD Publishing, Paris, http://www.oecd.org/gov/regional-policy/Policy-Brief-Ageing-in-Cities.pdf (dostęp: 02.01.2017).pl_PL
dc.referencesAndersson J.E., 2011, Architecture for the silver generation: Exploring the meaning of appropriate space for ageing in a Swedish municipality, „Health Place”, 17: 572–587.pl_PL
dc.referencesBeard J.R., Petitot C., 2010, Ageing and Urbanization: Can Cities be Designed to Foster Active Ageing?, „Public Health Reviews”, 32 (2): 427–450.pl_PL
dc.referencesBujacz A., Skrzypska N., Zielińska A.M., 2012, Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład Poznania, „Gerontologia Polska”, 20 (2): 73–80.pl_PL
dc.referencesCzekanowski P., Załęcki J., 2015, Aktywność starszych mieszkańców Gdańska i jej społeczno-demograficzne uwarunkowania, „Studia Socjologiczne”, 2 (217): 265–292.pl_PL
dc.referencesĆwirlej-Sozańska A., 2014, Aktywność fizyczna a stan zdrowia osób starszych, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie”, 2: 173–181.pl_PL
dc.referencesDay R., 2008, Local environments and older people’s health: Dimensions form a comparative qualitative study in Scotland, „Health Place”, 14: 299–312.pl_PL
dc.referencesDiPietro L., 2001, Physical Activity in Ageing: Changes in Patterns and Their Relationship to Health and Function, „Journals of Gerontology”, series A: 13–22.pl_PL
dc.referencesGlass T.A., de Leon C.M. Marottoli R.A., Berkman L.F., 1999, Population based study of social and productive activities as predictors of survival among elderly Americans, „BMJ”, 319: 478–483.pl_PL
dc.referencesGaratachea N., Molinero O., Martinez-Garcia R., Jimenez-Jimenez R., Gonzalez-Gallego J., Marquez S., 2009, Feelings of well-being in elderly people: Relationship to physical activity and physical function, „Archives of Gerontology and Geriatrics”: 306–312.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk M., 2014, Wymiary cyberwykluczenia osób starszych, [w:] Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego, praca zbiorowa, Wydawnictwo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Katowice: 57–68.pl_PL
dc.referencesJednostki pomocnicze miasta Łodzi (osiedla), http://www.uml.lodz.pl/samorzad/jednost­ki_pomocnicze_miasta_lodzi_osiedla/ (dostęp: 28.12.2016).pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2015, Percepcja zagrożeń społeczno-przestrzennych w mieście a subiektywne ryzyko wiktymizacyjne i zachowania obronne osób w wieku powyżej 60 lat, [w:] Janiszewska A. (red.), Jakość życia ludzi starych – wybrane problemy, „Space – Society– Economy”, 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 101–120.pl_PL
dc.referencesNawojczyk M., 2010, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.pl_PL
dc.referencesPhillipson C., 2007, The ‘elected’ and ‘excluded’: sociological perspectives on the experience of place and community in old age, „Ageing Society”, 27: 321–342.pl_PL
dc.referencesPielesiak I., 2016, Dezintegracja przestrzeni Łodzi w świetle badań społecznych, „Studia Miejskie”, 21: 53–65.pl_PL
dc.referencesRosso A.L., Auchincloss A.H., Michael Y.L., 2011, The Urban Built Environment and Mobility in Older Adults: A Comprehensive Review, „Journal of Aging Research”: 10.pl_PL
dc.referencesRowiński R., Dąbrowski A., 2012, Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym, [w:] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Teremedia: 531–548.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2010, Starzenie się ludności Łodzi na tle największych miast polskich od początku XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 35: 103–125.pl_PL
dc.referencesWiśniewski S., 2016, Teoretyczna i rzeczywista wewnętrzna dostępność transportowa Łodzi, „Prace i Studia Geograficzne”, 61 (3): 95–108.pl_PL
dc.referencesWorld Population Ageing, 2015, United Nations, New York, http://www.un.org/en/develop-ment/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf (dostęp: 02.01.2017).pl_PL
dc.referencesZrałek M., 2014, Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ludzi starszych, [w:] Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego, praca zbiorowa, Wydawnictwo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Katowice: 27–39.pl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.pielesiak@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.20.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record