Show simple item record

dc.contributor.authorKucińska, Paulina
dc.contributor.editorBieńkowska, Jolanta
dc.date.accessioned2018-01-24T10:52:28Z
dc.date.available2018-01-24T10:52:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKucińska P., Innowacyjne metody kreowania wizerunku pracodawcy, [w:] Bieńkowska J., (red.), Kreatywność w praktyce biznesowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [113]-121, doi: 10.18778/8088-614-8.10pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23920
dc.descriptionKreatywność, leżąca u podstaw innowacyjności, stała się istotną determinantą sukcesu współczesnych organizacji. Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa „CREATIVE VIBES. Kreatywnością rozwijamy biznes” była okazją do dzielenia się przykładami efektywnego wykorzystania kreatywności w doskonaleniu różnorodnych przedsięwzięć biznesowych. Monografia składa się z kilkunastu opracowań, które mogą zainspirować Czytelników do podejmowania oryginalnych i skutecznych działań w praktyce.pl_PL
dc.description.abstractW dobie rosnącej konkurencji i dynamicznego postępu technicznego przedsiębiorstwa dążą do zbudowania silnej marki i osiągnięcia przewagi na rynku. Unikatowy wizerunek można zbudować dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które pozwalają zwrócić uwagę otoczenia i zdobyć wartościowych kandydatów. Celem artykułu jest prezentacja innowacyjnych metod kreowania wizerunku pracodawcy oraz ich znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku pracy. Zagadnienia te zostały przedstawione na przykładzie firm światowych, polskich oraz na podstawie badań własnych.pl_PL
dc.description.abstractDue to increasing competition on the market and dynamic technological progress, the enterprises want to build a strong brand and achieve a competitive advantage. The unique image can be built with innovative solutions that allow to pay attention to the company and gain valuable candidates for work. The aim of the article is to present innovative methods of employer branding and their importance for the functioning of the company on the market. The above mentioned aspects are presented later in this article on the example of different companies in the world, in Poland and also based on the own research.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBieńkowska J., (red.), Kreatywność w praktyce biznesowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwizerunek pracodawcypl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectmarkapl_PL
dc.subjectemployer brandingpl_PL
dc.subjectinnovationpl_PL
dc.subjectbrandpl_PL
dc.titleInnowacyjne metody kreowania wizerunku pracodawcypl_PL
dc.title.alternativeInnovative methods of employer brandingpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[113]-121pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, studia licencjackiepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-614-8
dc.referencesArndt A. (2014), Nowe formy rekrutacji, http://blog.goldenline.pl/2014/03/03/noweformy-rekrutacji/ (dostęp: 14.10.2016).pl_PL
dc.referencesBackhaus K., Tikoo S. (2004), Conceptualizing and researching employer branding, „Career Development International”, vol. 9, no. 4/5.pl_PL
dc.referencesBankowe Talenty, http://bankowetalenty.pl/ (dostęp: 14.10.2016).pl_PL
dc.referencesCapgemini.com, https://www.pl.capgemini.com/poczuj-miete (dostęp: 14.10.2016).pl_PL
dc.referencesde Chernatony L. (2003), Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesHillebrandt I. (2013), Dimensions of Employer Brands. Bamberg: University of Bamberg.pl_PL
dc.referencesKantowicz-Gdańska M. (2009), Employer branding – kwestie definicji i modelu, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6 (71).pl_PL
dc.referencesMartin G. (2008), Employer branding – time for some long and ‘hard’ reflections?, [w:] Humpage S. (red.), Research insight: employer branding. The latest fad or the future of HR?, Chartered Institute of Personnel and Development, London.pl_PL
dc.referencesMikulska A. (2015). Będzie mięta, „Magazyn Employer Branding”, 4 (11), http://mjcc.pl/magazyn11/ (dostęp: 14.10.2016).pl_PL
dc.referencesPawłowski M. (2015). Jak zostać Dev Knightem — onboarding z podręcznika, „Magazyn Employer Branding”, nr 3 (10), http://mjcc.pl/magazyn10/ (dostęp: 14.10.2016).pl_PL
dc.referencesPrzyciągamy najlepszych 3.0, http://www.przyciagamynajlepszych.pl/ (dostęp: 14.10.2016).pl_PL
dc.referencesHRM Institute (2015), Raport. Employer Branding w Polsce 2015. Strategie. Narzędzia. Trendy. Wyzwania, http://hrminstitute.pl/dane/raporty/HRMI_raport_EB_2015.pdf (dostęp: 14.10.2016).pl_PL
dc.referencesRóżańska G. (2016), Jak skusić studentów smakiem kariery? O kampanii Bankowe Talenty 2015, http://blog.goldenline.pl/2016/02/22/jak-skusic-studentow-smakiem-kariery-o-kampanii-bankowe-talenty-2015/ (dostęp: 14.10.2016).pl_PL
dc.referencesRzepka I. (2015), Rekrutacja, która stała się kampanią reklamową firmy, „Magazyn Employer Branding”, nr 4 (11), http://mjcc.pl/magazyn11/ (dostęp: 14.10.2016).pl_PL
dc.referencesValve Corporation (2012), Handbook for new employees, Bellevue, Washington, USA, http://www.valvesoftware.com/company/Valve_Handbook_LowRes.pdf (dostęp: 14.10.2016).pl_PL
dc.referencesWojtaszczyk K. (2012). Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-614-8.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska