Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowski, Witold Piotr
dc.date.accessioned2018-02-12T11:30:12Z
dc.date.available2018-02-12T11:30:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2299-1875
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24062
dc.description.abstractPytanie o człowieka jest podstawowym wątkiem współczesnej filozofii dialogu. Jego postawienie przez dialogików nie zaowocowało usystematyzowaną filozofią człowieka, a tym bardziej antropologią filozoficzną (w sensie proponowanym przez jej dwudziestowiecznych inicjatorów), jednak pozwoliło docenić marginalizowane wcześniej antropologiczne imponderabilia. Negatywnie pojawia się ono z racji kontestowania przez dialogików projektów antropologicznych należących do dziedzictwa filozofii człowieka, zaś pozytywnie – w ramach proponowanej przez nich nowej perspektywy antropologicznej. Dialogicy, pytając o człowieka przeformułowują dawną, choć wciąż nośną, opozycję: natura versus kultura, a także (będącą jakimś jej wariantem) opozycję: natura versus historia. Dla nich (abstrahując od odrębności poszczególnych stanowisk) istotna staje się opozycja między tym, co należy do natury człowieka – wszelako diagnozowanej inaczej, niż z pozycji przyrodniczych, „naturalistycznych” – oraz tym, co staje się relewantne w perspektywie normatywnej. Napięcie między dwoma planami – deskryptywnym i preskryptywnym – nie dającymi się pominąć przy budowaniu antropologicznego projektu, okazuje się nie tylko konsekwencją przyjętych przez dialogików metafizycznych założeń, ale też jest argumentem za polifonicznością antropologicznego dyskursu.pl_PL
dc.description.abstractQuestion about human is the basic thread of contemporary philosophy of dialogue. It does not cause neither systematic concept of human, nor any system of anthropology (in meaning proposed by twentieth-century initiators), but impacts on marginalization of anthropological imponderabilia. Negatively – it was caused by refusal anthropological projects belonging to philosophical heritage by Philosophers of Dialogue. Positively – it was related to new anthropological perspective formulated by these philosophers. By asking questions about human they amend the old yet still important oppositions: nature versus culture and nature versus history (being variant of this first one). The most essential matter in their perspective is opposition between what belongs to nature (different from biological assumptions) and what is relevant to normative perspective. This suspense between two planes – descriptive and prescriptive – seems to be a consequence of the philosophical assumptions of Philosophers of Dialogue and argument for polifonia of anthropological discourse.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.relation.ispartofseriesFilozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna;1
dc.subjectproblem człowiekapl_PL
dc.subjectfilozofia dialogupl_PL
dc.subjectantropologia filozoficznapl_PL
dc.subjectquestion about humanpl_PL
dc.subjectphilosophy of dialoguepl_PL
dc.subjectanthropological philosophypl_PL
dc.titleDeskryptywność i normatywność – horyzonty dialogicznej wizji człowieka. Pytanie o człowieka jako pytanie filozoficzne.pl_PL
dc.title.alternativeDescriptivism and normativism as a horizons of dialogical concept of humanpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number33–52pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteWitold P. Glinkowski, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Filozofii Współczesnej). Absolwent historii i filozofii. Zajmuje się filozofią dialogu, antropologią filozoficzną, filozofią hermeneutyczną. Wydał m. in.: Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera (2003); Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu (2005); Transcendencje codzienności (2008); Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej (2011) i kilkadziesiąt artykułów, głównie poświęconych myśli M. Bubera, J. Tischnera, M. Heideggera.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwitoldpiotrporycki@o2.plpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/fped.2017.6.1.3
dc.relation.volume6pl_PL
dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record