Show simple item record

dc.contributor.authorBrach, Jarosław
dc.date.accessioned2018-02-19T15:21:13Z
dc.date.available2018-02-19T15:21:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24094
dc.description.abstractIn this paper there are described new tendencies which – in the recent times – have been taking place on the European market of commercial vehicles for freight transport. These processes are mainly caused by the forth industrial revolution which drives to creation of Industry 4.0 and connected with it Logistics 4.0, Transport 4.0 and Mobility 4.0. These changes have a strong influence on the activities of all parties involved in that part of the business – fleet suppliers, hauliers, customers.en_GB
dc.description.abstractW artykule opisano nowe tendencje, które można zaobserwować ostatnio na europejskim rynku pojazdów użytkowych do przewozów towarowych. Procesy te są głównie spowodowane tzw. czwartą rewolucją przemysłową, która doprowadziła do powstania Przemysłu 4.0 oraz związanych z nim: Logistyki 4.0 i Transportu 4.0. Zmiany te w znacznym stopniu wpływają na działalność – funkcjonowanie wszystkich stron włączonych w tę część biznesu – dostawców taboru, przewoźników, zleceniodawców.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa; 20
dc.subjectTransport 4.0en_GB
dc.subjectfleet supplier and buyeren_GB
dc.subjectTransport 4.0pl_PL
dc.subjectdostawca i odbiorca taborupl_PL
dc.titleZmiany na europejskim rynku dostaw taboru samochodowego do przewozów towarowychpl_PL
dc.title.alternativeThe contemporary changes on the European market of supply of freight transport road vehiclesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number147-160
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesBaur C., Wee D. (2015), Manufacturing’s next act, McKinsey Co., www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturings-nextact (data dostępu 05.11.2017).pl_PL
dc.referencesBernsmann A., Clausen U., Heinrichmeyer H., Stütz S. (2016), ZF FUTURE STUDY 2016, Last Mile Logistics, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IM.pl_PL
dc.referencesBrach J. (2017), Mobilność 4.0, Pojazd Użytkowy 4.0 oraz Transport 4.0 – kwestie definicyjne i praktyczne, materiały konferencyjne: XX Konferencja NaukowaTranSopot 2017, Wyzwania Rozwoju Transportu w XXI wieku, Sopot, w druku.pl_PL
dc.referencesContinental, materiały wewnętrzne, 2017.pl_PL
dc.referencesDAF, materiały wewnętrzne, 2017.pl_PL
dc.referencesThe Future is Smart – Image Processing is an Important Component of Industry 4.0, Basler AG, www.baslerweb.com/en/vision-campus/markets-and-applications/image-processing-industry-4-0/ (data dostępu 05.11.2017).pl_PL
dc.referencesHeinrichmeyer H. (2017), Structural Planning of Networks for Transport Service Providers, Fraunhofer Institute for Experimantal Software Engineering,www.iml.fraunhofer.de/en/fields_of_activity/transport_logistics/topics_transport_logistics/networkplanning.html (data dostępu 05.11.2017).pl_PL
dc.referencesHülsmann T. (2015), Logistics 4.0 and the Internet of Things, materiały pokonferencyjne: Platforms for connected Factories of the Future, http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2015-44/8_huelsmann_11945.pdf (data dostępu 05.11.2017).pl_PL
dc.referencesIdea Bank, Happy Miles. Pierwszy leasing liczony kilometrami!, www.ideabank.pl/leasing-na-kilometry-happy-miles#miles3 (data dostępu 05.11.2017).pl_PL
dc.referencesJeschke S. (2016), Quo Vadis Logistik 4.0. Changes and Future Trends in Transportation and Logistics, materiały pokonferencyjne: Transporeon NetworkingEvent, Wolkenburg/Köln, www.ima-zlw-ifu.rwth-aachen.de/fileadmin/user_upload/INSTITUTSCLUSTER/Publikation_Medien/Vortraege/download//Quo_vadis_Logistik4.0_17March2016.pdf (data dostępu 05.11.2017).pl_PL
dc.referencesJeschke S., Haberstroh M., Meisen T. (2014), Mobility 4.0: Distributed Intelligence for Future Transportation, materiały pokonferencyjne: Zukunft imTransportverkehr, Daimler AG, Berlin, www.ima-zlw-ifu.rwth-aachen.de/fileadmin/user_upload/INSTITUTSCLUSTER/Publikation_Medien/Vortraege/download//Daimler_3July2014.pdf (data dostępu 05.11.2017).pl_PL
dc.referencesKagermann H., Wahlster W., Helbig J. (2013), Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0, acatech – National Academy ofScience and Engineering, www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonderseiten/Industrie_4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf (data dostępu 05.11.2017).pl_PL
dc.referencesKupczyk K. (2016), Zmiana modeli biznesowych na rynku medialnym w warunkach jego ucyfrowienia [w:] A. Kuźmińska-Haberla, K. Kupczyk (red.), Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, Seria Debiuty Studenckie, UEWrocław, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLöffler M., Tschiesner A. (2013), The Internet of Things and the future of manufacturing, McKinsey Co., www.mckinsey.com/business-functions/digitalmckinsey/our-insights/the-internet-of-things-and-the-future-of-manufacturing (data dostępu 05.11.2017).pl_PL
dc.referencesMacDugall W. (2014), INDUSTRIE 4.0. Smart Manufacturing for the Future, Germany Trade Invest, www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_Shared-Docs/Downloads/GTAI/Brochures/Industries/industrie4.0-smart-manufacturing-for-the-future-en.pdf (data dostępu 05.11.2017).pl_PL
dc.referencesRuoff D. (2016), Industrie 4.0 – mit neuen Technologien zu innovativen Geschäftsmodellen [w:] M. Krupp, P. Richard, F. Waibel (red.), Fallstudien Der Schwäbischen Logistikwirtschaft, Hochschule Augsburg, University ofApplied Science, Augsburg.pl_PL
dc.referencesTrapp M. (2017), Industry 4.0. Everyone is talking about Industry 4.0 – but what does this actually mean?, Fraunhofer Institute for Experimantal SoftwareEngineering, www.iese.fraunhofer.de/en/innovation_trends/industrie40.html(data dostępu 05.11.2017).pl_PL
dc.referencesWeiss Ch. (2016), Wirtschaftskriminalität – Steigendes Angriffsrisiko durch Realisierung von Industrie 4.0 [w:] M. Krupp, P. Richard, F. Waibel (red.), Fallstudien Der Schwäbischen Logistikwirtschaft, Hochschule Augsburg, Universityof Applied Science, Augsburg.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjaroslaw.brach@ue.wroc.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.20.01
dc.subject.jelR40


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record