Show simple item record

dc.contributor.authorVišnievskytė, Erika
dc.date.accessioned2018-02-19T15:21:14Z
dc.date.available2018-02-19T15:21:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24096
dc.description.abstractThe main goal of any economy is to have a strong competitive position, which is increasingly dependent on human capital. The purpose of this article is to present human capital as a factor that influences the international competitiveness of the Lithuanian economy in the years 2006–2016. To achieve this goal reports WEF were used. This article consists of three parts. The first one is devoted to theoretical aspects of international competitiveness and human capital. The second part examines changes in the competitive position of the Lithuanian economy in the period 2006–2016 based on the Global Competitiveness Index prepared by the WEF. Finally, the last part presents an analysis of Lithuania’s human capital in the years 2006–2016 and the problems that occur. From the analysis of international competitiveness and human capital, it can be concluded that human capital is an important determinant of the competitiveness of the Lithuanian economy. It is also worth noting that Lithuania has been ranked among the 50 most competitive economies in the world.en_GB
dc.description.abstractGłównym celem każdej gospodarki jest osiągnięcie mocnej pozycji konkurencyjnej, a to w coraz większym stopniu zależy od kapitału ludzkiego. Celem artykułu jest przedstawienie kapitału ludzkiego jako czynnika o istotnym wpływie na kształtowanie się międzynarodowej pozycji konkurencyjnej litewskiej gospodarki w latach 2006–2016. W artykule posłużono się danymi pochodzącymi z raportów WEF. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza z nich została poświęcona teoretycznym aspektom konkurencyjności międzynarodowej oraz kapitału ludzkiego. W drugiej części zbadano zmiany pozycji konkurencyjnej gospodarki litewskiej w latach 2006–2016 na podstawie Indeksu Globalnej Konkurencyjności. W części końcowej przeanalizowano kapitał ludzki Litwy w latach 2006–2016 oraz wskazano, na podstawie raportów WEF, obszary problemowe dotyczące jego jakości. Z przeprowadzonej analizy można wywnioskować, że kapitał ludzki jest istotnym elementem konkurencyjności litewskiej gospodarki, o czym świadczy pozycja Litwy w rankingach WEF zarówno pod względem konkurencyjności, jak i jakości kapitału ludzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa; 20
dc.subjectinternational competitiveness of the economyen_GB
dc.subjecthuman capitalen_GB
dc.subjectLithuanian economyen_GB
dc.subjectmiędzynarodowa konkurencyjność gospodarkipl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectgospodarka litewskapl_PL
dc.titleMiędzynarodowa konkurencyjność litewskiej gospodarki a jej kapitał ludzkipl_PL
dc.title.alternativeInternational competitiveness of Lithuania and human capitalen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number176-[189]
dc.contributor.authorAffiliationlicencjat, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno- Informatyczny w Wilnie, Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. F. A. von Hayeka, kierunek studiów: Ekonomia
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesBorowski J. (2015), Koncepcje teoretyczne konkurencyjności międzynarodowej, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 4.pl_PL
dc.referencesBossak J., Bieńkowski W. (2004), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła GłównaHandlowa w Warszawie – Oficyna Wydawcza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański S. R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFalkowski K. (2013), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawcza,Warszawa.pl_PL
dc.referencesFirszt D., Jabłoński Ł. (2016), Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesListwan T. (2005), Słownik zarządzania kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMisala J. (2007), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Politechnika Radomska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOECD, www.oecd.org/general/searchresults/?q=competitiveness (data dostępu: 15 maja 2016).pl_PL
dc.referencesSchultz T. (2001), Investing In People. The Economics of Population Quality, University of California.pl_PL
dc.referencesSchultz T. (2014), Ekonomia kapitału ludzkiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesThe Global Competitiveness Reports, www.weforum.org/reports (data dostępu: 1 czerwca 2017).pl_PL
dc.referencesThe Human Capital Report (2013), http://reports.weforum.org/human-capitalindex-2013 (data dostępu: 2 czerwca 2017).pl_PL
dc.referencesThe Human Capital Report (2015), www3.weforum.org/docs/WEF_Human_Capital_Report_2015.pdf (data dostępu: 2 czerwca 2017).pl_PL
dc.referencesThe Human Capital Report (2016), http://reports.weforum.org/human-capitalreport-2016 (data dostępu: 2 czerwca 2017).pl_PL
dc.referencesWorld Economic Forum, www.weforum.org/agenda/2016/09/what-is-competitiveness (data dostępu: 15 maja 2016).pl_PL
dc.referencesWoźniak M.G. (2008), Wzrost Gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesWronowska G. (2012), Kapitał ludzki ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegow Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailerika.visnievskyte@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.20.03
dc.subject.jelJ24
dc.subject.jelO15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record