SPIS TREŚCI

 1. Implementation of KLEMS Economic Productivity Accounts in Poland
  Dariusz Cezary Kotlewski, Mirosław Błażej
 2. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje medykalizacji starości i starzenia się
  Magdalena Wieczorkowska
 3. The Use of the Robust GREG Estimator to Estimate Small Trade Firms
  Grażyna Dehnel
 4. Selected Robust Logistic Regression Specification for Classification of Multi‑dimensional Functional Data in Presence of Outlier
  Mirosław Krzyśko, Łukasz Smaga
 5. Od uniwersalności do selektywności w społecznej polityce mieszkaniowej
  Piotr Lis
 6. Polsko‑niemiecki oraz czesko‑niemiecki handel wewnątrzgałęziowy częściami i akcesoriami samochodowymi. Analiza porównawcza
  Bartosz Michalski
 7. M‑communication in Product Information Exchange – an International Comparison
  Małgorzata Bartosik‑Purgat
 8. Ceny akcji, produkt krajowy brutto i stopy procentowe: analiza współzależności dla Polski
  Piotr Pietraszewski
 9. Can the Tripartite Free Trade Area (TFTA) Agreement Become a Breakthrough Arrangement in Regional Integration on the African Continent?
  Paweł Jan Folfas, Joanna Garlińska‑Bielawska
 10. Internacjonalizacja i usieciowienie jako czynniki wspierające innowacyjność produktową i procesową przedsiębiorstw
  Maja Szymura‑Tyc
 11. Przestrzenne zróżnicowanie wydatków gmin na dopłaty do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych w Polsce. Stan obecny i prognoza
  Agnieszka Monika Bobrowska, Marta Maciejasz‑Świątkiewicz
 12. Social Security Coverage for Workers in Selected EU Countries
  Anna Piechota
 13. Wpływ korupcji na przedsiębiorczość
  Anna Maria Pluskota
 14. Znaczenie wybranych czynników ekonomiczno‑społecznych dla kształtowania stabilności fiskalnej gmin miejskich w Polsce
  Katarzyna Wójtowicz

Recent Submissions