Show simple item record

dc.contributor.authorStriker, Małgorzata
dc.contributor.authorKusideł, Ewa
dc.date.accessioned2018-02-28T11:45:15Z
dc.date.available2018-02-28T11:45:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24178
dc.description.abstractThe aim of this article is to examine the changes in the sickness absence rate in Poland in 2005–2015 (in the period for which statistical data allowing for the calculation of this ratio are available) and, first of all, its territorial differentiation in 2012–2015. The research question has been formulated as follows: what are the factors which determine the changes in the absence rate within time (on the whole country level) and in 16 Polish regions? In accordance with the literature review performed, the analyses have covered health (self‑evaluation of health condition, subjective assessment of conditions and quality of living, the mortality in the event of incidence of certain illnesses) as well as social and economic factors (structure of population according to age and sex, the income of households, subjective assessment of the material situation, poverty level, unemployment rate, employment structure according to NACE classification and structure of population according to the education level) which may affect the changes within time and the regional differentiation of the sickness absence rate.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest zbadanie zmian wskaźnika poziomu absencji chorobowej w Polsce w latach 2005–2015 (okres, dla którego dostępne są dane statystyczne umożliwiające obliczenie tego wskaźnika) oraz przede wszystkim jego zróżnicowania terytorialnego w latach 2012–2015. Pytanie badawcze sformułowano następująco: „Jakie czynniki wpływają na zmiany w poziomie wskaźnika absencji chorobowej w czasie na poziomie ogólnokrajowym i jego zróżnicowanie w poszczególnych województwach w Polsce?”. W analizach uwzględniono czynniki zdrowotne (między innymi samoocenę stanu zdrowia, subiektywną ocenę warunków i jakości życia oraz poziom śmiertelności z zachorowalności na niektóre choroby) i społeczno‑ekonomiczne (strukturę ludności według wieku i płci, wysokość dochodów gospodarstw domowych, subiektywną ocenę sytuacji materialnej, poziom ubóstwa, stopę bezrobocia, strukturę zatrudnienia według klasyfikacji NACE oraz strukturę ludności według poziomu wykształcenia), które mogą wpływać na zmiany w czasie i zróżnicowanie przestrzenne poziomu absencji chorobowej.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;333
dc.subjectabsenceen_GB
dc.subjectsickness absence rateen_GB
dc.subjectlabour marketen_GB
dc.subjectabsencjapl_PL
dc.subjectwskaźnik absencji chorobowejpl_PL
dc.subjectrynek pracypl_PL
dc.titleDeterminants of Employee Absence Differentiationen_GB
dc.title.alternativeDeterminanty zróżnicowania absencji chorobowej pracownikówpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number[39]-56
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Management, Department of Human Resources Management
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Department of Spatial Econometrics
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBartkowski J. (2004), Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUS i ZUS, [in:] E. Giermanowska, M. Racław‑Markowska (eds.), Absencja chorobowa w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek T. (eds.) (2015), Social Diagnosis, www.diagnoza.com [accessed: 9.07.2016].pl_PL
dc.referencesGiermanowska E., Racław‑Markowska M. (eds.) (2004), Absencja chorobowa w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS database, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [accessed: 15.06.2016].pl_PL
dc.referencesHealth and Health Behaviours of the Inhabitants of Poland in Light of the EHIS 2014 Survey (2015), Central Statistical Office of Poland (GUS), Warsaw.pl_PL
dc.referencesHealth and Healthcare in 2014 (2015), Central Statistical Office of Poland (GUS), Warsaw.pl_PL
dc.referencesHelgesson M., Johansson B., Nordqvist T., Lundberg I., Vinga E. (2015), Sickness absence at a young age and later sickness absence, disability pension, death, unemployment and income in native Swedes and immigrants, “European Journal of Public Health”, vol. 25, no. 4, pp. 688–692.pl_PL
dc.referencesHytti H. (2006), Why are Swedes sick but Finns unemployed?, “International Journal of Social Welfare”, no. 15, pp. 131–141.pl_PL
dc.referencesJohns G. (2008), Absenteeism and presenteeism: Not at work or not working well, [in:] C.L. Cooper, J. Barling (eds.), The Sage handbook of organizational behaviour, vol. 1, Sage, London.pl_PL
dc.referencesLeigh J.P. (1985), The effects of unemployment and the business cycle on absenteeism, “Journal of Economics and Business”, no. 37, pp. 159–170.pl_PL
dc.referencesLidwall U., Marklund S. (2011), Trends in long‑term sickness absence in Sweden 1992–2008: the role of economic conditions, legislation, demography, work environment and alcohol consumption, “International Journal of Social Welfare”, vol. 20, pp. 167–179.pl_PL
dc.referencesMastekaasa A. (2005), Sickness absence in female‑ and male‑dominated occupations and workplaces, “Social Science Medicine”, vol. 60, pp. 2261–2272.pl_PL
dc.referencesMechanic D. (1986), Illness behaviour: an overview, [in:] S. McHugh, T.M. Vallis (eds.), Illness behavior: a multidisciplinary model, Plenum Press, New York.pl_PL
dc.referencesMojapolis database, https://www.mojapolis.pl/ [accessed: 15.06.2016].pl_PL
dc.referencesNational Health Programme 2007–2015, http://www.mz.gov.pl/zdrowie‑i‑profilaktyka/narodowy‑program‑zdrowia/npz–2007–2015/ [accessed: 15.06.2016].pl_PL
dc.referencesPęciłło M. (2015), Wpływ warunków pracy na absencję chorobową kobiet i mężczyzn, “Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”, no. 2, pp. 8–10.pl_PL
dc.referencesPęciłło‑Pacek M. (2014), Zależności pomiędzy absencją chorobową pracowników produkcyjnych a psychospołecznym środowiskiem pracy, “Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”, no. 11, pp. 13–16.pl_PL
dc.referencesPiha K., Martikainen P., Rahkonen O., Roos E., Lahelma E. (2007), Trends in socioeconomic differences in sickness absence among Finnish municipal employees 1990–99, “Scandinavian Journal of Public Health”, vol. 35, pp. 348–355.pl_PL
dc.referencesSelander J., Buys N. (2010), Sickness absence as an indicator of health in Sweden, “International Journal of Disability Management”, no. 5(2), pp. 40–47.pl_PL
dc.referencesShapiro C., Stiglitz J. (1984), Equilibrium unemployment as a worker discipline device, “American Economic Review”, no. 74, pp. 433–444.pl_PL
dc.referencesSzubert Z. (2014), Absencja chorobowa w Polsce po transformacji społeczno‑gospodarczej, “Medycyna Pracy”, no. 65(1), pp. 73–84.pl_PL
dc.referencesSzubert Z., Merecz‑Kot D., Sobala W. (2009), Stres zawodowy a ryzyko absencji chorobowej na stanowiskach obsługi interesantów, “Medycyna Pracy”, no. 60(4), pp. 259–271.pl_PL
dc.referencesSzubert Z., Sobala W. (2003), Absencja chorobowa w przedsiębiorstwie po restrukturyzacji, “Medycyna Pracy”, no. 54(1), pp. 9–15.pl_PL
dc.referencesYaniv G. (1991), Absenteeism and the risk of involuntary unemployment: A dynamic analysis, “Journal of Socio‑Economics”, no. 20(4), p. 359–372.pl_PL
dc.referencesZUS database, http://www.zus.pl/default.asp?p=5id=5 [accessed: 15.06.2016].pl_PL
dc.referencesZUS Statistical Portal database, http://www.psz.zus.pl/Default.aspx [accessed: 15.06.2016].pl_PL
dc.contributor.authorEmailmalgorzata.striker@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailekusidel@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.333.03
dc.relation.volume1en_GB
dc.subject.jelJ88


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record