Show simple item record

dc.contributor.authorKrystek-Kucewicz, Bogumiła
dc.contributor.authorKaszuba, Krzysztof
dc.date.accessioned2018-04-24T07:56:14Z
dc.date.available2018-04-24T07:56:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2543-9421
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24551
dc.description.abstractDuring last few years depopulation became a phenomenon more visible in Polish cities. The motivation of people to leave a family town is to improve living and working conditions. Cities can respond to demographic processes in a significant way by using proper instruments of the housing policy. The purpose of the author was to present these urban housing policy instruments, which are used to reduce the phenomenon of depopulation. The most frequently used ones are presented as well as innovative solutions, which are an attempt to solve specific problems of selected cities.en_GB
dc.description.abstractDepopulacja to zjawisko coraz silniej widoczne w polskich miastach. Motywacją osób opuszczających na stałe rodzinne miasto jest dążenie do poprawy warunków życia i pracy. Znaczna grupa osób deklaruje jednak, że zrezygnowałaby z wyjazdu, gdyby w mieście odnalazła możliwość zatrudnienia, odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz ofertę spędzania czasu wolnego. Władze miasta mogą w istotnym stopniu realizować te oczekiwania w ramach prowadzonej polityki mieszkaniowej. Celem artykułu jest przedstawienie tych instrumentów miejskiej polityki mieszkaniowej, które są stosowane, aby ograniczyć zjawisko depopulacji. Przedstawiono m.in. najczęściej wykorzystywane instrumenty, jak również nowatorskie rozwiązania, które są próbą indywidualnego podejścia do problemów charakterystycznych dla wybranych miast.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesKonwersatorium Wiedzy o Mieście;2
dc.subjectdepopulationen_GB
dc.subjecthousing mobilityen_GB
dc.subjectmigrationen_GB
dc.subjecthousing policyen_GB
dc.subjectdepopulacjapl_PL
dc.subjectmobilność mieszkaniowapl_PL
dc.subjectmigracjepl_PL
dc.subjectzasób mieszkaniowypl_PL
dc.titlePolityka mieszkaniowa jako narzędzie ograniczania depopulacji: wybrane instrumenty stosowane w polskich miastachpl_PL
dc.title.alternativeHousing policy as a depopulation reducing tool: selected instruments used in Polish citiesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017 ; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[43]-57
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Rozwoju Miast, Kraków
dc.identifier.eissn-
dc.referencesDepopulacja. Czas na zmiany na opolskim rynku pracy. Raport końcowy, 2014, Centrum im. Adama Smitha, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesHaase A., 2013, No one-size-fits-all. O różnorodności kurczących się miast w Europie, [w:] Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020), Kancelaria Senatu, Warszawa, s. 31–45.pl_PL
dc.referencesHerbst I., 2013, Problemy mieszkaniowe w Polsce. Dostęp do mieszkania w kontekście polityki prorodzinnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaroszewska E., Ciesiółka P., 2010, Strategie rewitalizacji w „kurczących się miastach” – doświadczenia europejskie, „Problemy Rozwoju Miast”, s. 13–21.pl_PL
dc.referencesLawson Clark S., 2012, In search of housing: Urban families in rural contexts, „Rural Sociology”, 77(1), s. 110–134.pl_PL
dc.referencesMeeus B., De Decker P., 2015, Staying put! A housing pathway analysis of residential stability in Belgium, „Housing Studies”, 30, 7, s. 1116–1134.pl_PL
dc.referencesOlbrycht J., 2013, Shrinking cities – problem globalny, problem europejski, [w:] Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020), Kancelaria Senatu, Warszawa, s. 31–45.pl_PL
dc.referencesParkes A., Kearns A., 2003, Residential perceptions and housing mobility in Scotland: An analysis of the Longitudinal Scottish House Condition Survey 1991–96, „Housing Studies”, 18, 5, s. 673–701.pl_PL
dc.referencesSalomon M., Muzioł-Węcławowicz A. (red.), 2015, Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Habitat for Humanity, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStryjakiewicz T. (red.), 2014, Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2014, Depopulacja dużych miast w Polsce, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, 7.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2015, Depopulacja województwa zachodniopomorskiego – teraźniejszość i przyszłość, opracowanie na zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.pl_PL
dc.referenceshttp://www.polskieradio.pl/42/2443/Artykul/1622817,Depopulacja-czyli-polskie-miasta-sie-wyludniaja-Jak-sobie-radza-z-tym-wiel kim-problemem; 02.06.2017pl_PL
dc.contributor.authorEmailbkrystek@irm.krakow.pl
dc.contributor.authorEmailkkaszuba@irm.krakow.pl
dc.identifier.doi10.18778/2543-9421.02.05
dc.relation.volume30pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record