Show simple item record

dc.contributor.authorTurzyński, Marcin
dc.date.accessioned2018-04-24T07:56:14Z
dc.date.available2018-04-24T07:56:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2543-9421
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24553
dc.description.abstractDepopulation has various causes which affect the importance of this phenomenon for cities. The basic ones are: migrations, negative birth rate, wars and natural disasters. While the last two reasons may have a definitive effect on the city, migrations depending on the direction are not so obvious. They can only have a formal, administrative effect – in the case of migrations just outside the city border to the neighborhoods which are in a different communities, but in fact they are a continuation of the city (adurban) or migrations can have a definitive effect – in case of outflow of population to further suburban areas or to other cities and regions.en_GB
dc.description.abstractDepopulacja ma różne przyczyny, które wpływają na znaczenie tego zjawiska dla miast. Podstawowymi są: migracje, ujemny przyrost naturalny, wojny i katastrofy naturalne. O ile te dwie ostatnie przyczyny mogą mieć skutek definitywny dla miasta, to migracje w zależności od kierunku nie są już tak jednoznaczne. Mogą mieć one skutek jedynie formalny – w przypadku migracji do miejscowości przymiejskich, położonych w sąsiednich gminach, ale stanowiących bezpośrednią kontynuację miasta, lub definitywny – w przypadku odpływu ludności do dalszych terenów podmiejskich, lub do innych miast i regionów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesKonwersatorium Wiedzy o Mieście;2
dc.subjectdepopulationen_GB
dc.subjectshrinking citiesen_GB
dc.subjectsuburban areaen_GB
dc.subjectadurban areaen_GB
dc.subjectcity borderen_GB
dc.subjectdepopulacjapl_PL
dc.subjectkurczenie się miastpl_PL
dc.subjecttereny podmiejskiepl_PL
dc.subjecttereny przymiejskiepl_PL
dc.subjectgranica miastapl_PL
dc.titleZróżnicowanie depopulacji wynikającej z migracji na przykładzie Trójmiastapl_PL
dc.title.alternativeDiversity of depopulation as the result of migrations on the example of the Tri-Cityen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017 ; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[67]-73
dc.contributor.authorAffiliationBiuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk
dc.identifier.eissn-
dc.referencesBerg van der L., Drewett R., Klassen L.H. Rossi A., Vijvberg C.T.H, 1982, Urban Europe: a study of growth and decline, 1, Pergamon, Oxford.pl_PL
dc.referencesGrossmann K., 2007, Am Ende des Wachstumsparadigmas? Zum Wandel von Deutungsmuster in der Stadtenwicklung. Der Fall Chemnitz, Transcript Verlang, Bielefeld.pl_PL
dc.referencesGoetzmann W.N., Spiegel M.I., Wachter S.M., 1996, Suburbs and cities, Yale School of Management, working paper.pl_PL
dc.referencesHaase A., Herfert G., Kabisch S., Steinfühler A., 2012, Reurbanizing Leipzig (Germany): Context conditions and residential actions, Europeaz Planning Studies, 20, 7, s. 1173–1197.pl_PL
dc.referencesJaroszewska E., Stryjakiewicz T., 2014, Kurczenie się miast w Polsce, [w:] T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesKantor-Pietraga I., 2014, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesKorcelli P., 1969, Rozwój struktury przestrzennej obszarów metropolitalnych Kalifornii, „Prace Geograficzne”, 78, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMakowski M., 2014, Kurczenie się miast: definicje i koncepcje, [w:] A. Zborowski (red.), Człowiek, społeczeństwo, przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s.131–143.pl_PL
dc.referencesRadzimski A., 2015, Między miastem kurczącym się a reurbanizacją. Zróżnicowanie rozwoju miast w Niemczech w latach 1995 –2002, „Przegląd Geograficzny”, 87, 4, s. 659–682.pl_PL
dc.referencesStryjakiewicz T. (red.), 2014, Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesTurzyński M., 2014, Gdzie kończy się miasto a zaczyna wieś?, [w:] A. Wolaniuk (red.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej, „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, XXVII, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 39–53.pl_PL
dc.referencesTurzyński M., 2015, Bariery i czynniki rozwoju osadnictwa strefy podmiejskiej Gdańska, [w:] A. Wolaniuk (red.), Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast, „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, XXVIII, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,s.277–290.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarcin.turzynski@brg.gda.pl
dc.identifier.doi10.18778/2543-9421.02.07
dc.relation.volume30pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record