Show simple item record

dc.contributor.authorWróblewska, Wiktoria
dc.date.accessioned2018-04-24T07:56:15Z
dc.date.available2018-04-24T07:56:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2543-9421
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24555
dc.description.abstractThe author have presented an assessment of health status and mortality data for the Łódź Voivodeship against these for the whole of Poland and the voivodeships with the highest life expectancy indicators. The analysis draws on decomposition of changes in life expectancy by sex and age group. This method allowed for the identification of those age groups in which changes in mortality had the greatest influence on the eо parameter level. The study is important for the Łódź Voivodeship depopulation problem, observed since many years.en_GB
dc.description.abstractPraca dotyczy oceny stanu zdrowia i umieralności województwa łódzkiego na tle sytuacji ogólnopolskiej oraz województw o najlepszych wskaźnikach trwania życia. Do analizy wykorzystano metodę dekompozycji różnic w trwaniu życia według płci i grup wieku. Zastosowana metoda pozwoliła na identyfikację grup wieku, w których zmiany w umieralności miały największy wpływ na poziom parametru eо. Podjęte zagadnienie ma istotne znaczenie w świetle obserwowanej od lat depopulacji województwa łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesKonwersatorium Wiedzy o Mieście;2
dc.subjectlife expectancyen_GB
dc.subjectdecomposition methoden_GB
dc.subjectŁódź Voivodeshipen_GB
dc.subjecttrwanie życiapl_PL
dc.subjectmetoda dekompozycjipl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.titleStan zdrowia i umieralność jako determinanty procesu depopulacji – analiza na przykładzie województwa łódzkiegopl_PL
dc.title.alternativeHealth status and mortality as determinants of depopulation: a case study of Łódź Voivodeshipen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017 ; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[81]-86
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dc.identifier.eissn-
dc.referencesAndreev E., Nolte E., Shkolnikov V., Varavikova E., McKee M., 2003, The evolving pattern of avoidable mortality in Russia, „International Journal of Epidemiology”, 32, s. 437–446.pl_PL
dc.referencesArriaga E., 1984, Measuring and explaining the change in life expectancies, „Demography”, 21, 1.pl_PL
dc.referencesKeyfitz N., 1977, Applied Mathematical Demography. New York, Wiley.pl_PL
dc.referencesPollard J.H., 1982, The expectation of life and its relationship to mortality, „ Journal of the Institute of Actuaries”, 109.pl_PL
dc.referencesRocznik demograficzny 2000, 2001, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRocznik demograficzny 2015, 2016, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojtyniak B., Goryński P. (red.), 2016, Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWróblewska W., 2006, Analiza umieralności w Polsce w latach 1970−2003. Dekompozycja zmian w oczekiwanym trwaniu życia noworodka, „Studia Demograficzne”, 1(149).pl_PL
dc.referencesWróblewska W., 2015, Zmiany umieralności według przyczyn zgonów w przekroju wojewódzkim, „Wiadomości Statystyczne”, 11.pl_PL
dc.referencesWróblewska W., 2017, Territorial variation in mortality from causes amenable to medical care in Poland, „Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, doi: 10.5604/12321966.1233557.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwwrobl@sgh.waw.pl
dc.identifier.doi10.18778/2543-9421.02.09
dc.relation.volume30pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record