Show simple item record

dc.contributor.authorMarczewska, Magdalena
dc.contributor.authorJaskanis, Adrianna
dc.date.accessioned2018-05-10T12:08:46Z
dc.date.available2018-05-10T12:08:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24720
dc.description.abstractThe article discusses the issue of the knowledge based competitive advantage of the Polish green technology firms. The purpose of the article is to identify knowledge sources and competences in terms of gaining new knowledge, which are the core of the market success of the researched companies. The research was conducted with the use of qualitative research methods – in‑depth interviews (IDI) and its results determined the sources of the knowledge and competences of the companies and their methods of forming. The results allowed to present the main knowledge and competence sources of the green technology firms in Poland which are structured into pillars: research and development, knowledge about the competition, clients and recipients, market and its potential changes, as well as foreign markets. The companies’ competences are identified in the article which are crucial to the mode of operation of the companies and their strategic goals achievement, such as new technology creation, perfecting of the technology, sales augmentation and market expansion.en_GB
dc.description.abstractArtykuł podejmuje problematykę przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy polskich firm zielonych technologii. Jego celem jest identyfikacja źródeł wiedzy oraz wskazanie kompetencji w zakresie zdobywania wiedzy, które leżą u podstaw sukcesu rynkowego tych firm. Badania empiryczne prowadzone metodą wywiadów pogłębionych koncentrują się na identyfikacji źródeł wiedzy i kompetencji firm, a także sposobów ich kształtowania. Uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie najważniejszych źródeł wiedzy, które można ustrukturalizować w następujące filary: prace badawczo‑rozwojowe, wiedza o konkurencji, klientach i odbiorcach, rynku i możliwych zmianach oraz o rynkach zagranicznych. W artykule zidentyfikowano także kompetencje firm zielonych technologii w Polsce w zakresie zdobywania wiedzy istotnej dla funkcjonowania organizacji i realizacji przez nie celów strategicznych, takich jak opracowywanie nowych technologii i doskonalenie aktualnie posiadanego rozwiązania, wzrost sprzedaży i ekspansja rynkowa.pl_PL
dc.description.sponsorshipThe work has been supported by the Polish National Science Centre (pl. Narodowe Centrum Nauki) funds allocated with the decision DEC-2014/12/T/HS4/00311.en_GB
dc.description.sponsorshipArtykuł wykorzystuje wnioski z analiz prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki przyznanego dr Magdalenie Marczewskiej na podstawie decyzji numer DEC-2014/12/T/HS4/00311.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;336
dc.subjectgreen technologiesen_GB
dc.subjectknowledgeen_GB
dc.subjectsources of knowledgeen_GB
dc.subjectresource-based theoryen_GB
dc.subjectcompetitive advantageen_GB
dc.subjectzielone technologiepl_PL
dc.subjectwiedzapl_PL
dc.subjectźródła wiedzypl_PL
dc.subjectteoria zasobowapl_PL
dc.subjectprzewaga konkurencyjnapl_PL
dc.titleŹródła wiedzy i kompetencje w zakresie zdobywania wiedzy firm zielonych technologii w Polscepl_PL
dc.title.alternativeKnowledge and Competences of the Green Technology Firms in Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number173-193
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Warsaw, Faculty of Management, Chair of Organization and Management Theory
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBarney J. B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, „Journal of Management”, t. 17, nr 1, s. 99–120.pl_PL
dc.referencesBoisot M. (2013), The creation and sharing knowledge, [w:] J. Child, M. Ihrig (red.), Knowledge, organization and management. Building on the work of Max Boisot, Oxford University Press,Oxford.pl_PL
dc.referencesCohen W. M., Levinthal D. A. (1990), Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation, „Administrative Science Quarterly”, t. 35, s. 128–152.pl_PL
dc.referencesGalikhanov M. F., Ilyasova A., Ivanov V., Gorodetskaya I. M., Shageeva F. T. (2015), Continuous professional education as an instrument for development of industry employees’ innovational competences within regional territorial‑production cluster, „Proceedings of 2015 InternationalConference on Interactive Collaborative Learning”, ICL 2015.pl_PL
dc.referencesGrant R. (2002), Towards a knowledge based theory of the firm, „Strategic Management Journal”, t. 17, s. 109–122.pl_PL
dc.referencesHamel G., Prahalad C. K. (1994), Competing for the future, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesHamel G., Prahalad C. K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIhrig M., MacMillan I. (2013), The strategic management of knowledge, [w:] J. Child, M. Ihrig (red.), Knowledge, organization and management. building on the work of Max Boisot, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesJednoralska A. (2013), Wizje przyszłości dostawców technologii środowiskowych, [w:] K. Klincewicz (red.), Polski rynek technologii środowiskowych – doświadczenia dostawców, rekomendacjedla instytucji publicznych. Raport z badań, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlincewicz K. (2008a), Cele zarządzania wiedzą, [w:] D. Jemielniak, A. K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlincewicz K. (2008b), Systemy i struktury gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy, [w:] D. Jemielniak, A. K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlincewicz K. (2013), Polskie technologie środowiskowe – rynek i dostawcy, [w:] K. Klincewicz (red.), Polski rynek technologii środowiskowych – doświadczenia dostawców, rekomendacjedla instytucji publicznych. Raport z badań, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLatusek D. (2008), Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia. Wywiad gospodarczy. Relacje z partnerami oparte na wiedzy, [w:] D. Jemielniak, A. K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLockett A., Thompson S., Morgenstern U. (2009), The development of the resource‑based view of the firm: a critical appraisal, „International Journal of Management Reviews”, t. 11, nr 1,s. 9–28.pl_PL
dc.referencesNonaka I., Toyama R., Konno N. (2000), SECI, Ba and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation, „Long Range Planning”, t. 33, nr 1, s. 5–34.pl_PL
dc.referencesNoori J., Tidd J., Arasti M. R. (2012), Dynamic capability and diversification, [w:] J. Tidd (red.), From knowledge management to strategic competence. Assessing technological, market andorganisational innovation, Imperial College Press, London.pl_PL
dc.referencesPrahalad C. K., Hamel G. (1990), The core competence of the corporation, „Harvard Business Review”, t. 68, nr 3, s. 79–91.pl_PL
dc.referencesShrivastava P. (1995), Environmental technologies and competitive advantage, „Strategic Management Journal”, t. 16, s. 183–200.pl_PL
dc.referencesTesta G. (2013), Knowledge transfer in vertical relationship: the case study of Val d’Agri oil district, „Journal of Knowledge Management”, t. 17, nr 4, s. 617–636.pl_PL
dc.referencesTushman M. L., Scanlan T. J. (1981), Boundary Spanning Individuals: Their Role in Information Transfer and Their Antecendents, „Academy of Management Journal”, t. 24, nr 2, s. 289–305.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarczewska.m.a@gmail.com
dc.contributor.authorEmailajaskanis@wz.uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.336.11
dc.relation.volume4pl_PL
dc.subject.jelO3


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record