Show simple item record

dc.contributor.authorBachura, Joanna
dc.contributor.authorPawlik, Aleksandra
dc.date.accessioned2013-07-17T14:42:24Z
dc.date.available2013-07-17T14:42:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/2472
dc.description.abstractMusic is one of the aural components of radio drama. The aim of this article is to de-scribe the function as well as the meaning of music in radio drama. Numerous examples used in this paper indicate a dual character of music in radio drama: on the one hand, it is created by a composer as original music, but on the other hand, it constitutes musical background in most radio plays. The paper takes its departure point in semiotic theory and research.en
dc.description.abstractMuzyka jest jednym z elementów tzw. kuchni akustycznej, składającym się na foniczną materię słuchowiska. Celem artykułu jest zaprezentowanie jej funkcji i znaczenia w słuchowiskach radiowych. Liczne egzemplifikacje audialne zawarte w pracy wskazują na jej dwojaki charakter: z jednej strony jest to muzyka oryginalna, do której przygotowania zatrudnia się kompozytora, z drugiej – w większości słuchowisk mamy do czynienia z tzw. oprawą muzyczną. Punktem wyjścia do wszelkich rozważań stały się badania i teorie semiotyczne.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Wydział Filologiczny UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPrimum Verbumpl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3
dc.titleZnaczeniowa funkcja muzyki w słuchowiskupl_PL
dc.title.alternativeThe semantic function of music in radio dramaen
dc.typeArticleen
dc.page.number162-170
dc.contributor.authorAffiliationBachura Joanna - Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Łódzki
dc.contributor.authorAffiliationPawlik Aleksandra - Uniwersytet Łódzki
dc.relation.volume17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record