Show simple item record

dc.contributor.authorJabłoński, Artur
dc.contributor.authorKawczyńska, Marta
dc.contributor.authorPietrzak, Żaneta
dc.contributor.authorWnuk-Pel, Tomasz
dc.date.accessioned2018-05-10T12:08:50Z
dc.date.available2018-05-10T12:08:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24730
dc.description.abstractThis paper aims to present the expectations of the employees of the company in which the study has been conducted in terms of the impact of an ERP system implementation on the quality of information, in particular the information generated by the system of management accounting. To achieve the research objective, the authors conducted a case study using a questionnaire. The survey was conducted in a company which was implementing an ERP system. The results allow to conclude that the expectations of its employees in relation to the improvement of the quality of information were high. In particular, they desired an improvement in terms of speed of obtaining information and an increase in its accuracy. The respondents felt that the implemented system would be significantly useful in their work, mainly by supporting its most important aspects and improving control.en_GB
dc.description.abstractCelem przedstawionego w artykule badania jest określenie oczekiwań pracowników badanego przedsiębiorstwa w stosunku do wpływu implementacji zintegrowanego systemu informatycznego na jakość informacji, w szczególności generowanych przez system rachunkowości zarządczej. Dla realizacji tak określonego celu badawczego zastosowano studium przypadku z wykorzystaniem kwestionariusza standaryzowanego ankiety w przedsiębiorstwie wdrażającym system ERP. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że oczekiwania pracowników w zakresie poprawy jakości informacji były wysokie. Największe nadzieje pokładano w poprawie szybkości pozyskiwania informacji oraz ich dostępności. W opinii respondentów zintegrowany system informatyczny miał przede wszystkim podnieść jakość ich pracy przez wsparcie najważniejszych jej aspektów oraz poprawę kontroli nad nimi.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;336
dc.subjectinformation qualityen_GB
dc.subjectEnterprise Resources Planningen_GB
dc.subjectERPen_GB
dc.subjectimplementationen_GB
dc.subjectmanagement accountingen_GB
dc.subjectjakość informacjipl_PL
dc.subjectzintegrowany system informatycznypl_PL
dc.subjectERPpl_PL
dc.subjectimplementacjapl_PL
dc.subjectrachunkowość zarządczapl_PL
dc.titleDesired Impact of an ERP Implementation on the Quality of Informationen_GB
dc.title.alternativePożądany wpływ implementacji zintegrowanego systemu informatycznego na jakość informacjipl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number117-135
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Management, Department of Accounting
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAdam F., O’Doherty P. (2003), ERP projects: good or bad for SME’s?, [in:] G. Shanks., P. Seddon., L. Willcocks (eds.), Second‑wave enterprise resource planning: Implementing for effectiveness, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesAdamczewski P. (2014), Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing, Vistula University Working Papers 35/2014, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAryani Y. A., Krismiaji (2013), Enterprise Resource Planning Implementation and Accounting Information Quality, 3rd Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2013),Bangkok, Thailand.pl_PL
dc.referencesBooth P., Matolcsy Z., Wieder B. (2000), The impacts of enterprise resource systems on accounting practice – The Australian experience, “Australian Accounting Review”, vol. 10, no. 3,pp. 4–18.pl_PL
dc.referencesBorowiecki R., Kwieciński M. (eds.) (2003), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kantor WydawniczyZakamycze, Kraków.pl_PL
dc.referencesDe Toni A., Fornasier A., Nonino F. (2015), The impact of implementation process on the perception of enterprise resource planning success, “Business Process Management Journal”,vol. 21 pp. 332–352.pl_PL
dc.referencesDrucker P. F. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrury C. (2005), Management Accounting for Business, Thomson Learning, London.pl_PL
dc.referencesFajfer P. (2011), Wdrożenie systemu informatycznego – korzyści płynące z użytkowania systemu ERP, “Organizacja i Zarządzanie”, no. 2(14), pp. 71–83.pl_PL
dc.referencesFeltham G. A. (1972), Information evaluation, Studies in Accounting Research, American Accounting Association, no. 5, Sarasota.pl_PL
dc.referencesFladrowska E. (2004), Wdrażanie informatycznego systemu rachunkowości dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem (analiza przypadku), “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 24(80),pp. 5–19.pl_PL
dc.referencesFurmankiewicz M., Ziuziański P. (2014), Wdrażanie kokpitu menedżerskiego w ramach systemu BI w organizacji, “Przegląd Teleinformatyczny”, no. 1–2, pp. 3–16.pl_PL
dc.referencesGalani D., Gravas E., Stavropoulos A. (2010), The Impact of ERP Systems on Accounting Processes, “International Journal of Social, Behavioral, Educational, Business and Industrial Engineering”,vol. 4, no. 6, pp. 774–779.pl_PL
dc.referencesGorla N., Somers T. M., Wong B. (2010), Organizational impact of system quality, information quality, and service quality, “Journal of Strategic Information Systems”, vol. 19, pp. 207–228.pl_PL
dc.referencesGościński J. (1977), Zarys sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGranlund M. (2011), Extending AIS research to management accounting and control issues: a research note, “International Journal of Accounting Information Systems”, vol. 12, pp. 3–19.pl_PL
dc.referencesGranlund M., Malmi T. (2002), Moderate impact of ERPS on management accounting: a lag or permanent outcome?, “Management Accounting Research”, vol. 13(3), pp. 299–321.pl_PL
dc.referencesGullkvist B. M. (2013), Drivers of change in management accounting practices in an ERP environment, “International Journal of Economic Sciences and Applied Research”, vol. 6(2), pp. 149–174.pl_PL
dc.referencesHevner A. R., March S. T., Park J., Ram S. (2004), Design science in information systems research, “MIS Quarterly”, vol. 28, no. 1, pp. 75–105.pl_PL
dc.referencesHicks D. A., Stecke K. E. (1995), The ERP maze: enterprise resource planning and other production and inventory control software, “IIE Solutions”, vol. 27(8), pp. 12–17.pl_PL
dc.referencesHitt L. M., Wu D. J., Zhou X. (2002), Investment in enterprise resource planning: Business impact and productivity measures, “Journal of Management Information Systems”, vol. 10, pp. 71–98.pl_PL
dc.referencesHorngren Ch.T., Foster G., Datar S.M. (1991), Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice Hall International, New Jersey.pl_PL
dc.referencesHuey‑Wen C., Yu‑Hsun L., Hung‑Sheng L., Hsiu‑Hua C., Shyan‑Bin C. (2014), Knowledge sharing and ERP system usage in post‑implementation stage, “Computers in Human Behavior”,pp. 16–22.pl_PL
dc.referencesIfinedo P., Rapp B., Ifinedo A., Sundberg K. (2010), Relationships among ERP post‑implementation success constructs: An analysis at the organizational level, “Computers in Human Behavior”,vol. 26(5), pp. 1136–1148.pl_PL
dc.referencesJabłoński W. J., Bartkiewicz W. (2006), Systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i charakterystyka systemów, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesKanellou A., Spathis C. (2013), Accounting benefits and satisfaction in an ERP environment,  International Journal of Accounting Information Systems”, vol. 14, pp. 209–234.pl_PL
dc.referencesKaplan R., Atkinson A. (1998), Advanced Management Accounting, Prentice Hall, New Jersey.pl_PL
dc.referencesKarmańska A. (2006), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKisielnicki J. (1987), Kryteria jakości systemów informatycznych funkcjonujących w gospodarce narodowej, „Wiadomości Statystyczne”, no. 10, pp. 6–8.pl_PL
dc.referencesKiziukiewicz T. (1994), Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, “Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej”, no. 261, “Prace Katedry Rachunkowości”, no. 2, pp. 210–211.pl_PL
dc.referencesKolman R. (1973), Ilościowe określenie jakości, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuo R. Z., Lee G. G. (2009), KMS adoption: the effects of information quality, “Management Decision”, vol. 47(10), pp. 1633–1651.pl_PL
dc.referencesLech P. (2003), Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesO’Leary D. E. (2008), Enterprise resource planning systems: systems, life cycle, electronic commerce, and risk, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesOlender‑Skorek M., Wydro K. B. (2007), Wartość informacji, “Telekomunikacja i Techniki Informacyjne”, no. 1–2, pp. 72–84.pl_PL
dc.referencesPabedinskaitė A. (2010), Factors of successful implementation of ERP systems, “Economics and Management”, vol. 15, pp. 691–697.pl_PL
dc.referencesPenc J. (2005), Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesPoulymenakou A. K., Borotis S. A. (2005), Adoption of enterprise resource planning systems in Greece, 10th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2005), Volas, Greece.pl_PL
dc.referencesQuattrone P., Hopper T. (2001), If I Don’t See It I Cannot Manage It: The Quasi‑ontology of SAP. Accounting, Translations, and Visibility in Multinational Organisations, Paper presented at the24th Annual Congress of the European Accounting Association, Athens.pl_PL
dc.referencesRojek T. (2001), Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie, [in:] R. Borowiecki, M. Kwieciński (eds.), Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwuprzyszłości, WN‑T, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRoman W. K. (2012), Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesRut J., Kulińska E. (2003), Zintegrowany system informatyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym, “Logistyka” no. 1, pp. 1–12.pl_PL
dc.referencesSaatcioglu O. Y. (2009), What determines user satisfaction in ERP projects: benefits, barriers or risks?, “Journal of Enterprise Information Management”, vol. 22(6), pp. 690–708.pl_PL
dc.referencesSangster A., Leech S. A., Grabski S. (2009), ERP implementations and their impact upon management accountants, “Journal of Information Systems and Technology Management”, vol. 6,no. 2, pp. 125–142.pl_PL
dc.referencesScapens R. W., Jazayeri M. (2003), ERP systems and management accounting change: opportunities or impacts? A research note, “European Accounting Review”, vol. 12, no. 1, pp. 201–233.pl_PL
dc.referencesSenn J. A. (1990), Information System in Management, 4th ed., Wadsworth Publishing Company, Boston.pl_PL
dc.referencesSilesian IT Cluster (2013), Ocena użyteczności informacji w systemach ERP, Otawa Group – Grupa Doradcza, Katowice.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2010), Rachunkowość zarządcza, [in:] I. Sobańska (ed.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSopińska A. (1999), Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSpathis C. (2006), Enterprise systems implementation and accounting benefits, “Journal of Enterprise Information Management”, vol. 19, no. 1, pp. 67–82.pl_PL
dc.referencesSpathis C., Constantinides S. (2003), The usefulness of ERP systems for effective management, “Industrial Management Data Systems”, vol. 103(9), pp. 677–685.pl_PL
dc.referencesSpathis C., Constantinides S. (2004), Enterprise resource planning systems’ impact on accounting processes, “Business Process Management Journal”, vol. 10(3), pp. 234–247.pl_PL
dc.referencesSpoz A. (2015), Rachunkowość w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, no. 873, “Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, no. 77, pp. 423–431.pl_PL
dc.referencesSterling R. R. (1970), Theory of the Measurement of Enterprise Income, The University Press of Kansas, Lawrence.pl_PL
dc.referencesTuryna J. (2012), Informacje dla procesów decyzyjnych, [in:] J. Kisielnicki, J. Turyna (eds.), Decyzyjne systemy zarządzania, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUmble E. J., Haft R. R., Umble M. (2003), Enterprise resource planning: Implementation procedures and critical success factors, “European Journal of Operational Research”, vol. 146(2),pp. 241–257.pl_PL
dc.referencesUnold J. (2004), System informacyjny a jakościowe ujęcie informacji. Systemy wspomagania organizacji SWO’2004, “Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach”, pp. 163–170.pl_PL
dc.referencesZarańska K. A. (2016), Propozycja doboru kryteriów oceny jakości informacji w badaniach serwisów internetowych, “Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska”, Sectio H, vol. L,no. 2, pp. 175–182.pl_PL
dc.referencesZarzycka E. (2012a), Zmiany zachodzące w pomiarze dokonań i raportowaniu wewnętrznym przedsiębiorstw w konsekwencji wdrożenia systemów ERP, “Acta Universitatis Lodziensis. FoliaOeconomica”, no. 263, pp. 157–173.pl_PL
dc.referencesZarzycka E. (2012b), Implementation of an erp package and its effect on the management accounting system – author’s own research into enterprises in Poland, Financial Internet Quarterly“e‑Finanse”, vol. 8, no. 3, pp. 85–96.pl_PL
dc.referencesZimmermann J. (2009), Accounting for decision making and control, 6 ed., McGraw‑Hill Irwin, New York.pl_PL
dc.referencesZviran M., Pliskin N., Levin R. (2005), Measuring user satisfaction and perceived usefulness in the ERP context, “Journal of Computer Information Systems”, vol. 45(3), pp. 43–52.pl_PL
dc.references pl_PL
dc.references pl_PL
dc.contributor.authorEmailajablonski@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailmkawczynska@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailzpietrzak@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailtomwnuk@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.336.08
dc.relation.volume4en_GB
dc.subject.jelM41


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record