Show simple item record

dc.contributor.authorBuryła, Sławomir
dc.date.accessioned2018-05-18T13:58:38Z
dc.date.available2018-05-18T13:58:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24818
dc.description.abstractThe article reconstructs the most important issues on the map of Polish lager prose, those that are ignored, inconvenient for readers or authors, and sometimes for both. The author of the essay also presents the zones of silence that resulted not from the threat of violation of social taboos and political prohibitions, but from the negligence of researchers. They characterize the most important tasks faced by scholars of Polish lager prose.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;8
dc.subjectLageren_GB
dc.subjectPolish lager proseen_GB
dc.subjectzones of silenceen_GB
dc.titleLager – literature – zones of silenceen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[41]-85
dc.contributor.authorAffiliationProfessor; Chair of Contemporary Literature and Literary Theory, Institute of Polish Studies and Speech-Language Pathology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn; 10-725 Olsztyn, 1 Kurt Obitz St.
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAgamben Giorgio, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III), trans. S. Królak, Sic!, Warsaw 2008.en_GB
dc.referencesAgamben Giorgio, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, trans. S. Królak, Prószyński i S-ka, Warsaw 2008.en_GB
dc.referencesAnkersmit Frank, “Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia”, trans. E. Domańska, in: ibid., Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Universitas, Krakow 2004,pp. 403–426.en_GB
dc.referencesBen-Naftali Oma, Tuval Yogev, “Punishing international crimes committed by the persecuted. The kapo trials in Israel (1950s-1960s)”, Journal of International Criminal Justice 2006 (March), pp. 128–178.en_GB
dc.referencesBesançon Alain, Przekleństwo wieku. O komunizmie, narodowym socjalizmie i jedyności Zagłady, trans. J. Guze, Czytelnik, Warsaw 2000.en_GB
dc.referencesBojarska Katarzyna, “Sztuka, która krzywdzi? Granice gestu krytycznego wobec bolesnej pamięci (a cenzura)”, Konteksty 2013, issue 3, p. 116–124.en_GB
dc.referencesBojarska Katarzyna, Wydarzenia po Wydarzeniu. Białoszewski – Richter – Spiegelman, IBL PAN, Warsaw 2012.en_GB
dc.referencesBorowski Tadeusz, “Muzyka w Herzenburgu” in: ibid., Proza 2, S. Buryła (ed.), Wydawnictwo Literackie, Krakow 2004, p. 224–247.en_GB
dc.referencesBorwicz Michał Maksymilian, Uniwersytet zbirów, Centralna Żydowska Komisja Historyczna, Krakow 1946.en_GB
dc.referencesBrot Rivka, “The Gray Zone of Collaboration and the Israeli Courtroom”, in: Jewish Honor Courts: Revenge, Retribution, and Reconciliation in Europe and Israel after the Holocaust, JockuschLaura, Finder N. Gabriel (eds.), Wayne State University Press 2015, pp. 327–360.en_GB
dc.referencesBrowning R. Christopher, Pamięć przetrwania. Nazistowski obóz pracy oczami więźniów, trans. H. Postuła-Lewicka, Czarne, Wołowiec 2013.en_GB
dc.referencesBrycht Andrzej, “Wycieczka: Auschwitz – Birkenau” in: ibid., Dancing w kwaterze Hitlera, PAX, Warsaw 1967, pp. 5–78.en_GB
dc.referencesBrycht Andrzej, “Zmienna ogniskowa” in: ibid., Opowieści z tranzytu, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1986.en_GB
dc.referencesBudrowska Kamila, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.en_GB
dc.referencesBuryła Sławomir, Tematy (nie)opisane, Universitas, Krakow 2013.en_GB
dc.referencesBuryła Sławomir, Wokół Zagłady. Szkice o literaturze Holocaustu, Universitas, Krakow 2016.en_GB
dc.referencesBurzyńska R. Anna, “Wobec historii” in: ibid., Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka, Księgarnia Akademicka, Krakow 2011, pp. 229–278.en_GB
dc.referencesBuser Verena, “Karl Demerer – przywódca elity obozowej w Blechhammer” in: Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej (1939–1945), M. Grądzka-Rejakand A. Namysło (eds.) (being printed).en_GB
dc.referencesChamayou Grégoire, Podłe ciała. Eksperymenty na ludziach w XVIII i XIX wieku, trans. J. Bodzińska, K.Thiel-Jańczuk, Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2012.en_GB
dc.referencesChmielewska Katarzyna, “Mamy bombę i nie zawahamy się jej zakopać”, in: Zagłada w „Medalionach”. Tekst i konteksty, T. Żukowski (ed.), IBL PAN, Warsaw 2016, pp. 93–124.en_GB
dc.referencesChruścielski Piotr, “Ze Stutthofu do Stutthofu. Studium przypadku Paula W.”, «mieszkańca gminy Stutthof, więźnia nr 97431»”, Zeszyty Muzeum Stutthof 2016, issue 4, pp. 31–59.en_GB
dc.referencesConnell Raewyn W.. Gender and Power Society, the Person, and Sexual Politics, Allen Unwin, Stanford 1987.en_GB
dc.referencesConnerton Paul, “Pamięć społeczna” in: ibid., Jak społeczeństwa pamiętają, trans. M. Napiórkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2012.en_GB
dc.referencesCzaja Dariusz, Lekcje ciemności, Czarne, Wołowiec 2009.en_GB
dc.referencesCzerski Alexander, Nieśmiertelni. Powieść, Wydawnictwo Massadah, Tel Aviv 1964.en_GB
dc.referencesDauksza Agnieszka, “Przenajświętsza Materia. O kolekcjonerstwie i zbieractwie w pisarstwie Kornela Filipowicza”, Teksty Drugie 2012, issue 4, pp. 267–282.en_GB
dc.referencesDrewnowski Tadeusz, “Prowokacje B.”, Miesięcznik Literacki 1966, issue 3, pp. 51–54.en_GB
dc.referencesFilipkowski Piotr, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Funna, Wrocław 2010.en_GB
dc.referencesFilipkowski Piotr, “O (nie)możliwym nonkonformizmie w instytucji totalnej. Od doświadczenia obozowego do teorii socjologicznej (i z powrotem)”, Stan Rzeczy 2015, issue 2, p. 97–126.en_GB
dc.referencesGajewska Agnieszka, “Zagłada w kosmosie” in: tejże, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, pp. 165–214.en_GB
dc.referencesGładysz Antoni, Obóz śmierci, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1962.en_GB
dc.referencesGórnicki Gerard, “Ucieczka z Himmelkommando”, in: ibid., Portret kota, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1961, pp. 93–107.en_GB
dc.referencesGross Tomasz Jan, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, Znak, Krakow 2011.en_GB
dc.referencesHeger Heinz, Mężczyźni z różowym trójkątem. Świadectwo homoseksualnego więźnia obozu koncentracyjnego z lat 1939–1945, trans. A. Roseau, ŻIH, Warsaw 2016.en_GB
dc.referencesJagoda Zenon, Kłodziński Stanisław, Masłowski Jan, Oświęcim nieznany, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1981.en_GB
dc.referencesJanion Maria, “Zagadka Zofii Kossak-Szczuckiej” in: Porzucić etyczną arogancję. Ku reinterpretacji podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoa, B. Polak, T. Polak (eds.),Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, pp. 55–70.en_GB
dc.referencesJanuszkiewicz Michał, Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.en_GB
dc.referencesJusta Krystyna, Z bagna i kamieni, „Książka” Spółdzielnia Wydawnicza, Warsaw 1948.en_GB
dc.referencesKamiński Andrzej Józef, Koszmar niewolnictwa, Obozy koncentracyjne od 1896 do dziś. Analiza, trans. H. Zarychta and the author, Przedświt, Warsaw 1990.en_GB
dc.referencesKarwowska Bożena, “Womens Luxury Items in Concetration Camps” in: Women and the Holocaust New Perspectives and Challenges, A. Petö, L. Hecht, K. Krasuska (eds.), IBL PAN, Warsaw2015, pp. 64–76.en_GB
dc.referencesKarwowska Bożena, Introduction to: Ciało. Seksualność. Obozy zagłady, Universitas, Krakow 2009, pp. 5–13.en_GB
dc.referencesKaźmierczak Marek, Auschwitz w Internecie. Przedstawienia Holokaustu w kulturze popularnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.en_GB
dc.referencesKępiński Antoni, Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1994.en_GB
dc.referencesKompisch Kathrin, Sprawczynie, trans. S. Kupisz, N. Badiyan-Siekierzyska, Prószyński i S-ka, Warsaw 2012.en_GB
dc.referencesKossak Zofia, Z otchłani. Wspomnienia z lagru, Wydawnictwo Księgarni Wł. Nagłowskiego, Częstochowa–Warsaw 1946.en_GB
dc.referencesKowalczyk Izabela, Podróż w przeszłość. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, SWPS, Warsaw 2010.en_GB
dc.referencesKrupa Bartłomiej, Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego, Universitas, Krakow 2006.en_GB
dc.referencesKrupiński Piotr, Ciało, historia, kultura. Pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.en_GB
dc.referencesKrupiński Piotr, „Dlaczego gęsi krzyczały”? Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku, IBL PAN, Warsaw 2016.en_GB
dc.referencesKrzyżanowski R. Jerzy, “O pisarstwie A. B.”, Kultura (Paris) 1967, issue 3, pp. 135–138.en_GB
dc.referencesKucia Marek, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce, Universitas, Krakow 2005.en_GB
dc.referencesKulesza Dariusz, “Ciało ludzkie w polskiej literaturze obozowej” in: ibid., W poszukiwaniu istoty rzeczy. Studia i portrety, Wydawnictwo Alter Studio, Białystok 2015, pp. 137–151.en_GB
dc.referencesKulesza Dariusz, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948, Trans Humana, Białystok 2006.en_GB
dc.referencesKummer Kazimierz, “Bal” in: ibid., Namiętności, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk–Bydgoszcz 1972.en_GB
dc.referencesKuwałek Robert, Obóz zagłady w Bełżcu, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2010.en_GB
dc.referencesLanger L. Lawrence, Świadectwa Zagłady w rumowisku pamięci, trans. M. Szuster, ŻIH, Warsaw 2015.en_GB
dc.referencesLevi Primo, Pogrążeni i ocaleni, trans. S. Kasprzysiak, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2007.en_GB
dc.referencesLiszka Katarzyna, “Agamben. Czy możliwe jest «wyjście z obozu»?” in: ibid., Etyka i pamięć o Zagładzie, IBL PAN, Warsaw 2016, pp. 86–119.en_GB
dc.referencesŁysak Tomasz, “Formatowanie świadectwa” in: ibid., Od kroniki do filmu postraumatycznego – filmy dokumentalne o Zagładzie, IBL PAN, Warsaw 2016.en_GB
dc.referencesMajchrowski Zbigniew, “«Po co to całe okrucieństwo»?” in: I. Iredyński, Kreacja. Dramaty, IBL PAN, Warsaw 2014, pp. 7–30.en_GB
dc.referencesMikołajek Tadeusz, “Dom” in: ibid., Ślepe gwiazdy, Ossolineum, Wrocław 1976, pp. 712–728.en_GB
dc.referencesMizerkiewicz Tomasz, “Doświadczenie i komizm – o literaturze wojenno-okupacyjnej” in: ibid., Nić śmiesznego. Studia o komizmie o literaturze polskiej XX i XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, pp. 103–135.en_GB
dc.referencesMojsak Kajetan, Groteska w polskiej prozie narracyjnej 1945–1968, IBL PAN, Warsaw 2014.en_GB
dc.referencesMorawiec Arkadiusz, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009.en_GB
dc.referencesNiziołek Grzegorz, Polski teatr Zagłady, Krytyka Polityczna, Warsaw 2013.en_GB
dc.referencesOdojewski Włodzimierz, “Syzyf, czyli bliski bogom” in: ibid., Kwarantanna, Czytelnik, Warsaw 2009.en_GB
dc.referencesOrzeł Wargskog Olga, “Granice godności. Granice literatury” in: Porzucić etyczną arogancję. Ku reinterpretacji podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoa, B. A. Polak,T. Polak (eds.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, pp. 31–54.en_GB
dc.referencesOstrowska Joanna, Afterword to: Mężczyźni z różowym trójkątem. Świadectwo homoseksualnego więźnia obozu koncentracyjnego z lat 1939–1945, trans. A. Roseau, ŻIH, Warsaw 2016,pp. 130–149.en_GB
dc.referencesOstrowska Joanna, “Zapomniane ofiary nazizmu – figura prostytutki obozowej i jej wyparcie w dyskursie poholokaustowym” in: Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, P. Trojański (ed.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2008, pp. 285–292.en_GB
dc.referencesOstrowski Marek, Literatura obozowa w jej funkcji „oral history” a propaganda PRL, Primum Verbum, Łódź 2013, pp. 195–198.en_GB
dc.referencesPiętka Bohdan, “Więźniowie z różowym trójkątem w KL Auschwitz”, Dzieje Najnowsze 2014, issue 2, pp. 25–53.en_GB
dc.referencesPrenninger Alexander, Zapomniane ofiary: „Kryminaliści“ i „asocjalni“ więźniowie w społeczności obozu w Mauthausen. Materials from a conference entitled Nazi German Concentration Camps.New research projects and challenges in Poland and Austria. Vienna, 26–27 September 2016.en_GB
dc.referencesRatajczak Józef, “Cień trwa, cień drzew” in: ibid., Trawa. Opowiadania, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1971, pp. 166–191.en_GB
dc.referencesRosenbaum Ron, Wyjaśnianie Hitlera. W poszukiwaniu źródeł zła, trans. A. Siewior-Kuś, Prószyński i S-ka, Warsaw 2001.en_GB
dc.referencesRosenfeld H. Alvin, Kres Holokaustu, trans. R. Czekalska, A. Kuczkiewicz-Fraś, Księgarnia Akademicka, Krakow 2015.en_GB
dc.referencesRusiniak Martyna, Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej, Neriton, Warszawa 2008en_GB
dc.referencesRuszkowska Sonia, Każdemu własna śmierć. O przywracaniu podmiotowości ofiarom Zagłady, IBL PAN, Warsaw 2014.en_GB
dc.referencesSereny Gitta, W stronę ciemności. Rozmowy z komendantem Treblinki, trans. J. K. Milencki, Cyklady, Warsaw 2002.en_GB
dc.referencesShallcross Bożena, Rzeczy i Zagłada, Universitas, Krakow 2010.en_GB
dc.referencesStöcker-Sobelman Joanna, Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau, Trio, Warsaw 2012.en_GB
dc.referencesSzmaglewska Seweryna, Dymy nad Birkenau, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warsaw 1946.en_GB
dc.referencesTheweleit Klaus, Męskie fantazje, trans. M. Falkowski, M. Herer, PWN, Warsaw 2015.en_GB
dc.referencesThompson Paul, “Głos przeszłości. Historia mówiona”, trans. M. Kierzkowski in: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, Opowiadania, Wydawnictwo Poznańskie,Poznań 2010, pp. 281–294.en_GB
dc.referencesTkaczuk J. Wacław, “Inicjacja”, Więź 1967, issue 4, pp. 116–120.en_GB
dc.referencesTomkiewicz Monika, Semków Piotr, Profesor Rudolf Spanner 1895–1960. Naukowiec w III Rzeszy, Wydawnictwo Róża Wiatrów, Gdynia 2010.en_GB
dc.referencesTonini Carla, Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka – antysemitka, która ratowała Żydów, trans. T. and W. Jekiel, ŻIH, Warsaw 2007.en_GB
dc.referencesUbertowska Aleksandra, Holokaust. Auto(tanto)grafie, IBL PAN, Warzaw 2014.en_GB
dc.referencesWelzer Harald, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, trans. M. Kurowska, Scholar, Warsaw 2010.en_GB
dc.referencesWerner Andrzej, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, 2nd edition, Czytelnik, Warsaw 1981.en_GB
dc.referencesWeseli Agnieszka, “Homoseksualiści i homoseksualizm w KL Auschwitz-Birkenau w świetle «oświadczeń» byłych więźniów obozu”, Przegląd Historyczny 2007, issue, pp. 425–435.en_GB
dc.referencesWesołowska Danuta, Słowa z piekła rodem. Lagerszpracha, Impuls, Krakow 1996.en_GB
dc.referencesWolski Paweł, Tadeusz Borowski – Primo Levi. Paralela. Prze-pisywanie literatury Holocaustu, IBL PAN, Warsaw 2013.en_GB
dc.referencesWóycicka Zofia, Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944–1950, Trio, Warsaw 2009.en_GB
dc.referencesWygodzki Stanisław, “Przywitanie wolności” in: ibid., W deszczu, PIW, Warsaw 1962.en_GB
dc.referencesZrozumieć Zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu, L. S. Newman, R. Erber (eds.), trans. M. Budziszewska, A. Czarna, E. Dryll, A. Wójcik, PWN, Warsaw 2009.en_GB
dc.contributor.authorEmailslawomirburyla@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.46.03
dc.relation.volume46en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record