Show simple item record

dc.contributor.authorMorawiec, Arkadiusz
dc.date.accessioned2018-05-18T13:58:39Z
dc.date.available2018-05-18T13:58:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24821
dc.description.abstractThe article discussed the literary representations of the communist labour camp in Jaworzno (1945–1956), particularly the short story by Seweryna Szmaglewska entitled Amnestia zastukała dobram (1956), a novel by Kazimierz Koźniewski entitled Bunt w więzieniu (1968), and a short story by Sławomir Mrożek entitled Jaworzno (1985). The discussion also applied to the problem of ideological entanglement of Polish literature and Polish writers (particularly during the Stalinist period), and the reasons for their (and the society’s) “overlooking” the obvious manifestations of communist terror. Its alleged “invisibility” was analogous to the “invisibility” of the crimes committed by the Nazis, allegedly not noticed by the citizens of the Third Reich. Among Polish writers, that analogy between Nazism and communism was indicated by Mrożek, while the similarities of both totalitarian systems were identified also by Szmaglewska and Czesław Miłosz.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;8
dc.subjectcommunist labour camp in Jaworznoen_GB
dc.subjectSeweryna Szmaglewskaen_GB
dc.subjectKazimierz Koźniewskien_GB
dc.subjectSławomir Mrożeken_GB
dc.subjectStalinist terror in Polanden_GB
dc.titleJaworzno. Invisibilityen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[127]-144
dc.contributor.authorAffiliationAssociate Professor; Chair of Polish Literature of the 20th and 21st Century, Institute of Polish Philology and Speech-Language Pathology, University of Łódź
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesBorowska Janina, “Twarda szkoła ludzi”, Trybuna Ludu 1955, issue 55, p. 4.en_GB
dc.referencesCenckiewicz Sławomir, Gontarczyk Piotr, “Konfident z wyboru”, Wprost 2006, issue 24, pp. 38–40.en_GB
dc.referencesDubiel Paweł, “Jan Karol Kalkowski”, Zeszyty Prasoznawcze 1989, issue 4, pp. 5–10.en_GB
dc.referencesDziurok Adam, “Volksdeutsche w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie”, in: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencji naukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, 2nd edition amended, vol. 1, KazimierzMiroszewski, Zygmunt Woźniczka (eds.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007,pp. 52–60.en_GB
dc.referencesFedorowicz Andrzej, “Przymusowy obóz pracy w Jaworznie. Wzorowy polski łagier”, Polityka 2014, issue 2, p. 54.en_GB
dc.referencesJędrzejewski Zdzisław, “Pierwszy zakład karny dla więźniów młodocianych w Polsce. «Jaworzno»”, Przegląd Więziennictwa 1961, issue 2, pp. 5–53.en_GB
dc.referencesJustification [to a resolution of the Jaworzno City Council on naming one of the town’s streets after Stanisław Lem], http://www.jaworzno.pl/pl/rada_miejska/konsultacje_spoleczne/dokument/146/ulica_stanislawa_lema.html [accessed on 18.11.2016].en_GB
dc.referencesKijowski Andrzej, Dziennik 1955–1969, selection and editing Kazimiera Kijowska and Jan Błoński, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1998.en_GB
dc.referencesKopka Bogusław, Obozy pracy w Polsce 1944–1950. Przewodnik encyklopedyczny, Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, Ośrodek „Karta”, Warsaw 2002.en_GB
dc.referencesKoźniewski Kazimierz, Bunt w więzieniu, Czytelnik, Warsaw 1968.en_GB
dc.referencesKoźniewski Kazimierz, Słownik swoich i obcych, Iskry, Warsaw 1994.en_GB
dc.referencesKoźniewski Kazimierz, Zimowe kwiaty. Powieść współczesna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1959.en_GB
dc.referencesKuźnik Grażyna, Hektary Morela (10 reportaży o COP Jaworzno), [missing publisher, place and year of publication], http://www.sbc.org.pl/dlibra/plain-content?id=73070 [accessed on 18.11.2016].en_GB
dc.referencesLem Stanisław, statement during a Polish Radio show Zapiski ze współczesności, http://ninateka.pl/film/stanislaw-lem-zapiski-ze-wspolczesnosci-3-5 [accessed on 12.11.2016].en_GB
dc.referencesLustig Tadeusz, Orlęta w Jaworznie. Kartki z pamiętnika, Księgarnia Akademicka, Krakow 1997.en_GB
dc.referencesŁuszczyna Marek, Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne, Znak, Krakow 2017.en_GB
dc.referencesMandalian Andrzej, “Wieczór w Jaworznie”, in: Braun Andrzej, Mandalian Andrzej, Woroszylski Wiktor, Wiosna sześciolatki. Wiersze, Książka i Wiedza, Warsaw 1951, pp. 39–42.en_GB
dc.referencesMiłosz Czesław, “Rzeka”, in: ibid., Ocalenie, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warsaw 1945, pp. 74–75.en_GB
dc.referencesMiłosz Czesław, Captive mind, trans. Jane Zielonko, Knopf, New York 1953.en_GB
dc.referencesMiłosz Czesław, Native Realm. A Search for Self-Definition, trans. C.S. Leach, University of California Press, Berkeley 1981.en_GB
dc.referencesMiroszewski Kazimierz, “Powstanie i funkcjonowanie Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (1945–1949)”, Dzieje Najnowsze 2002, issue 2, pp. 23–40.en_GB
dc.referencesMiroszewski Kazimierz, “Miejsce Centralnego Obozu Pracy Jaworzno w polskim systemie więzienno- obozowym”, in: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Katalog wystawy, Adrian Rams (ed.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2014, pp. 41–51.en_GB
dc.referencesMorawiec Arkadiusz, Seweryna Szmaglewska (1916–1992). Bibliografia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007.en_GB
dc.referencesMrożek Sławomir, Baltazar. Autobiografia, Oficyna Literacka Noir sur Blanc, Warsaw 2006.en_GB
dc.referencesMrożek Sławomir, “Jaworzno”, Kultura 1985, issue 1/2, pp. 31–39.en_GB
dc.referencesMrożek Sławomir, “Młode miasto”, Przekrój 1950, issue 276, pp. 8–9.en_GB
dc.referencesMrożek Sławomir, “Popiół? Diament?”, Kultura 1983, issue 1/2, pp. 33–41.en_GB
dc.referencesMrożek Sławomir, “Rozmowa”, Dialog 1981, issue 2, pp. 140–141.en_GB
dc.referencesMrożek Sławomir, “Szyny”, Gazeta Wyborcza 1997, issue 202, p. 15.en_GB
dc.referencesMróz Tadeusz Kazimierz, “Niepokorni – młodociani więźniowie polityczni z lat 1944–1956”, in: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencji naukowej „Historiamartyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, 2nd edition amended, vol. 1, Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka (eds.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007, pp. 144–156.en_GB
dc.referencesObóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956, 2nd edition, Ryszard Terlecki, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007.en_GB
dc.referencesObóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Katalog wystawy, Adrian Rams (ed.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2014.en_GB
dc.referencesObóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencji naukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, 2nd edition amended,vol. 1, Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka (eds.), Muzeum Miasta Jaworzna,Jaworzno 2007.en_GB
dc.references“Odmieniły się role, ale tylko częściowo. Odwiedzamy obóz pracy dla «foksów» w Jaworznie”, Kurier Popularny 1946, issue 210, p. 4.en_GB
dc.referencesPeukert Detlev. J.K., “Codzienność i barbarzyństwo. O normalności Trzeciej Rzeszy”, in: Nazizm. Trzecia Rzesza a procesy modernizacji, selected and edited by Hubert Orłowski, trans. MariaTomczak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000, pp. 150–166.en_GB
dc.referencesPiper Franciszek, “Podobóz KL Auschwitz «Neu-Dachs» w Jaworznie 1943–1945”, in: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencji naukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, 2nd edition amended, vol. 1,Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka (eds.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno2007, pp. 14–28.en_GB
dc.referencesSetkiewicz Piotr, “Podobóz Neu-Dachs w Jaworznie”, in: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Katalog wystawy, Adrian Rams (ed.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2014,pp. 19–39.en_GB
dc.referencesSiedlecka Joanna, “Agent «33» – na swoich i obcych (Kazimierz Koźniewski)”, in: ibid., Kryptonim „Liryka”. Bezpieka wobec literatów, Prószyński i S-ka, Warsaw 2008, pp. 155–201.en_GB
dc.referencesSłomczyński Michał, “Turbiny imienia Stalina”, Życie Literackie 1953, issue 12, p. 2.en_GB
dc.referencesStanuch Stanisław, “Zwycięstwo nie ma skrzydeł”, Pokolenie 1953, issue 32, pp. 6–7.en_GB
dc.referencesStephan Halina, Mrożek, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1996.en_GB
dc.referencesSzmaglewska Seweryna, “Amnestia zastukała do bram”, Po prostu 1956, issue 46, p. 5.en_GB
dc.referencesSzwagrzyk Krzysztof, Jaworzno. Historia więzienia dla młodocianych więźniów politycznych 1951–1955, „Jaworzniacy” – Fundacja Pomocy Byłym Młodocianym Więźniom PolitycznymLat 1944–1956, Wydawnictwo Klio, Warsaw–Wrocław 1999.en_GB
dc.referencesTrznadel Jacek, Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Wydawnictwo Test, Lublin 1990.en_GB
dc.referencesWoźniczka Zygmunt, “Centralny Obóz Pracy w Jaworznie na tle stalinowskiego systemu represji (1945–1950)”, in: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencjinaukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, 2nd edition amended, vol. 1, Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka (eds.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007, pp. 87–113.en_GB
dc.referencesWyrwich Mateusz, Łagier Jaworzno, 2nd edition, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warsaw 2013.en_GB
dc.references“Za drutami, w których nie czai się śmierć. Pod strażą, która nie katuje, pracują w Jaworznie volksdeutsche”, Express Wieczorny 1946, issue 71, p. 2.en_GB
dc.contributor.authorEmailarkadiuszmorawiec@poczta.fm
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.46.06
dc.relation.volume46en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record