Show simple item record

dc.contributor.authorAdamczyk, Kazimierz
dc.date.accessioned2018-05-18T13:58:39Z
dc.date.available2018-05-18T13:58:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24824
dc.description.abstractThe notes by Zalman Gradowski, one of the leaders of the rebellion of the Sonderkommando in Auschwitz-Birkenau, are one of the most important Holocaust documents created by its victims right from its epicentre as the crime progressed. Their fragments were published in Poland and Israel. Gradowski was a religious Jews from Grodno. At the camp, he prayed every day, and wrote down details of each transport. His family: mother, wife, and children, were murdered in the gas chambers immediately upon arriving at Auschwitz. The author of the article analysed the literary value of this exceptional document, which consists of diary notes of a narrative nature, and evocative lyrical passages being a discussion with God deeply rooted in Judaic traditions. Thus, one reads an account of the nature of a report and lament. That exceptional – given its place of origin and literary value – record of the crime, and the suffering of the victims of the Holocaust urges one to ask once more about the inexpressibility of Shoah.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;8
dc.subjectZalmen Gradowskien_GB
dc.subjectthe Holocausten_GB
dc.subjectAuschwitz-Birkenauen_GB
dc.subjectJewsen_GB
dc.subjectSonderkommandoen_GB
dc.subjectgas chambersen_GB
dc.subjecttestimonyen_GB
dc.subjectliterarinessen_GB
dc.titleReport and lament – Zalman Gradowski’s notes from Auschwitzen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[187]-203
dc.contributor.authorAffiliationAssociate Professor; Chair of History of the Polish Literature of the 20th Century, Faculty of Polish Studies, Jagiellonian University
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesCohen Nathan, “«Diaries» of the Sonderkommando”, in: Anatomy of the Auschwitz Death Camp, Yisrael Gutman and Michael Berenbaum (eds.), Indiana University Press, Bloomington 1998, pp. 522–534.en_GB
dc.referencesCzech Danuta, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Wydawnictwo Państwowego Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, Oświęcim 1992.en_GB
dc.referencesDelaperrière Maria, “Świadectwo jako problem literacki”, Teksty Drugie 2006, issue 3, pp. 59–70.en_GB
dc.referencesEaglestone Robert, The Holocaust and the Postmodern, Oxford University Press, Oxford 2004.en_GB
dc.referencesFoley Barbara, “Fact, Fiction, Fascism. Testimony and Mimesis in Holocaust Narratives”, Comparative Literature 1982, issue 34, pp. 330–360.en_GB
dc.referencesFriedländer Saul, Czas eksterminacji. Nazistowskie Niemcy i Żydzi 1939–1945, trans. Sławomiren_GB
dc.referencesKupisz, Anna Maria Nowak, Krzysztof Masłowski, Prószyński Media, Warsaw 2010.en_GB
dc.referencesGradowski Zalmen, List, Dziennik, trans. Bernard Mark, amended by Roman Pytel, in: Wśród koszmarnej zbrodni. Rękopisy członków Sonderkommando (2nd special edition of Zeszyty Oświęcimskie,2nd edition, 1972), pp. 131–162.en_GB
dc.referencesGradowski Zalmen, “Wolny człowieku wiedz, że to jest ogień z piekła…”, Pro memoria 2006, issue 25, pp. 35–44.en_GB
dc.referencesGradowski Zalmen, Noc księżycowa, trans. Elżbieta Golińska, in: Cywiński Piotr M.A., Zagłada w pamięci więźniów Sonderkommando, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim2015, pp. 69–82.en_GB
dc.referencesGreif Gideon, „…płakaliśmy bez łez…”. Relacje byłych więźniów żydowskiego Sonderkommando z Auschwitz, trans. J. Kapłon, scientific advisory F. Piper, P. Setkiewicz, Żydowski InstytutHistoryczny, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Warsaw–Oświęcim 2001.en_GB
dc.referencesKielar Wiesław, Anus mundi, foreword Mieczysław Kieta, Atut, Wrocław 2004.en_GB
dc.referencesLang Berel, “Przedstawienie zła: etyczna treść a literacka forma”, trans. Anna Ziębińska-Witek, Literatura na Świecie 2004, issue 1–2, pp. 15–63.en_GB
dc.referencesLaub Dori, “Zdarzenie bez świadka: prawda, świadectwo, oraz ocalenie”, trans. Tomasz Łysak, Teksty Drugie 2007, issue 5, pp. 118–129.en_GB
dc.referencesLeociak Jacek, Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.en_GB
dc.referencesLevi Primo, Pogrążeni i ocaleni, trans. Stanisław Kasprzysiak, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2007.en_GB
dc.referencesMark Bernard, “O rękopisie Załmena Gradowskiego”, in: Wśród koszmarnej zbrodni. Rękopisy członków Sonderkommando (2nd special edition of Zeszyty Oświęcimskie, 2nd edition, 1972),pp. 127–130.en_GB
dc.referencesRoskies David, “Wartime Victim Writing in Eastern Europe”, in: Literature of the Holocaust, Alan Rosen (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 2013, pp. 15–32.en_GB
dc.referencesSzwarc Zając Anna, “Willy, przyjaciel prawdziwy czy wymyślony? Rozważania nad polskim i włoskim tłumaczeniem książki «Szukajcie w popiołach»”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały 2012, vol. 8, pp. 403–418.en_GB
dc.referencesWygodzki Stanisław, “W sercu piekła”, Nowiny-Kurier 1977, issue 157, p. 8.en_GB
dc.referencesZaklinowski David, Sanctification of the Moon. Kiddush Levanah, the blessing on the moon [online], chabad.org/library/article_cdo/aid/1904288/jewish/Sanctification-of-the-Moon.htm [accessed on 15.05.2016].en_GB
dc.referencesZawodny Marta, “Świadectwo śmierci Innego w zapiskach Załmena Gradowskiego”, Rocznik Antropologii Historii 2013, issue 1, pp. 241–250.en_GB
dc.contributor.authorEmailkaziemierz.adamczyk@uj.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.46.09
dc.relation.volume46en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record