Show simple item record

dc.contributor.authorZajda, Katarzyna
dc.contributor.authorDej, Magdalena
dc.date.accessioned2018-06-12T14:01:06Z
dc.date.available2018-06-12T14:01:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25088
dc.description.abstractThe aim of this paper is to characterize the image of counterurbanization in Poland on the example of “Far from the city” television reports broadcast by the Domo+ television network in 2015. The analytical method used in this paper consists of media content analysis. Most migrants (presented in the reports) are high status professionals of child-bearing age whose migration to rural areas is prompted by growing dissatisfaction with their jobs and the urban lifestyle as well as an increasing desire to pursue life’s passions. Many of these new migrants started their own businesses. These new rural entrepreneurs run their businesses by using local resources. The presentation of counterurbanization in “Far from the city” television reports omits any reference to out-migration due to poor quality of life in the city. These reports tend to emphasize the emergence of rural entrepreneurship due to counterurbanization, which is not always borne out by scientific studies.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest scharakteryzowanie wizerunku kontrurbanizacji w Polsce, jaki pojawia się w cyklu reportaży „Daleko od Miasta” wyemitowanych w telewizji Domo+ w 2015 r. Tłem analiz jest naukowy opis procesu kontrurbanizacji. Prezentowany w wybranym cyklu reportaży wizerunek kontrurbanizacji uwypukla jej motyw związany z chęcią podniesienia przez migrantów jakości życia. Są to osoby o wysokim statusie zawodowym, w wieku zakładania własnych rodzin i wychowywania dzieci, których do zmiany miejsca zamieszkania skłoniły przede wszystkim zmęczenie wykonywaną pracą i miejskim stylem życia oraz pragnienie realizacji życiowej pasji. Migranci ci najczęściej stają się przedsiębiorcami, których działalność nierzadko posiada cechy nowatorskie. W tym wizerunku pomija się kwestię migracji wymuszonych złą sytuacją życiową migranta lub osób mu najbliższych. Eksponuje się również oddziaływanie migrantów na rozwój wiejskiej przedsiębiorczości, co nie zawsze stwierdza się w literaturze przedmiotu.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki pt. „Analiza europejskiej idei partnerstw miejsko-wiejskich i ich implementacji w Europie”, realizowany w latach 2015–2016 przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie i HafenCity Universität w Hamburgu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;63
dc.subjectcounterurbanizationen_GB
dc.subjectrural migrationen_GB
dc.subjectquality of lifeen_GB
dc.subjectrural entrepreneurshipen_GB
dc.subjectkontrurbanizacjapl_PL
dc.subjectmigracje na wieśpl_PL
dc.subjectjakość życiapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość wiejskapl_PL
dc.titleWizerunek kontrurbanizacji w Polsce na przykładzie reportaży „Daleko od miasta”. Cechy migrantów, motywy migracji i jej konsekwencje dla wiejskiej przedsiębiorczościpl_PL
dc.title.alternativeThe Image of Counterurbanization in Poland on the Example of “Far from the City” Television Reports. Characteristics of Migrants, Motives for Mig ration, and Consequences for Rural Entrepreneurshipen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number29-43
dc.contributor.authorAffiliationDr, Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź,
dc.contributor.authorAffiliationDr, Instytut Rozwoju Miast, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBerelson B. (1952). Content Analysis in Communication research. The Free Press, Glencoe.pl_PL
dc.referencesBijker R., Haartsen T., Strijker D. (2012). Migration to less-popular rural areas in the Netherlands: Exploring the motivations, “Journal of Rural Studies”, no. 28, s. 490–498.pl_PL
dc.referencesBosworth G. (2010). Commercial counterurbanisation: an emerging force in rural economic development, “Environment and Planning”, no. 42, s. 966–981.pl_PL
dc.referencesBrown D., Schafft K. (2002). Leaving Athens: Narratives of counterurbanisation in time of crisis, “Journal of Rural Studies”, no. 32, s. 158–167.pl_PL
dc.referencesChampion A., Vandermotten C. (1997). Migration, counterurbanisation and regional restructuring in Europe, [w:] H. Blotevogel, A. J. Fielding (eds.), People, jobs and mobility in New Europe. John Wiley, Chichester, s. 69–90.pl_PL
dc.referencesDej M., Zajda K. (2016). Kontrurbanizacja i jakość życia na wsi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Sociologica, nr 57, s. 51–66.pl_PL
dc.referencesGilbert A., Colley K., Roberts D. (2016). Are rural residents happier? A quantitative analysis of subjective wellbeing in Scotland, “Journal of Rural Studies”, no. 44, s. 37–35.pl_PL
dc.referencesHalliday J., Coombes M. (1995). In Search of Counterurbanisation: Some Evidence from Devon on the Relationship between Patterns of Migration and Motivation, “Journal of Rural Studies”,no. 11 (4), s. 433–446.pl_PL
dc.referencesHerslund L. (2011). The Rural Creative Class: Counterurbanisation and Entrepreneurship in the Danish Countryside, “Sociologia Ruralis”, vol. 52, Issue 2, s. 235–255.pl_PL
dc.referencesHolsti O. (1969). Content Analysis for the Social Sciences and Humanities, Reading, MA, Addison- Wesley.pl_PL
dc.referencesKeeble D., Nachum L. (2002). Why do business service firms cluster? Small consultancies, clustering and decentralisation in London and Southern England, “Transactions of the Instituteof British Geographers”, no. 27, s. 67–90.pl_PL
dc.referencesMamonova N., Sutherland L. A. (2015). Rural gentrification in Russia: Renegotiating identity, alternative food production and social tensions in the countryside, “Journal of Rural Studies”,vol. 42, s. 154–165.pl_PL
dc.referencesMitchell C. J. A., Briant C. R. (2009). Counterurbanization, [w:] R. Kitchin, N. Thrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography. Elsevier.pl_PL
dc.referencesPisarek W. (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPukeliene V., Starkauskiene V. (2015). Assessment of Changes in the Quality of Life of Emerging Economies in the Context of Developed Economies of the European Union, “Organizations and Markets in Emerging Economies”, vol. 6, no. 2(12), s. 103–121.pl_PL
dc.referencesShucksmith M., Cameron S., Merridew T., Pichler F. (2009). Urban–Rural Differences in Quality of Life across the European Union, “Regional Studies”, vol. 43 (10), s. 1275–1289.pl_PL
dc.referencesSimon M. (2012). Exploring Counterurbanisation in a Post-Socialist Context: Case of the Czech Republic, “Sociologia Ruralis”, no. 54 (2), s. 117–142.pl_PL
dc.referencesStanny M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalmsley D. J., Epps W. R., Duncan C. J. (1998). Migration to the New South Wales north coast 1986–1991: Lifestyle motivated counterurbanisation, “Geoforum”, no. 29 (1), s. 105–118.pl_PL
dc.references pl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.zajda@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailmagdadej@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.63.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record