Show simple item record

dc.contributor.authorPopiński, Jan
dc.contributor.authorDyjakon, Arkadiusz
dc.date.accessioned2018-06-22T13:54:01Z
dc.date.available2018-06-22T13:54:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25172
dc.description.abstractTourist motor yachts are equipped with a large number of daily appliances, which require electricity. In order to reduce the need to recharge the batteries in the harbour and to relieve the stationary motor from work, a photovoltaic installation can be used to obtain full or partial energy self‑sufficiency. This solution reduces the emission of pollutants into the atmosphere and is in line with a sustainable development strategy and the use of local energy potential. The aim of the study is the technical and economic analysis of the use of photovoltaic systems on a motor yacht. On the basis of the energy requirements of the equipment of the yacht, the required PV nominal power is determined as well as relevant components and the energy storage system are selected. A simple pay‑back time index (SPBT) was used as a static criterion of the return of investment including the cost of the installation and the profits in form of avoided costs. Taking into account the defined assumptions, the value of the indicator ranged from 1 to about 2,5 years. An analysis of the sensitivity of selected factors affecting the return period of expenditure was also performed.en_GB
dc.description.abstractTurystyczne jachty motorowe wyposażone są w dużą liczbę urządzeń użytku codziennego, do których działania potrzebna jest energia elektryczna. W celu zmniejszenia konieczności ładowania akumulatorów w przystani oraz odciążenia pracy silnika stacjonarnego można zastosować instalację fotowoltaiczną (PV) pozwalającą na uzyskanie pełnej lub częściowej samowystarczalności energetycznej. Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz jest istotne w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania lokalnego potencjału energii. Celem artykułu jest analiza techniczno‑ekonomiczna zastosowania instalacji PV na jachcie motorowym. Na podstawie zapotrzebowania energetycznego urządzeń będących na wyposażeniu jachtu określono wymaganą moc nominalną paneli PV, dobrano stosowne podzespoły oraz układ magazynowania energii. Jako statyczne kryterium oceny efektywności ekonomicznej wykorzystany został prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (SPBT) uwzględniający koszty instalacji oraz zyski w postaci kosztów unikniętych. Uwzględniając różne założenia projektowe oraz analizę wrażliwości, wartość wskaźnika wyniosła od 1 do około 2,5 roku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3
dc.subjectrenewable energyen_GB
dc.subjectPV panelsen_GB
dc.subjectmotor yachten_GB
dc.subjecttechnical and economic analysisen_GB
dc.subjectenergia odnawialnapl_PL
dc.subjectpanele PVpl_PL
dc.subjectjacht motorowypl_PL
dc.subjectanaliza techniczno‑ekonomicznapl_PL
dc.titleAnaliza techniczno‑ekonomiczna możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych na jachtach motorowychpl_PL
dc.title.alternativeTechnical and economic analysis of the possibilities of using photovoltaic panels on motor yachtsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[43]-56
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Koło Naukowe SKN „BioEnergia”
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Zakład Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesCebrat A., Energia odnawialna na jachtach – cz. 1 (ogniwa słoneczne), „Szkwał” nr 33, WrOZŻ, Wrocław 2013.pl_PL
dc.referencesFerroukhi R. i in., REthinking Energy: Towards a new power system, IRENA, Abu Dhabi 2014.pl_PL
dc.referencesGóralczyk I., Tytko R., Urządzenia. Instalacje fotowoltaiczne i elektryczne, TSwP, Kraków 2015.pl_PL
dc.referenceshttp://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/PVcalc.php (dostęp: 24.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.sra‑moteur.com/uploads/sauer‑danfoss/commercial‑data‑d9–500+m.pdf (dostęp: 24.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://www.ekofachowcy.pl/fotowoltaika/fotowoltaika‑cena (dostęp: 24.05.2017).pl_PL
dc.referencesKlugmann‑Radziemska E., Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, Legionowo 2009.pl_PL
dc.referencesKOBiZE, Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i TSP dla energii elektrycznej, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesKrakowiak S., Podstawy elektrotechniki: zagadnienia wybrane, IRSEP, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesPastusiak R., Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSzymański B., Instalacje fotowoltaiczne, Geosystem, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesWrzosek S. (red.), Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjan.popinski95@gmail.com
dc.contributor.authorEmailarkadiusz.dyjakon@upwr.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.48.04
dc.relation.volume48pl_PL
dc.subject.jelQ20
dc.subject.jelQ42
dc.subject.jelB40


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record