Show simple item record

dc.contributor.authorSzewczyk, Monika
dc.date.accessioned2018-06-22T13:54:01Z
dc.date.available2018-06-22T13:54:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25173
dc.description.abstractCircular economy is the answer to the inevitable need to reduce the impact on the environment. Closing production cycles means desisting from the current linear model, which delivers huge amounts of waste. The circular economy model is based not only on eco‑efficiency, but also on the right approach in product design and re‑use. The overriding objective of the circular economy is to minimize the amount of waste produced or to eliminate it completely. The textile and apparel industry is one of the most polluting industries in the world, generating waste mainly in the form of clothes. The problem of huge quantities of unused clothing is further compounded by the idea of fast fashion and excessive consumption. This article outlines the steps that should be taken to implement the basic assumptions of the circular economy in the textile and apparel industry, thus demonstrating the potential for this concept in the garment industry. The author also explains the basic guidelines of closed‑loop economy and points to the specific characteristics of the textile and apparel industry and its environmental impact.en_GB
dc.description.abstractGospodarka okrężna to odpowiedź na potrzebę zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne. Zamykanie obiegów produkcyjnych to odejście od dotychczasowego modelu linearnego, dostarczającego ogromne ilości odpadów. Model circular economy opiera się nie tylko na ekoefektywności, ale i na odpowiednim podejściu – od etapu projektowania produktu aż po jego ponowne wykorzystanie. Celem nadrzędnym gospodarki okrężnej jest zmniejszenie ilości produkowanych odpadów do minimum lub zupełne ich wyeliminowanie. Przemysł tekstylno‑odzieżowy jest jedną z najbardziej zanieczyszczających branż na świecie, generuje odpady głównie w postaci ubrań. Problem ogromnej ilości produkowanej odzieży jest dodatkowo potęgowany przez ideę fast fashion i nadmierny konsumpcjonizm. Artykuł przedstawia kroki, które powinny być podjęte w celu wdrożenia podstawowych założeń circular economy, jednocześnie pokazując potencjał rozwoju tej koncepcji w branży odzieżowej. Dzięki wnikliwej analizie możliwe było określenie i wskazanie konkretnych rozwiązań będących szansą na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle tekstylno‑odzieżowym. Autorka wyjaśnia także podstawowe założenia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wskazuje na specyficzne cechy przemysłu tekstylno‑odzieżowego i jego wpływ na środowisko naturalne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3
dc.subjectcircular economyen_GB
dc.subjecttextile industryen_GB
dc.subjectapparel industryen_GB
dc.subjectgospodarka cyrkularnapl_PL
dc.subjectprzemysł tekstylno‑odzieżowypl_PL
dc.titleSzanse na rozwój gospodarki okrężnej w przemyśle tekstylno‑odzieżowympl_PL
dc.title.alternativeDevelopment opportunities for circular economy in the textile and apparel industryen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[57]-67
dc.contributor.authorAffiliationDoktorantka, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, UŁ
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBanaitė D., Tamošiūnienė R., Sustainable development: The circular economy indicators’ selection model, „Journal of Security and Sustainability Issues” 2016, vol. 6, nr 2.pl_PL
dc.referencesBurchart‑Korol D., Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi bazujące na gospodarce cyrkulacyjnej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2016.pl_PL
dc.referencesCircle Textiles Program, http://www.circle‑economy.com/textiles/ (dostęp: 29.05.2017).pl_PL
dc.referencesCzym jest gospodarka okrężna?, http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/czym‑jest‑gospodarka‑okrezna/(dostęp: 30.08.2017).pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Report on the implementation of the Circular Economy Action Plan, Brussels 2017.pl_PL
dc.referencesFirma Tesso, http://tesso.pl/?pl_ekologia,13 (dostęp: 29.05.2017).pl_PL
dc.referencesFischer A., Pascucci S., Institutional incentives in circular economy transition: The case of material use in the Dutch textile industry, „Journal of Cleaner Production” 2017, vol. 155.pl_PL
dc.referencesGeissdoerfer M., Savaget P., Bocken N.M.P., Hultink E.J., The Circular Economy – A new sustainability paradigm?, „Journal of Cleaner Production” 2017, vol. 143.pl_PL
dc.referencesGUS, Infrastruktura komunalna w 2015 roku, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego i Komitetu Regionów. Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, Bruksela, dnia 2.12.2015 r. COM(2015) 614 final.pl_PL
dc.referencesKramarczyk J., Mieć czy być? Minimalizm jako przykład świadomej konsumpcji w świetle badań własnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 414.pl_PL
dc.referencesKryk B., Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2013 nr 6, t. II.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rozwoju, Gospodarka o obiegu zamkniętym, https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja‑gospodarki/zrownowazony‑rozwoj‑gospodarczy/gospodarka‑o‑obiegu‑zamknietym/ (dostęp: 22.05.2017).pl_PL
dc.referencesMularczyk‑Meyer A., Minimalizm po polsku, czyli jak uczynić życie prostszym, Black Publishing, Wołowiec 2014.pl_PL
dc.referencesReconomy, Koalicja na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, http://reconomy.pl/pl/koalicja#instytut‑innowacyjna‑gospodarka (dostęp: 22.05.2017).pl_PL
dc.referencesRecykling odzieży chroni środowisko, http://kontakt24.tvn24.pl/recykling‑odziezy‑chroni‑srodowisko, 1398106,ugc (dostęp: 29.05.2017).pl_PL
dc.referencesSwap ciuchowy, czyli darmowa wymiana ubrań, http://rodzinneporachunki.pl/swap‑ciuchowy‑czyli‑darmowa‑wymiana‑ubran/ (dostęp: 28.05.2017).pl_PL
dc.referencesSzyja P., Istota, zakres i praktyka kształtowania gospodarki okrężnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia Środowiska i Polityka Ekologiczna” 2016, nr 453.pl_PL
dc.referencesWalętrzak G., Odpady tekstylne i włókiennicze – wartościowy surowiec czy problematyczna pozostałość, „Logistyka Odzysku” 2016, nr 4.pl_PL
dc.referencesZasady Slow Fashion, http://www.slow‑fashion.pl/zasady‑slow‑fashion/ (dostęp: 29.05.2017).pl_PL
dc.contributor.authorEmailszewczyk.monikaa@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.48.05
dc.relation.volume48pl_PL
dc.subject.jelQ50
dc.subject.jelQ53
dc.subject.jelL67


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record