Show simple item record

dc.contributor.authorZasina, Jakub
dc.date.accessioned2018-06-22T13:54:01Z
dc.date.available2018-06-22T13:54:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25174
dc.description.abstractStudent accommodation received recently particular attention of scholars. As evidenced in the United Kingdom – due to the massification of higher education – private accommodation markets started to expand in university cities. The paper aims to discuss these findings in Polish context taking into consideration data on students’ populations and their use of halls of residence run by higher educational institutions (HEIs) in 18 major Polish university cities. While 10 cities experienced a growth of university students between 2004 and 2014, at the same time in 17 cities their number and proportion accommodated in halls of residence run by HEIs lowered. It is to say that majority of these cities most probably experienced an influx of students seeking private accommodation.en_GB
dc.description.abstractZakwaterowanie studenckie zyskało w ostatnich latach szczególną uwagę badaczy. Doświadczenia brytyjskie wskazują, że rynki zakwaterowania prywatnego adresowanego do studentów zaczęły dynamicznie rozwijać się w tamtejszych miastach akademickich wskutek umasowienia szkolnictwa wyższego. Celem artykułu jest omówienie tych doświadczeń w kontekście polskim. Przedstawiono w nim zmianę populacji studentów w 18 dużych ośrodkach akademickich kraju oraz ich liczby i odsetka korzystającego z zakwaterowania oferowanego przez uczelnie. Wskazano, że między rokiem 2004 i 2014 populacja studentów uległa zwiększeniu w 10 spośród analizowanych ośrodków, a liczba i odsetek studentów zakwaterowanych w uczelnianych akademikach zmalały w 17 ośrodkach. W omawianej dekadzie polskie miasta akademickie mogły zatem doświadczyć wzrostu liczby studentów poszukujących zakwaterowania na rynku prywatnym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3
dc.subjectstudent accommodationen_GB
dc.subjectuniversity citiesen_GB
dc.subjectstudentsen_GB
dc.subjecthalls of residenceen_GB
dc.subjectstudentificationen_GB
dc.subjectPBSAen_GB
dc.subjectzakwaterowanie studenckiepl_PL
dc.subjectmiasta akademickiepl_PL
dc.subjectstudencipl_PL
dc.subjectdomy studenckiepl_PL
dc.subjectstudentyfikacjapl_PL
dc.subjectPBSApl_PL
dc.titleW kierunku studentyfikacji? Zakwaterowanie studenckie w polskich miastach akademickichpl_PL
dc.title.alternativeTowards studentification? Students’ accommodation in Polish university citiesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[69]-84
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesAllinson J., Over‑Educated, Over‑Exuberant and Over Here? The Impact of Students on Cities, „Planning Practice and Research” 2006, vol. 21(1), s. 79–94, http://doi.org/10.1080/02697450600901541.pl_PL
dc.referencesBajerski A., Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 r., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesCollins F.L., International students as urban agents: International education and urban transformation in Auckland, New Zealand, „Geoforum” 2010, vol. 41(6), s. 940–950, http://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.06.009.pl_PL
dc.referencesGarmendia M., Coronado J.M., Ureña J.M., University Students Sharing Flats: When Studentification Becomes Vertical, „Urban Studies” 2012, vol. 49(12), s. 2651–2668, http://doi.org/10.1177/0042098011428176.pl_PL
dc.referencesGrabkowska M., Frankowski J., „Close to the city centre, close to the university”. Are there symptoms of studentification in Gdańsk, Poland?, „Bulletin of Geography. Socio‑Economic Series” 2016, vol. 32, s. 73–83, http://doi.org/10.1515/bog–2016–0016.pl_PL
dc.referencesHolton M., Riley M., Student Geographies: Exploring the Diverse Geographies of Students and Higher Education, „Geography Compass” 2013, vol. 7(1), s. 61–74, http://doi.org/10.1111/gec3.12013.pl_PL
dc.referencesHubbard P., Geographies of Studentification and Purpose‑Built Student Accommodation: Leading Separate Lives?, „Environment and Planning A” 2009, vol. 41(8), s. 1903–1923, http://doi.org/10.1068/a4149.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk‑Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Wolaniuk A., Gentrification processes in the city, [w:] T. Marszał (red.), Society and space in contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesKenna T., Studentification in Ireland? Analysing the impacts of students and student accommodation on Cork City, „Irish Geography” 2011, vol. 44(2–3), s. 191–213, http://doi.org/10.1080/00750778.2011.618073.pl_PL
dc.referencesKinton C., Smith D.P., Harrison J., De‑studentification: emptying housing and neighbourhoods of student populations, „Environment and Planning A” 2016, vol. 48(8), s. 1617–1635, http://doi.org/10.1177/0308518X16642446.pl_PL
dc.referencesKotus J., Rzeszewski M., Bajerski A., Przyjezdni w strukturze miasta – miasto wobec przyjezdnych: studenci i turyści w mieście w kontekście koncepcji city users, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2016.pl_PL
dc.referencesKwiek M., Prywatyzacja i deprywatyzacja: od ekspansji do implozji szkolnictwa wyższego w Polsce, „Praktyka Teoretyczna” 2015, nr 3, s. 120–145.pl_PL
dc.referencesLipowski M., Student as consumer. Benefits of being academic city, referat zaprezentowany podczas konferencji „Human Capital without Borders Knowledge and Learning for Quality of Life”, Portorož 2014.pl_PL
dc.referencesMunro M., Livingston M., Student Impacts on Urban Neighbourhoods: Policy Approaches, Discourses and Dilemmas, „Urban Studies” 2012, vol. 49(8), s. 1679–1694, http://doi.org/10.1177/0042098011419237.pl_PL
dc.referencesMurzyn‑Kupisz M., Szmytkowska M., Studentification in The Post‑Socialist Context: The Case of Cracow and The Tri‑City (Gdansk, Gdynia and Sopot), „Geografie” 2015, vol. 120(2),s. 188–209.pl_PL
dc.referencesNakazawa T., Expanding the scope of studentification studies, „Geography Compass” 2017, vol. 11, http://doi.org/10.1111/gec3.12300.pl_PL
dc.referencesNowak M., Mieszkaniec a użytkownik zewnętrzny – perspektywa krytyczna, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2015, nr 31, s. 7–16.pl_PL
dc.referencesRugg J., Rhodes D., Jones A., Studying a Niche Market: UK Students and the Private Rented Sector, „Housing Studies” 2002, vol. 17(2), s. 289–303, http://doi.org/10.1080/02673030220123234.pl_PL
dc.referencesSmith D.P, „Studentification ication”: the gentrification factory?, [w:] R. Atkinson, G. Bridge (eds.), Gentrification in a global context: the new urban colonialism, Routledge, London 2005.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M.E., Boryczka E.M., Tożsamość i wizerunek dużego miasta wobec międzynarodowej mobilności osób dobrze wykształconych. Przykład Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka” 2011, nr 24, s. 1–12.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjakub.zasina@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.48.06
dc.relation.volume48pl_PL
dc.subject.jelR31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record