Show simple item record

dc.contributor.authorChomiuk, Aleksandra
dc.date.accessioned2018-08-24T11:52:00Z
dc.date.available2018-08-24T11:52:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2084-140X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25425
dc.description.abstractThe article focuses on the analysis and interpretation of a short story by Guy de Maupassant, entitled The Necklace. The description of the assumptions related to the structure and the plot of this literary work was combined with a depiction of its psychological and philosophical contexts (Bovarysme, Schopenhauerism). Two plot layers were distinguished within the work. Onto a realistic background, the author applied an innuendo to the fairy tale about Cinderella in order to demonstrate the discrepancy between reality and daydreams. The reference to the tale as moralistic preaching on a potential turn of fate for the better became, within “the real story”, a tale on the price Cinderella pays for the possibility to go to the ball.en_GB
dc.description.abstractTreścią artykułu jest analiza i interpretacja noweli G. de Maupassanta Naszyjnik. Opis założeń konstrukcyjno-fabularnych utworu powiązano z wyeksponowaniem jego psychologiczno-filozoficznych kontekstów (bowaryzm, schopenhaueryzm). W utworze zostały wyodrębnione dwa porządki fabularne. Na realistyczne tło autor nałożył aluzje do baśni o Kopciuszku, służące ukazaniu rozdźwięku między rzeczywistością i marzeniami. Odwołanie do baśni jako moralistycznego pouczenia o możliwej zmianie losu na lepsze stało się w „prawdziwej historii” opowieścią o cenie, jaką płaci Kopciuszek za możliwość pójścia na bal.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;6
dc.subjectGuy de Maupassanten_GB
dc.subjectArtur Schopenhaueren_GB
dc.subjectThe Necklaceen_GB
dc.subjectshort storyen_GB
dc.subjectfairy taleen_GB
dc.subjectBovarysmeen_GB
dc.subjectGuy de Maupassantpl_PL
dc.subjectArtur Schopenhauerpl_PL
dc.subjectNaszyjnikpl_PL
dc.subjectnowelapl_PL
dc.subjectbaśńpl_PL
dc.subjectbowaryzmpl_PL
dc.titleAntybaśń w nowelistycznej ramie. O Naszyjniku Guy de Maupassantapl_PL
dc.title.alternativeAnti-Fairy Tale in a Novel like Frame. On The Necklace by Guy de Maupassanten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© copyright by Authors, Łódź 2017; © copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[195]-205
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dc.identifier.eissn2449-8378
dc.referencesDybel P., Samouwiedzenie w lustrze. Program antropologii psychoanalitycznej we wczesnych pismach Jacquesa Lacana, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 1996, nr 4.pl_PL
dc.referencesEco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, przeł. J. Ugniewska, Kraków 2008, s. 17.pl_PL
dc.referencesFrye N., Mit, fikcja i przemieszczenie, przeł. E. Muskat-Tabakowska, [w:] Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, red. M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław (i. in.) 1977.pl_PL
dc.referencesGaultier J. de, Le Bovarysme. Nouvelle édition, Paris 1922.pl_PL
dc.referencesGregorio L.A., Maupassant’s Fiction and the Darwinian View of Life, New York 2005.pl_PL
dc.referencesJames H., Paste, [online] https://docs.google.com/viewer?url=http://www.loa.org/images/pdf/James_Paste.pdf (dostęp: 8.05.2017).pl_PL
dc.referencesJanion M., Marzący jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest, [w:] M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesMaupassant G. de, Naszyjnik, przeł. A. Sowiński, [w:] G. de Maupassant, Baryłeczka i inne utwory, Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesSchopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, t. 1, przeł., wstęp i koment. J. Garewicz, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesSchopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, t. 2, przeł. i koment. J. Garewicz, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesStróżyński T., Les jeux de l`etre et du paraître dans les contes et nouvelles de Guy de Maupassant, Lublin 1990.West T.G., Schopenhauer, Huysmans and French Naturalism, „Journal of European Studies” 1971, nr 1.pl_PL
dc.contributor.authorEmailczytanieliteratury@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2299-7458.06.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record