Show simple item record

dc.contributor.authorPoniatowska-Jaksch, Małgorzata
dc.date.accessioned2018-09-18T08:18:22Z
dc.date.available2018-09-18T08:18:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25693
dc.description.abstractThe aim of the article is to determine the specificity of the internationalization of enterprises operating in the sharing economy model against the background of traditional forms of foreign expansion. A research of the literature, has identified over 700 business models in this economy, with a very diversified level of internationalization. The main direction of expansion are the emerging markets. Enterprises in the sharing economy model, especially international corporations, look at foreign markets in the same way as at the specificity of their business – access is more important than ownership.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest scharakteryzowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w modelu sharing economy na tle tradycyjnych form ekspansji zagranicznej. Badania literaturowe pozwalają zidentyfikować ponad 700 modeli biznesu funkcjonujących w tej gospodarce, o bardzo zróżnicowanym poziomie internacjonalizacji, dla których głównym kierunkiem ekspansji są rynki wschodzące. Przedsiębiorstwa w modelu sharing economy, a zwłaszcza korporacje międzynarodowe, na zagraniczne rynki patrzą w taki sam sposób, jak na specyfikę swojej działalności – dostęp ważniejszy jest niż własność.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;22
dc.subjectforeign expansionen_GB
dc.subjectbusiness modelen_GB
dc.subjectsharing economyen_GB
dc.subjectekspansja zagranicznapl_PL
dc.subjectmodel biznesupl_PL
dc.subjectgospodarka współdzieleniapl_PL
dc.titleEkspansja zagraniczna przedsiębiorstw w modelu sharing economypl_PL
dc.title.alternativeForeign Expansion in Sharing Economy Modelen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number44-54
dc.contributor.authorAffiliationdr hab. nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rynków i Konkurencji
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesBengtsson V., Kock S. (2000), Coopetition in business networks: Cooperate and compete simultaneously, Industrial Marketing Management.pl_PL
dc.referencesChaffey D. (2016), Digital business i e-commerce management. Strategia-Realizacja-Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChwistecka-Dudek H., Borczuch A. (2005), Alianse jako gra strategiczna, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesde Caldas Lima J.M. (2008), Patterns of Internationalization for Developing Country Enterprises (Alliances and Joint Ventures), United Nations Industrial Development Organization, Vienna.pl_PL
dc.referencesDoz V., Hamel V. (2006), Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści przez współpracę, Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesDyal-Chand R. (2015), Regulating Sharing: The Sharing economy as an Alternative Capitalist System, Tulane Law Review, 90(2).pl_PL
dc.referencesFeelländer A., Ingram C., Teigland R. (2015), The Sharing economy – Embracing Change With Caution, Näringspolitiskt Forum Rapport, #11, Entreprenörskapsforum.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Jankowska B. (2007), Teorie internacjonalizacji, „Gospodarka Narodowa”, nr 10.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGulati N., Nohria N., Zaheer A. (2000), Strategic Networks, „Strategic Management Journal”, t. 21, nr 3.pl_PL
dc.referencesHagel III J., Brown V. (2006), Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesKohen B. (2016), Making Sense Of The Many Business Models In The Sharing economy, www.fastcompany.com/3058203/making-sense-of-the-many-business-models-in-the-sharing-economy (data dostępu: 18.01.2018).pl_PL
dc.referencesKosintceva A. (2016), Business Models Of Sharing Economy Companies. Exploring features responsible for sharing economy companies’ internationalization, https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2403861/masterthesis.pdf, s. 33–37 (data dostępu: 18.01.2018).pl_PL
dc.referencesPakulska T. (2017), Internacjonalizacja w gospodarce współdzielenia (sharing economy), „Horyzonty Polityki”, t. 8, nr 23.pl_PL
dc.referencesPakulska T., Poniatowska-Jaksch M. (2017), Geobiznes, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2.pl_PL
dc.referencesPoniatowska-Jaksch M., Sobicecki R. (2016), Gospodarka współdzielenia (sharing economy), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRude L. (2015), 4 Keys to a Successful Sharing Economy Business Model, www.text100.com/articles/technology/sucessful-sharing-economy-business-model (data dostępu: 10.01.2016).pl_PL
dc.referencesSeif H. (2016), Internationalization Strategies for Business Models Based on Sharing economy Principles – an Analysis of Selected Enterprises, www.munich-business-school.de/insights/en/2016/sharing-economy-2 (data dostępu: 18.01.2018).pl_PL
dc.referencesVaughan V. (2017), Disruption in unexpected sectors and corporates adapting their business models; find out what’s next for the sharing economy in our 2017 predictions, PWC, http://pwc.blogs.com/megatrend_matters/2017/02/disruption-in-unexpected-sectors-and-corporates-adapting-their-business-models-find-out-whats-next-f.html (data dostępu: 18.01.2018).pl_PL
dc.referencesWallenstein J., Shelat U. (2017a), Hopping aboard he sharing economy www.bcg.com/pl-pl/publications/2017/strategy-accelerating-growth-consumer-products-hopping-aboard-sharing-economy.aspx 22.08.2017 (data dostępu: 18.01.2018).pl_PL
dc.referencesWallenstein V, Shelat U. (2017b), What’s next for the sharing economy? BCG Henderson Institute, Boston, www.bcg.com/publications/2017/strategy-technology-digital-whats-next-for-sharing-economy.aspx (data dostępu: 18.01.2018).pl_PL
dc.contributor.authorEmailmponia@sgh.waw.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.22.02
dc.subject.jelF23
dc.subject.jelL25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record