Show simple item record

dc.contributor.authorMiazek, Piotr
dc.date.accessioned2018-09-21T14:08:11Z
dc.date.available2018-09-21T14:08:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2544-7440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25774
dc.description.abstractTatra National Park conducts a number of activities designed to adapting the area for tourism in order to avoid posing a threat to the environment and to diminish the degree of its negative impact to the smallest possible level. The following thesis indicates the way of the functioning of this institution as well as characterizes actions devoted mainly to tourism. Moreover, it describes issues which are connected with sharing the area of the park for tourism. en_GB
dc.description.abstractTatrzański Park Narodowy prowadzi liczne działania mające na celu dostosowanie obszaru na potrzeby ruchu turystycznego tak, by nie zagrażał on środowisku, a stopień jego negatywnego oddziaływania był jak najmniejszy. Praca przedstawia sposób funkcjonowania instytucji, charakteryzuje jej działania. Omawia również problemy związane z udostępnianiem parku dla ruchu turystycznego. pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesWarsztaty z Geografii Turyzmu; 1
dc.subjectTatra National Parken_GB
dc.subjecttourism in the national parken_GB
dc.subjectactivity of TNPen_GB
dc.subjectsharing the park areaen_GB
dc.subjectTatrzański Park Narodowypl_PL
dc.subjectturystyka w parku narodowympl_PL
dc.subjectdziałalność TPNpl_PL
dc.subjectudostępnianie obszaru parkupl_PL
dc.titleTurystyka jako aspekt działalności Tatrzańskiego Parku Narodowegopl_PL
dc.title.alternativeTourism as an aspect of the Tatra Mountains National Park’s activityen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderWarsztaty z Geografii Turyzmupl_PL
dc.page.number81-92
dc.contributor.authorAffiliationmgr, absolwent kierunku „turystyka i rekreacja” na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktorant w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ.
dc.identifier.eissn-
dc.referencesFIDELUS J., 2008, Rola ruchu turystycznego w przekształcaniu ścieżek i dróg turystycznych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, „Prace Geograficzne”, 120.pl_PL
dc.referencesGORCZYCA E., KRZEMIEŃ K., 2002, Wpływ ruchu turystycznego na rzeźbę Tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] W. Borowiec (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Kraków–Zakopane.pl_PL
dc.referencesKRZAN Z., 2006, Współczesne wyzwania w ochronie przyrody, [w:] Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, t. III, Człowiek i środowisko, Konferencje „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”, Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.pl_PL
dc.referencesNYKA J., 2016, Tatry Polskie, Trawers, Latchorzew.pl_PL
dc.referencesPAULO A., GAŁAŚ A., MOŚCICKI J., 2002, Turystyczna erozja Tatr, [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, TPN, PTPNoZ, Kraków–Zakopane.pl_PL
dc.referencesPlan ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2014.pl_PL
dc.referencesSKAWIŃSKI P., 2010, Zarządzanie ruchem turystycznym w Tatrzańskim Parku Narodowym, „Folia Turistica”, 22.pl_PL
dc.referencesSKRZYDŁOWSKI T., 2013, Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich, Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.pl_PL
dc.references STASIAK A., 1997, Turystyka w parkach narodowych – obszary konfliktów, „Turyzm” 7/2.pl_PL
dc.referencesWALA J., 2006, Turystyka piesza w Tatrach polskich w okresie zaśnieżenia, [w:] Z. Krzan (red.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, t. III, Człowiek i środowisko, Konferencje „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”, Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.pl_PL
dc.referenceswww.tpn.pl; 10.06.2017.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.miazek93@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2544-7440.01.09
dc.relation.volume8pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record