Show simple item record

dc.contributor.authorKlimczyk, Barbara
dc.contributor.authorZwolińska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-09-21T14:08:14Z
dc.date.available2018-09-21T14:08:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2544-7440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25785
dc.description.abstractSouvenirs are inherent elements of traveling. Tourists often want have to some physical reminders, and for that reason small boutiques can be found everytime sightseers are visiting the location. The main aim of this article is to specify the type of souvenirs common in Łódź. In the project we have elaborated the definition of „souvenir” and pictured the classification in the literature. Moreover, the article unveils the process and the results of the scientific research focusing on the stocktaking of the touristic mementos in the Łódź area.en_GB
dc.description.abstractPamiątki są nieodłącznym elementem podróżowania. Turyści bardzo często chcą mieć jakieś materialne wspomnienie z podróży, dlatego niemalże w każdym miejscu, w którym się pojawiają można spotkać punkty sprzedaży pamiątek. Artykuł jest próbą przedstawienia charakterystyki pamiątek sprzedawanych w Łodzi. W pracy zdefiniowano pamiątkę turystyczną oraz ukazano klasyfikacje w świetle literatury. Przedstawiono przebieg i wyniki dokonanych badań na potrzeby przedmiotu „Projekt badawczy”, w ramach którego przeprowadzono inwentaryzacje łódzkich pamiątek. pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesWarsztaty z Geografii Turyzmu; 1
dc.subjectsouvenirs from Lodzen_GB
dc.subjectmanufactures of souvenirs of Łódźen_GB
dc.subjectmemoriesen_GB
dc.subjectpamiątki z Łodzipl_PL
dc.subjectproducenci łódzkich pamiątekpl_PL
dc.subjectwspomnieniapl_PL
dc.titleOryginalne i zwyczajne pamiątki z Łodzi sposobem na zachowanie wspomnień z podróżypl_PL
dc.title.alternativeUnique and ordinary souvenirs from Łódź as a way to preserve memories from the journeyen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number55-62
dc.contributor.authorAffiliationabsolwentka studiów licencjackich, studentka II roku studiów magisterskich „turystyka i rekreacja” na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
dc.identifier.eissn-
dc.referencesBANASZKIEWICZ M., 2011, Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości, „Turystyka Kulturowa”, 4, www.turystykakultu rowa.org, s. 4–16.pl_PL
dc.referencesBANASZKIEWICZ M., 2012a, Dialog międzykulturowy. Przypadek polsko-rosyjski, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesBANASZKIEWICZ M., 2012b, Pamiątki turystyczne – miniatura czy karykatura dziedzictwa narodowego?, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, 12, s. 167–178.pl_PL
dc.referencesBUCZKOWSKA K., 2012, Jakość podróży zatrzymana w pamiątkach, [w:] M. Kazimierczak (red.), Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, Wyd. AWF im. E. Piaseckiego, Poznań, s. 78–95.pl_PL
dc.referencesDONNERSTAG B., 2009, Zatrzymać czas. Przedmiot pamiątka wspomnienie, Wyd. Muzeum Historii Katowic, Katowice.pl_PL
dc.referencesKRAJEWSKI M., 2004, W stronę socjologii przedmiotów, [w:] M. Golka (red.), W cywilizacji konsumpcyjnej, Poznań, s. 43–64. Słownik języka polskiego PWN, 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSOSENKO K., 2009, Kobieta w podróży, [w:] P. Krasny, D. Ziarkowski (red.), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Proksenia, Kraków, s. 263–264.pl_PL
dc.referencesWIECZORKIEWICZ A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Wyd. Univeritas, Kraków.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKA J., KUPIS W., 2014, Pamiątki turystyczne regionu łowickiego inspirowane kulturą ludową, „Folia Turistica”, 31, s. 105–125.pl_PL
dc.referenceshttp://lodz.naszemiasto.pl/artykul/gadzety-zwik-i-mpk-lodz-trafia-do-sprzedazy-w-centrum,3465133,artgal,t,id,tm.html; 4.06.2017.pl_PL
dc.referenceshttp://pl.cit.lodz.pl/pokaz/24,12,140,punkt-informacji-turystycznej-rotwl-manufaktura; 21.05.2017.pl_PL
dc.referenceshttp://post-turysta.pl/artykul/pokaz-mi-pamiatka-z-wakacji-a-powiem-ci-kim-jestes; 19.09.2017.pl_PL
dc.referenceshttp://www.bady.pl/zamow/#/%C5%81%C3%B3d%C5%BA,n,f;, 20.05.2017.pl_PL
dc.referenceshttps://www.gabriella.pl/pl/produkt/rajtuzy-z-miasta-lodzi. html; 21.05.2017.pl_PL
dc.referenceshttps://www.pot.gov.pl/dzialania/l/polski-system-informacji-turystycznej/certyfikacja-it; 17.09.2017.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbarbaraklimczyk@onet.eu
dc.contributor.authorEmailmagda_zwolinska@op.pl
dc.identifier.doi10.18778/2544-7440.01.06
dc.relation.volume8pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record