Show simple item record

dc.contributor.authorKujawa, Łukasz
dc.date.accessioned2018-09-21T14:08:14Z
dc.date.available2018-09-21T14:08:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2544-7440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25787
dc.description.abstractThe article discusses influence of sightseeing values of XXI edition of Festival of Slavs and Vikings as touristically attractive event. It also brings closer the outline of activity of historical reenactment. The results of surveys performed during the Festival among tourists and reenactors and presented in the text are aimed to confirm the thesis about high attractiveness of the event. This text is based on a Bachelor thesis titled Tourism attractiveness of the XXI Festival of Slavs and Vikings written with the help of Dr Joanna Latosińska. en_GB
dc.description.abstractArtykuł omawia wpływ walorów krajoznawczych na postrzeganie XXI edycji Festiwalu Słowian i Wikingów jako wydarzenia atrakcyjnego turystycznie. Przybliża także zarys aktywności, jaką jest rekonstrukcja historyczna/odtwórstwo historyczne. Prezentowane w nim są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w trakcie wydarzenia wśród odwiedzających oraz uczestników-rekonstruktorów mające za zadanie uwiarygodnienie tezy o wysokiej atrakcyjności turystycznej Festiwalu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesWarsztaty z Geografii Turyzmu; 1
dc.subjecthistorical reenactmenten_GB
dc.subjecttourism attractivenessen_GB
dc.subjectvalueen_GB
dc.subjectfestivalen_GB
dc.subjectrekonstrukcja historycznapl_PL
dc.subjectatrakcyjność turystycznapl_PL
dc.subjectwalorpl_PL
dc.subjectfestiwalpl_PL
dc.titleWalory krajoznawcze XXI Festiwalu Słowian i Wikingów na Woliniepl_PL
dc.title.alternativeThe tourist assets of the 21st Festival of Slavs and Vikings on Wolin Islanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number71-80
dc.contributor.authorAffiliationabsolwent studiów licencjackich „turystyka i rekreacja” na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, student II roku studiów magisterskich z ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
dc.identifier.eissn-
dc.referencesBOGACKI M., 2010, O współczesnym ożywianiu przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego, [w:] Turystyka kulturowa, nr 5/2010, s. 4-27.pl_PL
dc.referencesGÓREWICZ I.D., 2013, Mieczem pisane. Odtwórcologia, Triglav, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKOPALIŃSKI W., 2003, Słownik mitów i tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka Kulturowa (spojrzenie geograficzne), Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 13-14pl_PL
dc.referencesLIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2008, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMECHŁO W., 2010, Pogańskie tajemnice Pomorza, Zapol, Szczecin.pl_PL
dc.referencesPAWLETA M., 2012, Rekonstrukcje i inscenizacje przeszłości w perspektywie turystyki archeologicznej w Polsce, [w:] Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymentalna, Krosno, s. 364–380.pl_PL
dc.referencesROGALEWSKI O., 1979, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. 1997, nr 133, poz. 884.pl_PL
dc.referenceshttp://www.jomsborg-vineta.com; 20.03.2016.pl_PL
dc.referenceshttp://www. wolinpn.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://www.wsieciprawdy.pl/prod/news/large/festiwal_slowian_i_wikingow_229.jpg; 5.01.2018. pl_PL
dc.contributor.authorEmailkujawa.lukasz.94@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2544-7440.01.08
dc.relation.volume8pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record