Show simple item record

dc.contributor.authorWołowiec, Tomasz
dc.date.accessioned2018-09-21T14:09:49Z
dc.date.available2018-09-21T14:09:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25794
dc.description.abstractPersonal income tax (hereinafter referred to as PIT) has a short history, as it appeared in tax systems of EU countries as late as at the end of the 18th century. As a specific universal structure it performs two economic functions: providing financial means for covering some public expenses (fiscal function), leveling inequalities – through its structure – in population incomes (a redistribution function). It also implements social functions of taxation through various tax reliefs and exemptions or the structure of the tax scale. Contemporary personal income tax in European countries has been shaped by many years of evolution. This proces is continuing, taking into account the process of European integration and the processes of standardizing and harmonizing tax systems in European Union countries. Most EU states only sporadically implement major reforms of personal income taxation. The scope of such changes is usually limited and determined by current fiscal needs or the need to stimulate a particular behavior of taxpayers. The current taxation of personal incomes is a very complex phenomenon which should be analyzed not only from the legal point of view, but also taking into account its social, cultural, economic and political system aspects.en_GB
dc.description.abstractPodatek dochodowy od osób fizycznych jest stosunkowo młodą konstrukcją w europejskich systemach podatkowych. Jest on formą daniny publicznej realizującej najczęściej pozafiskalne funkcje opodatkowania. Jako bezpośrednia forma podatku od dochodów wzbudza silne emocje polityczne pozostając najbardziej „rozpoznawalną” przez obywateli formą obciążeń publiczno – prawnych. W systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej (UE) podatek dochodowy od osób fizycznych jest zarówno ważnym źródłem dochodów budżetowych, jak i instrumentem realizacji funkcji socjalnych, społecznych, stymulacyjnych oraz redystrybucyjnych. Mimo, iż opodatkowanie dochodów osobistych leży w kompetencji każdego z państw członkowskich, w wielu sytuacjach potrzebna jest koordynacja na poziomie unijnym regulacji podatkowych, mająca na celu zapewnienie swobód określonych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz wyeliminowanie barier podatkowych w ponadgranicznej działalności obywateli państw – członków UE. W szczególności niedopuszczalne jest stosowanie – bezpośredniej, czy pośredniej – dyskryminacji ze względu na narodowość ani też żadnych nieuzasadnionych ograniczeń czterech swobód Rynku Wewnętrznego. Brak wymogów harmonizacyjnych (z wyjątkiem opodatkowania dochodów z oszczędności) oznacza, iż konstrukcja PIT w krajach członkowskich jest silnie zróżnicowana z uwagi na odmienne uwarunkowania społeczne, polityczne i ekonomiczne. Z drugiej strony pojawia się pytanie, czy harmonizacja tej formy opodatkowania jest w ogóle możliwa, a przy tym celowa? Niewątpliwie zróżnicowany poziom wynagrodzeń, różnice w kształtowaniu podstawy opodatkowania i wysokości podatku, i często odmienne zadania nakładane na podatek dochodowy utrudniają jego ujednolicenie i harmonizację. Wydaje się, więc, że wszelkie próby związane z harmonizacją ww. obciążeń fiskalnych należy rozpocząć od zdefiniowania i ujednolicenia w ramach Unii Europejskiej pojęcia dochodu podatkowego (podstawy opodatkowania).pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe;3
dc.subjectpersonal income taxationen_GB
dc.subjectEU integrationen_GB
dc.subjectharmonization procesen_GB
dc.subjecttax systemen_GB
dc.subjectpublic financeen_GB
dc.subjectpodatek dochodowy od osób fizycznychpl_PL
dc.subjectharmonizacjapl_PL
dc.subjectintegracjapl_PL
dc.subjectsystemy podatkowepl_PL
dc.subjectfinanse publicznepl_PL
dc.titlePotential and Possible Ways of Harmonizing the Personal Income Taxation Processen_GB
dc.title.alternativeMożliwości i kierunki harmonizacji podatku dochodowego od osób fizycznychpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number[109]-130
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Economy and Innovation in Lublin. Department of Finance and Accounting, Faculty of Administration and Social Sciences, Lublin
dc.referencesAuerbach, A., Hines, J. (2001), Taxation and economic efficiency, ʽNBER Working Paperʼ, No. 8181.pl_PL
dc.referencesCnossen, S. (2001), Tax Policy in the European Union: A review of Issues and Options, ʽStudies in Economic Policyʼ, No. 1.pl_PL
dc.referencesCullen, B., Gordon, R. (2002), Taxes and Entrepreneurial Activity: Theory and Evidence for the U. S., ʽNBER Working Paperʼ, No. 9015.pl_PL
dc.referencesDavidson, S. (2007), Tax Competition. Much To Do About Very Little, ʽThe Center For Independent Studies, CIS Policy Monographʼ, No. 78.pl_PL
dc.referencesDesai, M., Foley, F., Hinses, J. (2004), Economic Effects of Regional Tax Havens, ʽNBER Working Paperʼ, No. 10806.pl_PL
dc.referencesDruesne, G. (1995), Prawo materialne i polityki Wspólnot i Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGajl, N. (1995), Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrądalski, F. (2006), System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGwiazdowski, R. (2007), Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHall, R., Rabushka, A. (2005), The flat tax. 2nd edition, Hoover Institution Press Stanford University, Stanford.pl_PL
dc.referencesHamakers, H., Holmes, K., Głuchowski, J., Kardach, T., Nykiel, W. (2006), Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego. 1 wyd., LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeitger, B. (2001), The Scope of Government and Its Impact on Economic Growth in OECD Countries, ʽWorking Paperʼ, No. 1034.pl_PL
dc.referencesHenman, P. (2007), Updated Costs of Children Using Australian Budget Standards, Combat Poverty Agency, Queensland.pl_PL
dc.referencesHite, P., Roberts, M. (1992), Analysis of the tax reform based on taxpayers perceptions of fairness and self‑interest. ʽAdvanced in Taxationʼ, Vol. 4, No. 4.pl_PL
dc.referencesHolmes, H. (2001), The concept of income: a Multidisciplinary analysis, IBFD, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesInventory of Taxes In the Member States of the European Union (2011–2016), European Commission, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesJames, S., Nobes, Ch. (2012), The Economics of Taxation, Fiscal Publications, Birmingham.pl_PL
dc.referencesKesti, J. (2012–2016), European Tax Handbooks 2012–2016, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesKoester, R., Kormendi, R. (1989), Taxation, Aggregate Activity and Economic Growth: Cross‑Country Evidence on Some Supply‑Side Hypotheses, ʽEconomic Inquiry: Western Economic Association Internationalʼ, Vol. 27, No. 3.pl_PL
dc.referencesKrajewska, A. (2012), Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLevine, R., Renelt, D. (1992), A Sensitivity Analysis of Cross‑country Growth Regressions, ʽThe American Economic Reviewʼ, No. 82(4).pl_PL
dc.referencesLipmniewicz, R. (2011), Europejskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLitwińczuk, H. (2009), Podatki bezpośrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe. Implementacja Dyrektyw. Orzecznictwo, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMcGee, R. (2004), The Philosophy of Taxation and Public Finance, North‑Western Publishing, Boston‑Dordtech‑London.pl_PL
dc.referencesPecorino, P. (1993), Tax Structure and Growth in a Model with Human Capital, ʽJournal of Public Economicsʼ, No. 52.pl_PL
dc.referencesTanzi, V., Zee, H. (1998), Taxation and the Household Saving Rate: evidence from OECD countries, ʽIMF Working Paperʼ, No. WP/98/36.pl_PL
dc.referencesTaxation Trends in The European Union (2012–2016), Publications Office of the European Union Commission, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesTorres, C., Mellbye, K., Brys, B. (2012), Trends in Personal Income Tax and Employee Social Security Contribution Schedules, ʽWorking Papersʼ, No. 12.pl_PL
dc.referencesWołowiec, T. (2011), Wybrane zagadnienia harmonizacji opodatkowania osób fizycznych, ʽFinansowy Kwartalnik Internetowy: e‑Finanseʼ, Vol. 7, No. 2.pl_PL
dc.referencesWróbel, A., Muedecki, A. (2011), Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy Europrawo, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZee, H. (2005), Personal income tax Reform: Concepts, Issues, and Comparative Country Development, ʽWorking Paperʼ, No. WP/05/87.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwolowiectomek@gmail.com
dc.identifier.doi10.2478/cer-2018-0022
dc.relation.volume21en_GB
dc.subject.jelF15
dc.subject.jelH24
dc.subject.jelK34


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record