Show simple item record

dc.contributor.authorMaciejewska-Mroczek, Ewa
dc.date.accessioned2018-10-08T13:33:58Z
dc.date.available2018-10-08T13:33:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25941
dc.description.abstractThis text presents the results of a research project conducted with children aged 8–11, and shows how children understand various aspects of health or healthy lifestyles. Physical activity and sport are, according to children, among the most important elements in healthy lifestyle. What is important here is the moral value ascribed to these activities. One who „runs, rides a bike, swims”, almost automatically becomes not only healthy, but also moral. An opposite attitude is not only lack of health, but also poor moral conduct (eg. addictions). In the children’s narratives such concepts as „good” and „healthy” were used interchangeably. While children present ambivalent attitudes towards various requirements of modern healthy lifestyles, physical activity and sport are positively valued areas. Children defined activity as not only „good”, meaning healthy, but also satisfactory. In the opinions of children, physical activity and sport can take place in various spaces, and practitioning them goes in line with their concept of a child.en_GB
dc.description.abstractOpracowanie to przedstawia wyniki badań prowadzonych wśród dzieci w wieku 8–11 lat, dotyczących tego, jak rozumieją one różne aspekty zdrowia czy zdrowego stylu życia. Wśród najistotniejszych komponentów dbania o zdrowie dzieci wymieniały ruch. W zebranym materiale istotne jest przypisywanie przez rozmówców wartości moralnych tym aktywnościom. Człowiek, który „biega, jeździ na rowerze, pływa”, jest kimś nie tylko zdrowym, ale i moralnym. Przeciwieństwem zaś takiej postawy jest nie tylko niezdrowy tryb życia, lecz także niski poziom moralny (np. uleganie nałogom) oraz wzmacniająca ten nieprzychylny obraz odpychająca fizyczność. W narracjach dzieci określenia „zdrowe” i „dobre” traktowane były często wymiennie. Dzieci traktują ruch nie tylko jako obszar „dobry”, czyli zdrowy, lecz także – przynoszący satysfakcję. W opinii uczestników badań, dla sportu i ruchu jest miejsce w różnych, nie zawsze kojarzonych z nimi przestrzeniach, a ich praktykowanie jest spójne z ich wizją tego, co to znaczy być dzieckiem.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie umowy nr 2014/15/B/HS3/02477.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;65
dc.subjectchilden_GB
dc.subjectsporten_GB
dc.subjectbodyen_GB
dc.subjectchildhood studiesen_GB
dc.subjectnew sociology of childhooden_GB
dc.subjectdzieckopl_PL
dc.subjectsportpl_PL
dc.subjectciałopl_PL
dc.subjectchildhood studiespl_PL
dc.subjectnowa socjologia dzieciństwapl_PL
dc.title„Ten żył zdrowo, a ten żył choro”. O rozumieniu zdrowia i ruchu przez dziecipl_PL
dc.title.alternative„This one lived a healthy life, and that one lived a sick life”. The meaning of health and physical activity for childrenen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number59-72
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski, ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAlderson P. (2008), Children as researchers. Participation rights and research methods, [w:] P. Christensen, A. James (eds.), Research with children: Perspectives and practices, Routledge, Abington, New York.pl_PL
dc.referencesAlderson P., Morrow V. (2011), The ethics of research with children and young people: A practical handbook, SAGE, London, Thousand Oaks, New Delhi.pl_PL
dc.referencesBalen R. et al. (2006), Involving children in health and social research: “Human becomings” or “active beings”?, “Childhood”, vol. 13, s. 29–48.pl_PL
dc.referencesBlaxter M. (2008), Zdrowie, przekł. M. Okła, Wydawnictwo Sic!, Warszawa, s. 10–32.pl_PL
dc.referencesBoni Z. (2016), Children and food in Warsaw. Negotiating feeding and eating [niepublikowana praca doktorska obroniona w SOAS, University of London].pl_PL
dc.referencesBoni Z. (2017), It’s safe: Food as a way of expression for children in Warsaw, “Children’s Geogra­phies”, s. 1–12, https://doi.org/10.1080/14733285.2017.1319045.pl_PL
dc.referencesBoni Z. (2018), Zdrowe jedzenie, jedzenie zdrowia. Negocjowanie norm i praktyk, [w:] M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann (red.), Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 172–195.pl_PL
dc.referencesBuckingham D. (2011), The material child. Growing up in the material culture, Polity Press, Cambridge, Malden.pl_PL
dc.referencesChristensen P., Prout A. (2002), Working with ethical symmetry in social research with children, “Childhood”, vol. 9, s. 477–497.pl_PL
dc.referencesCiesielska M. (2007), Janusz Korczak o dziecku i jego zdrowiu (wybór tekstów), [w:] J. Bińczycka (red.), Prawo dziecka do zdrowia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 71–98.pl_PL
dc.referencesClark C. D. (2011), In a younger voice: Going children’s qualitative research, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesCook D. T. (2004), The commodification of childhood. The children’s clothing industry and the rise of the child consumer, Duke University Press, Durham, DC.pl_PL
dc.referencesCrawford R. (1980), Healthism and the medicalisation of everyday life, “International Journal of Health Services”, vol. 7 (4), s. 365–388.pl_PL
dc.referencesCzerpaniak-Walczak M. (2007), Prawo dziecka do rozwoju, [w:] J. Bińczycka (red.), Prawo dziecka do zdrowia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 131–148.pl_PL
dc.referencesDiasio N. (2018), Wytwarzanie ciała dziecka. Rola kultury materialnej, [w:] M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann (red.), Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 103–137.pl_PL
dc.referencesDworkin R. (2000), The New Gospel of health, “The Public Interest”, vol. 141, s. 77–90.pl_PL
dc.referencesDzwonkowska-Godula K. (2016), Stosunek młodych ludzi do własnego zdrowia a ideologia healthizmu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 58, s. 25–46.pl_PL
dc.referencesElden S. (2013), Inviting the messy: Drawing methods and children’s voices, “Childhood”, vol. 20, s. 66–81.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2009), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJames A., James A. (2008a), Changing childhood in the UK: Reconstructing discourses of “risk” and “protection”, [w:] A. James, A. James (eds.), European childhoods: Cultures, politics, and childhoods in Europe, Macmillan Palgrave, Hampshire, New York.pl_PL
dc.referencesJames A., James A. (2008b), Key concepts in childhood studies, SAGE, Los Angeles.pl_PL
dc.referencesJames A., Jenks Ch., Prout A. (1998), Theorizing childhood, Polity Press, London.pl_PL
dc.referencesJenks Ch. (1996), Childhood, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesKorczak J. (1925), Podwórko internatu, „Opieka nad Dzieckiem”, nr 3, s. 140.pl_PL
dc.referencesLee N. (2001), Childhood and society. Growing up in an age of uncertainty, Open University Press, Buckingham, Philadelphia.pl_PL
dc.referencesLee N. (2005), Childhood and human value: Development, separation, and separability, Open University Press, Maidenhead, Berkshire.pl_PL
dc.referencesMaciejewska-Mroczek E. (2017), O roli zabawy w badaniach antropologiczno-kulturowych, [w:] B. Bilewicz-Kuźnia (red.), Zabawa i zabawka. Konteksty, wartość, znaczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 97–112.pl_PL
dc.referencesMaciejewska-Mroczek E. (2018), Badanie grupowe z udziałem dzieci: Aspekty etyczne i praktyczne, [w:] M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann (red.), Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 35–60.pl_PL
dc.referencesMaciejewska-Mroczek E., Reimann M. (2016), Jak zgadzają i nie zgadzają się dzieci. O (nie)równowadze sił i świadomej zgodzie w badaniach z dziećmi, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XII, nr 4, s. 42–55.pl_PL
dc.referencesMaciejewska-Mroczek E., Reimann M. (2017), Kodeks dobrych praktyk w badaniach z dziećmi. O potrzebie tworzenia zasad prowadzenia badań z udziałem dzieci, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, t. 18, s. 11–23.pl_PL
dc.referencesRadkowska-Walkowicz M. (2016), Telewizja, słodycze i zdrowie. O sprawczości dzieci i napięciach w praktykach życia codziennego w kontekście programów promocji zdrowia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 58, s. 119–133.pl_PL
dc.referencesRadkowska-Walkowicz M. (2018), Termoaktywna bielizna, waleczne limfocyty i podróże w nieznane, czyli o ciele i zdrowiu w książkach dla dzieci, [w:] M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann (red.), Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 225–251.pl_PL
dc.referencesSchilling Ch. (2004), Educating bodies: Schooling and the construction of society, [w:] J. Evans, B. Davies, J. Wright (eds.), Body knowledge and control. Studies in the sociology of physical education and health, Routledge, London, New York.pl_PL
dc.referencesSchilling Ch. (2010), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkår M., Krogh E. (2009), Changes in children’s nature-based experiences near home: From spontaneous play to adult-controlled, planned and organised activities, “Children’s Geographies”, vol. 7 (3), s. 339–354.pl_PL
dc.referencesSmolińska-Theiss B. (2007), Odkrywcy, nauczyciele i strażnicy praw dziecka, [w:] J. Bińczycka (red.), Prawo dziecka do zdrowia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 61–70.pl_PL
dc.referencesStanisz A. (2013), Rodzina made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego, Agata Stanisz, Poznań.pl_PL
dc.referencesWróblewski M. (2016), Nowe szaty healthizmu. Self-tracking, neoliberalizm i kapitalizm kognitywny, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 58, s. 5–23.pl_PL
dc.referencesZigon J. (2007), Moral breakdown and the ethical demand. A theoretical framework for an anthropology of moralities, “Anthropological Theory”, vol. 7 (2), s. 131–150.pl_PL
dc.referencesZigin J. (2009), Within a range of possibilities. Morality and ethics in social life, “Ethnos”, vol. 74 (2), s. 251–276.pl_PL
dc.contributor.authorEmailemaciejewska@uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.65.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record